BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Ahmad Rez, Farmaceuta

Naszym celem jest wspólna praca w aptece.

Ahmad Rez miał w Syrii własną aptekę. Jeszcze przed ucieczką uczył się konsekwentnie języka niemieckiego. Dzięki uznaniu ojciec rodziny pracuje teraz jako farmaceuta w Lahnstein.

Moja rada
Konsekwentna nauka języka niemieckiego i trzymanie ręki na pulsie!
Notka biograficzna
Imię
Ahmad Rez
Wiek
37
Zawód referencyjny
Farmaceuta
Kraj pochodzenia dyplom
Syria
Pracuje jako
Farmaceuta

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie perspektywę na przyszłość”. 

Ahmad Rez wkłada całe swoje serce w swoją pracę, kiedy obsługuje klientów w aptece i realizuje ich recepty. I kiedy doradza im, jak opanować ból pleców lub jak złagodzić objawy przeziębienia. Od marca 2018 roku Syryjczyk pracuje w aptece Viktoria w Lahnstein. Nadal ma jeszcze kilka trudności językowych. Ale w sumie 37-letni ojciec rodziny czuje się bardzo komfortowo w swoim miejscu pracy.

Ahmad Rez przybył do Niemiec jako uchodźca w 2015 roku. W Syrii studiował farmację i przez 8 lat prowadził aptekę. Planując wyjazd z kraju, zaczął uczyć się języka niemieckiego. Brał prywatne lekcje i osiągnął poziom A1 i A2. W drodze do Niemiec spędził pierwsze 4 miesiące w Turcji. Tam też Ahmad Rez kontynuował naukę niemieckiego i zdał egzamin  na certyfikat Instytutu Goethego na poziomie B1.

W Niemczech Ahmad Rez przebywał początkowo w ośrodku dla uchodźców w Ingelheim, a następnie przeniósł się do Lahnstein. W sąsiedniej Koblencji uczestniczył w następnym kursie językowym i odwiedzał punkt doradztwa w sprawie uznania sieci IQ oraz punkt doradztwa w sprawie kwalifikacji Caritas. Tam dowiedział się, w jaki sposób może uzyskać uznanie swoich zagranicznych kwalifikacji, aby móc pracować jako farmaceuta. Ahmad Rez: „Na początku nie byłem pewien, jak potoczy się uznanie mojego zawodu. Ale już kilka miesięcy przede mną do Niemiec wyjechała moja siostra. I w taki sposób dowiedziałem się, jak przebiegało u niej postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla lekarza”.

W czerwcu 2016 r. Ahmad Rez złożył wniosek o uznanie do Krajowego Urzędu ds. Społecznych, Młodzieży i Opieki. Aby uzyskać uznanie, musiał osiągnąć znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto musiał udowodnić wymaganą od farmaceutów niezbędną znajomość języka medycznego poprzez zdanie  egzaminu z języka specjalistycznego.

Punkt doradztwa IQ Caritas nawiązał kontakt z projektem IQ „Lekarze dla przyszłości” MIP - Medici In Posterum w Moguncji. Ahmad Rez uczestniczył tutaj w specjalistycznym kursie językowym dla lekarzy: „To było odpowiednie, ponieważ jako farmaceuta muszę nauczyć się wielu terminów, których uczą się lekarze”. Po tym intensywnym kursie językowym we wrześniu 2016 roku zdał egzaminu z języka specjalistycznego w Izbie Aptekarskiej Nadrenii-Palatynatu.

Następnie Ahmad Rez otrzymał na 2 lata tzw. pozwolenie na wykonywanie zawodu jako „farmaceuta pod nadzorem”. W tym czasie pracował w aptece i równolegle uczył się do egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy. Na tym ostatnim etapie na drodze do uznania uczęszczał na różne seminaria i kursy przygotowawcze, na przykład na Uniwersytecie w Moguncji. W styczniu 2018 roku Ahmad Rez zdał egzamin sprawdzający poziom wiedzy. W lutym otrzymał prawo do wykonywania zawodu, a w marcu zaproponowano mu pracę jako farmaceuta.

Co pomogło mu pójść własną drogą i zdać egzaminy za pierwszym razem? Konsekwentna nauka języka niemieckiego i trzymanie ręki na pulsie. Rano chodził do szkoły językowej, a po południu odbywał hospitacje w aptece. Ahmad Rez: „Codzienne spędzanie 6 godzin z Niemcami bardzo pomaga w poprawie języka”.

Żona Ahmada Reza przyjechała do Niemiec w 2016 roku z dwójką dzieci. Ona również chce pójść w ślady męża do apteki i osiągnęła już poziom językowy B2. Kiedy najmłodszy syn pójdzie do szkoły, planuje rozpocząć kształcenie na technika farmaceutycznego (PTA). Ahmad Rez: „Naszym celem jest kiedyś wspólna praca w aptece”.

Tekst jest zredagowaną wersją tekstu oryginalnego. Ukazał się on w 2020 roku na stronie internetowej sieć IQ Nadrenia-Palatynat. Od 2017 roku dostępne jest specjalne szkolenie dla farmaceutów w sieci IQ Nadrenia-Palatynat. Oferta „Farmaceuci dla przyszłości” to 6-miesięczny kurs przygotowawczy do egzaminu z wiedzy farmaceutycznej, prowadzony przez IQ Partner MIP - Medici In Posterum GmbH. To szkolenie IQ zostało nagrodzona w 2019 roku Narodową Nagrodą Integracji.

Moje postępowanie w skrócie

  1. W Syrii Ahmad Rez studiował farmację i przez 8 lat prowadził aptekę. Jeszcze przed ucieczką zaczyna uczyć się języka niemieckiego. W Turcji nadal uczy się niemieckiego i osiąga poziom B1.
  2. W Niemczech Ahmad Rez uzyskuje informacje na temat uznania od Stowarzyszenia Caritas w Koblencji. W 2016 roku składa wniosek o uznanie jako farmaceuta w Krajowym Urzędzie ds. Społecznych, Młodzieży i Opieki.
  3. Ahmad Rez bierze udział w specjalistycznym kursie językowym dla pracowników medycznych. Następnie zdaje egzamin z języka specjalistycznego w Izbie Aptekarskiej Nadrenii-Palatynatu.
  4. Początkowo Ahmad Rez może pracować w aptece „pod nadzorem”. Uczestniczy w seminariach i kursach przygotowawczych do egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy, który zdaje w styczniu 2018 roku.
  5. Ahmad Rez otrzymuje prawo do wykonywania zawodu, a następnie pracę jako farmaceuta. Jego celem jest wspólna praca z żoną w aptece.