BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Shih-Yen Bayer, Wychowawczyni

Wreszcie również w Niemczech pracuję w zawodzie, który mnie uszczęsliwia.

Z Tajwanu, Shih-Yen Bayer przywozi tytuł magistra pedagogiki rodziny i pedagogiki wczesnoszkolnej, jak również doświadczenie zawodowe jako wychowawca.

Moja rada
Nie rezygnować, nawet jeśli jest trudno i zawsze myśleć pozytywnie!
Notka biograficzna
Imię
Shih-Yen Bayer
Wiek
28
Zawód referencyjny
Wychowawczyni
Kraj pochodzenia dyplom
Taiwan
Pracuje jako
Wychowawczyni

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie dobre doświadczenie, dzięki któremu poczyniłam postępy, nie tylko zawodowe.“

Z dyplomem magistra pedagogiki rodzinnej i wczesnoszkolnej w kieszeni Tajwanka Shih-Yen Bayer przyjechała do Niemiec w 2014 roku z powodu miłości. W swojej ojczyźnie zdobyła już doświadczenie zawodowe jako wychowawczyni. Dlatego wyszła z założenia, że również w Niemczech znajdzie pracę w tym zawodzie. „Wysyłałam podania do przedszkoli, ale to nie zadziałało, ponieważ nie miałem doświadczenia w Niemczech”. Nie wiedziała dotąd, że nie może pracować bez uznania jako wychowawczyni w Niemczech. Z początku rozczarowanie było duże.

Jednak ambitna 28-latka nie odpuściła, uczyła się intensywnie jeżyka niemieckiego i ukończyła dwie praktyki w przedszkolach. Jej mąż dał jej wówczas kluczową wskazówkę: dowiedział się przez Internet, że musi ona poddać się procedurze uznania kwalifikacji zawodowych jako uznanej przez państwo  wychowawczyni. Przed złożeniem wniosku do właściwego organuShih-Yen Bayer skorzystała z pomocy Biura Doradztwa ds. Uznawalności kraju związkowego Brema (Ministerstwo ds. Ekonomicznych, Pracy i Portów), finansowanego z programu wsparcia „Integracja przez kwalifikacje (IQ)”. Tam otrzymała pomoc w skompletowaniu dokumentów. Już wcześniej przetłumaczyła swoje świadectwa. We właściwym organie, Ministerstwie ds. dzieci i edukacji, wszystko poszło bardzo szybko: „Byłam tam tylko raz i złożyłam wszystkie dokumenty”.

Dobre przygotowanie opłaciło się. Zaledwie trzy miesiące później Shih-Yen Bayer otrzymała wynik. Studia zostały uznane. Aby móc wykonywać zawód wychowawczyni, brakowało jej jeszcze praktycznej części kształcenia zawodowego. Musiała je nadrobić na stażu adaptacyjnym. Z własnej inicjatywy Shih-Yen Bayer szukała pracy w Internecie i znalazł to, czego szukała w przedszkolu prowadzonym przez parafię. Po krótkim hospitowaniu zajęć ukończyła tam swój  staż adaptacyjny. W tym czasie była profesjonalnie i językowo wspierana przez uznaną przez państwo prywatną Szkołę Zawodową Pedagogiki Społecznej i Opieki Zdrowotnej Instytutu Kształcenia Dorosłych w Bremie. Uczęszczała tam dwa razy w tygodniu na dodatkowe moduły teoretyczne i ostatecznie pokonała największą przeszkodę: ustny i pisemny egzamin końcowy. „Język był dla mnie trudny. Musiałam dużo mówić. To było bardzo wyczerpujące i stresujące. Ale moja nauczycielka wspierała mnie i powiedziała, że zdobędę doświadczenie dzięki popełnianiu błędów”. I w końcu udało się. Dla Shih-Yen Bayer był to bardzo trudny, ale pouczający czas: „Staż adaptacyjny Dobre przygotowanie opłaciło się. Zaledwie trzy miesiące później Shih-Yen Bayer otrzymała wynik. Studia zostały uznane. Aby móc wykonywać zawód wychowawczyni, brakowało jej jeszcze praktycznej części kształcenia zawodowego. Musiała je nadrobić na stażu adaptacyjnym. Z własnej inicjatywy Shih-Yen Bayer szukała pracy w Internecie i znalazł to, czego szukała w przedszkolu prowadzonym przez parafię. Po krótkim hospitowaniu zajęć ukończyła tam swój staż adaptacyjny. W tym czasie była profesjonalnie i językowo wspierana przez uznaną przez państwo prywatną Szkołę Zawodową Pedagogiki Społecznej i Opieki Zdrowotnej Instytutu Kształcenia Dorosłych w Bremie. Uczęszczała tam dwa razy w tygodniu na dodatkowe moduły teoretyczne i ostatecznie pokonała największą przeszkodę: ustny i pisemny egzamin końcowy. „Język był dla mnie trudny. Musiałam dużo mówić. To było bardzo wyczerpujące i stresujące. Ale moja nauczycielka wspierała mnie i powiedziała, że zdobędę doświadczenie dzięki popełnianiu błędów”. I w końcu udało się. Dla Shih-Yen Bayer był to bardzo trudny, ale pouczający czas: „Staż adaptacyjny był dla mnie dobrym doświadczeniem. Tak wiele się nauczyłam. Nie tylko w sferze zawodowej, lepiej rozumiem również niemiecką kulturę i styl życia”.

Obecnie pani Bayer pracuje jako wychowawca w przedszkolu w Kehl i kontynuuje naukę języka niemieckiego. Nie bez dumy podsumowuje: „Czasami nie byłam pewna, czy podołam temu. Ale zawsze byłam zachęcana. To dało mi siłę do wytrwania. Teraz jestem szczęśliwa i lubię pracować z dziećmi, kolegami i rodzicami:.

 

Rozmowa z Shih-Yen Bayerem miała miejsce we wrześniu 2017 r. W trakcie postepowania w sprawie uznania kwalifikacji doradzało i towarzyszyło jej Biuro Doradztwa ds. Uznawalności kraju związkowego Brema (we współpracy z Izbą Pracobiorców i Centrum Szkoleniowym w Bremerhaven) oraz instytutem Paritätische Bildungswerk LV Bremen e. V. - oba podprojekty programu wsparcia „Integracja przez kwalifikacje (IQ)”.

Moje postępowanie w skrócie

  1. Z Tajwanu, Shih-Yen Bayer przywozi tytuł magistra pedagogiki rodziny i pedagogiki wczesnoszkolnej, jak również doświadczenie zawodowe jako wychowawca.
  2. W Niemczech ubiega się o uznanie jako wychowawca, korzystając z usług doradcy ds. uznawania kwalifikacji kraju związkowego Brema
  3. Dyplom magistra zostaje uznany. Ze względu na brak praktycznego szkolenia, Shih-Yen Bayer musi ukończyć kurs adaptacyjny.
  4. Przy wsparciu Instytutu Kształcenia Dorosłych w Bremie zdaje egzamin końcowy i otrzymuje pełne uznanie.
  5. Obecnie ziś Shih-Yen Bayer pracuje jako wychowawczyni w przedszkolu w Kehl i nadal uczy się niemieckiego.
Cover dokumentacja IQ dla wychowawcy
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“, 2022

Dokumentacja IQ dla wychowawcy

Aktualne dossier IQ dotyczące uznania zawodowego zawiera cenne wskazówki dotyczące rozpoczęcia kariery zawodowej.