BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Shorn Carter, Elektronik maszyn i techniki napędowej (HwO)

Dzięki uznaniu byłem w stanie poprawić swoje życie w Niemczech.

Zamiast pracować jako elektronik, Shorn Carter początkowo zarabiał w Niemczech jako trener fitness. Dzięki uznaniu pracuje teraz jako elektronik maszyn i techniki napędowej w Hamburgu.

Moja rada
Nie trać ducha, jeśli otrzymasz odpowiedź odmowną. Bądź cierpliwy i otwarty na pomoc!
Notka biograficzna
Imię
Shorn Carter
Wiek
48
Zawód referencyjny
Elektronik maszyn i techniki napędowej (HwO)
Kraj pochodzenia dyplom
Anglia, Zjednoczone Królestwo
Pracuje jako
Elektronik maszyn i techniki napędowej

Moja historia

„Uznanie miało dla mnie same zalety: lepsze możliwości, wyższa pensja i bezpieczeństwo”.

„W pewnym momencie nie mogłem już znieść życia tak daleko od moich dzieci. Podczas mojej służby wojskowej byłem już także kilka razy w Niemczech. Zawsze mi się tu podobało”, wyjaśnia 48-letni Shorn Carter.

Shorn Carter pochodzi z Saint Vincent na Karaibach. Dawna kolonia brytyjska jest obecnie częścią Wspólnoty Narodów. Kiedy brytyjskie wojsko prowadziło rekrutację w St. Vincent, Shorn Carter złożył podanie. Wstąpił do wojska w Anglii. W 2001 roku Shorn Carter zdobył tam wykształcenie w dziedzinie elektroniki. W 2008 roku odbył również dalsze kształcenie w zakresie budowy maszyn.

Ze względu na swój zawód, Shorn Carter kilkakrotnie przyjeżdżał do Niemiec. Tutaj poznał swoją przyszłą żonę. Oboje doczekali się dwóch córek. W 2013 roku przeprowadził się z Anglii do Buchholz in der Nordheide. Tam bowiem córki mieszkały z matką.

W Niemczech Shorn Carter pracował najpierw jako trener fitness. W tym celu przeniósł się do oddalonego o 30 kilometrów Hamburga. Ale wiedział przecież: „Jestem elektronikiem. Tego właśnie się nauczyłem. Mam duże doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. Niemcy i ja możemy na tym skorzystać”. W 2019 jedna z przyjaciółek powiedziała Shornowi Carterowi o możliwości uznania jego wykształcenia. Poradziła mu, aby udał się do Izby Rzemieślniczej w Hamburgu (HWK). Shorn Carter odbył tam swoją pierwszą rozmowę doradczą w sprawie uznania w lipcu 2019 roku.

Wraz z Shornem Carterem, HWK musiała teraz zdecydować, do jakiego niemieckiego zawodu porównywalnego będzie najbardziej zbliżone jego wykształcenie. Wynik: jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe odpowiadają niemieckiemu „Elektronikowi maszyn i techniki napędowej” zgodnie z kodeksem rzemieślniczym (HwO). Zawód ten nie jest regulowany w Niemczech. Oznacza to, że uznanie nie jest obowiązkowe. Jednak możliwości zawodowe rosną wraz z uznaniem. Możliwe jest również późniejsze uzyskanie kwalifikacji mistrza rzemiosła.

HWK umieściła Shorna Cartera w projekcie IQ „Pomost ku rzemiosłu”, który wspiera firmy rzemieślnicze w zatrudnianiu imigrantów. W ten sposób Shorn Carter poznał firmę „Prinage Service GmbH”. Firma szybko przekonała się do jego umiejętności i zaoferowała mu pracę poniżej poziomu czeladnika. Shorn Carter przyjął ofertę i pracował tam przez sześć miesięcy. Równocześnie przygotował wniosek o uznanie i złożył go do HWK na początku marca 2020 roku. Pod koniec kwietnia otrzymał decyzję o częściowym uznaniu.

Shorn Carter nie posiadał wiedzy na temat niemieckich zasad i przepisów w dziedzinie elektroniki. Był on w stanie nadrobić zaległości w tej dziedzinie poprzez odbycie szkolenia dostosowawczego u swojego pracodawcy: w ciągu 8 miesięcy nauczył się na przykład, jak sprawdzać urządzenia elektryczne pod kątem bezpieczeństwa lub jak uruchamiać systemy napędowe. Na początku lutego Shorn Carter złożył swój kolejny wniosek i zaledwie 2 tygodnie później otrzymał decyzję o pełnym uznaniu. Dzięki pełnemu uznaniu Shorn Carter może być zatrudniony przez pracodawcę jako wykwalifikowany elektryk i samodzielnie zarządzać i konserwować instalacje elektryczne. Dzięki temu zarabia więcej pieniędzy.

Shorn Carter cieszy się: „Jestem całkowicie zadowolony. Mam dobre życie i świetną pracę. Dzięki uznaniu mam o wiele więcej możliwości na rynku pracy, a także znacznie lepiej zarabiam. Chciałbym zostać w Niemczech i skończyć kiedyś studia magisterskie”.

Rozmowa z Shornem Carterem odbyła się w czerwcu 2022 roku. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji doradzały i wspierały go Izba Rzemieślnicza w Hamburgu i Regionalna Sieć Integracyjna w Hamburgu w ramach programu wsparcia „Integracja poprzez kwalifikację (IQ)” Shorn Carter ukończył szkolenie dostosowawcze w firmie swojego pracodawcy, Prinage Service GmbH w ramach projektu IQ „Misja przyszłość”.

Moje postępowanie w skrócie

  1. Shorn Carter pochodzi z wyspiarskiego państwa Saint Vincent na Karaibach. W 2001 roku wyjeżdża do Anglii i kształci się w wojsku w dziedzinie elektroniki. W 2008 roku kończy również dalsze kształcenie w zakresie budowy maszyn.
  2. Shorn Carter kilkakrotnie przyjeżdża służbowo do Niemiec. Tutaj poznaje swoją przyszłą żonę. Przeprowadza się do Niemiec i początkowo pracuje jako trener fitness. W 2019 roku dowiaduje się, że jego wykształcenie może zostać uznane.
  3. W lipcu 2019 r. Shorn Carter korzysta z usługi doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji w Izbie Rzemieślniczej w Hamburgu (HWK). Ta ostatnia umieszcza go w projekcie sieci IQ „Pomost ku rzemiosłu”.  To doprowadza go do firmy branży elektrycznej „Prinage Service GmbH”, gdzie w październiku rozpoczyna pracę jako pomocnik.
  4. Shorn Carter zdobywa sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe. W tym czasie gromadzi dokumenty potrzebne do uznania. W marcu 2020 roku składa wniosek o uznanie w HWK. Rezultatem jest częściowe uznanie.
  5. Shorn Carter nie posiada wiedzy na temat niemieckich zasad i przepisów w dziedzinie elektroniki. Zdobywa tę wiedzę podczas szkolenia dostosowawczego w firmie.
  6. Shorn Carter składa kolejny wniosek i otrzymuje pełne uznanie w lutym 2021 roku. Odtąd pracuje jako elektronik maszyn i techniki napędowej w Hamburgu.
Technika elektronika w sali warsztatowej
Förderprogramm Integration durch Qualifizierung (IQ), 2021

Dokumentacja IQ dla techników elektroników

W aktualnym dossier IQ dotyczącym uznania zawodowego można znaleźć cenne wskazówki dotyczące rozpoczęcia kariery w zawodzie technika elektronika.

Pokaż dokumentację