BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego
03.07.2020

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie UE

Oferty dla obywateli UE w zakresie poszukiwania pracy i uznawania kwalifikacji na portalach „Anerkennung in Deutschland” i „Make it in Germany”

„Europa może być silna tylko wtedy, gdy ludzie zobaczą, jak ważna jest dla nich osobiście Europa” - powiedziała kanclerz Angela Merkel w swoim przemówieniu powitalnym z okazji objęcia przez Niemcy prezydencji w Radzie UE.

Ważną rolę  odgrywa tu uznawanie kwalifikacji zawodowych. Mobilność w obrębie państw członkowskich jest bowiem jednym z wielkich osiągnięć Unii Europejskiej. Istniejące porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych również potwierdzają tę wiodącą zasadę. 

Prawo UE ułatwia uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe zdobyte w UE korzystają z dyrektywy UE  w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa przewiduje znaczne uproszczenie procedur w określonych zawodach. W przypadku automatycznego uznania kwalifikacji, nie przeprowadza się indywidualnego badania równoważności kwalifikacji zawodowych np. dla lekarzy lub architektów. Europejska legitymacja zawodowa przyspiesza postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych dla 5 zawodów - w tym pielęgniarskich. A częściowy dostęp do zawodu umożliwia pracę w zawodzie regulowanym z zezwoleniem na wykonywanie zawodu  tylko dla określonego zakresu posiadanych kwalifikacji zawodowych. Obywatele UE korzystają również z możliwości złożenia wniosku o uznanie przez Internet za pośrednictwem tzw. pojedynczego punktu kontaktowego. 

Portal „Anerkennung in Deutschland” to niemieckie centrum doradcze UE w zakresie uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Obywatele UE otrzymują tutaj porady dotyczące postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w związku z dyrektywą UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Wszystkie te informacje są dostępne w przyjaznej dla użytkownika formie na „Anerkennung in Deutschland”. Portal informacyjny wskazuje zainteresowanym drogę do uznania ich kwalifikacji zawodowych. System pomocy praktycznej wyszukiwarki uwzględnia przy tym to, czy wykwalifikowany pracownik znajduje się już w Niemczech, czy też nadal jeszcze za granicą. Zadaje on również pytanie, czy kwalifikacje zawodowe pochodzą z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy innego kraju. Dzięki tym indywidualnym wynikom, osoby zainteresowane uznaniem są optymalnie przygotowane do bardziej dogłębnych konsultacji i procesu składania wniosków.

Wsparcie w znalezieniu pracy w UE

Dla obywateli UE portal „Make it in Germany” przygotował możliwości w osobnej sekcji. W rubryce „Praca” użytkownicy mogą znaleźć pomocne informacje na temat wyszukiwania ofert pracy. W giełdzie pracy „Make it in Germany” znajdują się również oferty pracy, które są skierowane specjalnie do wykwalifikowanych pracowników za granicą. Za pomocą Twittera portal regularnie promuje informacje na temat życia i pracy w Niemczech.

Dalsze informacje:

Praktyczna wyszukiwarka

Niemieckie centrum doradcze na poziomie UE 

Europejska legitymacja zawodowa 

Pojedynczy punkt kontaktowy 

Portal dla pracowników wykwalifikowanych „Make it in Germany”

Niemiecka prezydencja w Radzie UE