BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego
08.08.2023

Imigracja będzie ułatwiona

Nowe przepisy dotyczące imigracji pracowników wykwalifikowanych będą wchodzić w życie stopniowo od listopada 2023 r. Co się zmieni i od kiedy? Najważniejsze fakty w skrócie.

„Ustawa o dalszym rozwoju imigracji pracowników wykwalifikowanych” tworzy nowe kanały imigracji pracowników wykwalifikowanych z krajów trzecich. Nowa ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych rozszerza również możliwości wjazdu do Niemiec w celu uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Istotnym pozostaje nadal: każdy, kto chce wykonywać zawód regulowany w Niemczech, potrzebuje uznania. W innych zawodach jest ono pomocne. Ponieważ przynosi wiele korzyści dla długoterminowej integracji zawodowej i przyszłości w Niemczech.

Nowe przepisy będą wchodzić w życie stopniowo od listopada 2023 roku:

Nowość od listopada 2023

  • Możliwości imigracji pracowników wykwalifikowanych z wyższym wykształceniem z krajów trzecich do Niemiec na podstawie niebieskiej karty UE zostaną rozszerzone. Na przykład znacznie obniżono limity wynagrodzeń, rozszerzono krąg osób, rozszerzono listę zawodów, umożliwiono mobilność krótko- i długoterminową oraz ułatwiono łączenie rodzin. Specjaliści IT mogą uzyskać Niebieską Kartę UE nawet bez dyplomu, jeśli posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe.
  • Pracownicy wykwalifikowani z wykształceniem zawodowym lub akademickimi będą w przyszłości uprawnieni do otrzymania zezwolenia na pobyt, jeśli spełnione zostaną wszystkie wymagania. Pracownicy wykwalifikowani z kwalifikacjami zawodowymi lub wykształceniem wyższym mogą podjąć każde zatrudnienie wymagające kwalifikacji w sektorze nieregulowanym. Wykształcenie i zatrudnienie nie muszą być już ze sobą powiązane. Uproszczone zostanie również zatrudnianie kierowców zawodowych.

Nowość od marca 2024

  • Pobyt w celu uznania zawodowego: osoby, które biorą udział w szkoleniu dostosowawczym lub środku wyrównawczym w Niemczech, mogą w przyszłości wjechać w tym celu do kraju i pozostać maksymalnie przez trzy lata. Jednocześnie przyszły pracownik wykwalifikowany może pracować w niepełnym wymiarze godzin do 20 godzin tygodniowo.
  • Dzięki nowemu partnerstwu w zakresie uznawania kwalifikacji osoby z krajów trzecich będą mogły w przyszłości najpierw wjechać do Niemiec, a następnie przejść całe postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w Niemczech: w tym celu przyszły pracownik wykwalifikowany i jego pracodawca zobowiązują się do złożenia wniosku o uznanie po wjeździe i aktywnego kontynuowania postępowania, w tym uzyskania kwalifikacji. Pobyt jest początkowo możliwy na okres jednego roku i może zostać przedłużony do trzech lat.
  • Jeśli w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji właściwy organ zaproponuje analizę kwalifikacji, potencjalny pracownik wykwalifikowany może w przyszłości wjechać w tym celu do kraju i pozostać w nim przez okres do sześciu miesięcy.
  • Osoby z praktycznym doświadczeniem zawodowym będą w przyszłości mogły wjechać do kraju w celu zatrudnienia we wszystkich zawodach nieregulowanych. Warunkiem wstępnym jest posiadanie uznawanego dyplomu zawodowego lub ukończenia studiów wyższych w kraju wykształcenia oraz co najmniej dwuletniego doświadczenia w danym zawodzie. Alternatywnie do kwalifikacji uznawanych przez państwo, pod pewnymi warunkami wystarczające są kwalifikacje uzyskane w zagranicznej Niemieckiej Izbie Handlowej. Formalne uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech nie jest wymagane. Specjaliści IT nadal nie potrzebują dyplomu.
  • Dalsze zmiany dotyczą m.in. dostępu do rynku pracy dla opiekunów, zezwolenia na osiedlenie się dla zagranicznych pracowników wykwalifikowanych, ułatwień w łączeniu rodzin oraz zatrudniania studentów i uczących się zawodu.

Nowość od czerwca 2024

  • W przyszłości osoby z krajów trzecich będą mogły wjechać do kraju z nową kartą możliwości w celu poszukiwania pracy. Uznanie zawodowe może odegrać tutaj pewną rolę: wynika to z faktu, że pracownicy wykwalifikowani z pełnym uznaniem otrzymają kartę możliwości bez żadnych dalszych wymagań. Wszyscy pozostali muszą przedstawić dowód posiadania dyplomu zawodowego lub ukończenia studiów wyższych uznawanego w kraju wykształcenia. Alternatywnie, pod pewnymi warunkami możliwe jest uzyskanie dyplomu w zagranicznej Niemieckiej Izbie Handlowej. Ponadto wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (poziom A1 CEFR) lub angielskiego (poziom B2 CEFR). Ponadto należy uzyskać co najmniej sześć punktów zgodnie z systemem punktowym. Punkty przyznawane są między innymi za kwalifikacje zawodowe, umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe, odniesienie do Niemiec i wiek. Również tutaj uznanie zawodowe może odgrywać pewną rolę: pracownicy wykwalifikowani z częściowym uznaniem otrzymują za to cztery punkty.
  • Regulacje w sprawie Bałkanów Zachodnich dla obywateli Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii mają zostać zniesione, a kontyngent zwiększony do 50 000 pracowników rocznie

Więcej informacji, w szczególności na temat odpowiednich wymogów dotyczących wjazdu i pobytu, można znaleźć na portalu dla pracowników wykwalifikowanych „Make it in Germany”.

Ważne informacje na temat kompetencji i szczegółów dotyczących postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji dla niemieckich zawodów porównywalnych można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce na portalu „Anerkennung in Deutschland”.

Szukasz informacji na temat i masz pytania dotyczące przyszłego znaczenia uznania zawodowego? Kontakt dla prasy można znaleźć na naszej stronie prasowej.

Dalsze informacje

Make it in Germany: nowa Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych w skrócie