BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Faisal Hamdo, Fizjoterapeuta

Dzięki mojej pracy jestem integralną częścią społeczeństwa.

Ze względu na wojnę w swojej ojczyźnie, Faisal Hamdo opuścił Syrię w 2014 roku. W Niemczech zbudował nowe życie i obecnie jest zatrudniony na czas nieokreślony jako fizjoterapeuta w szpitalu uniwersyteckim Hamburg-Eppendorf. .

Moja rada
Kluczem jest język. Dlatego ważne jest, aby się go uczyć.
Notka biograficzna
Imię
Faisal Hamdo
Wiek
28
Zawód referencyjny
Fizjoterapeuta
Kraj pochodzenia dyplom
Syria
Pracuje jako
Fizjoterapeuta

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie bycie częścią społeczeństwa i możliwość kształtowania kraju.“

W rodzinnej Syrii Faisal Hamdo ukończył studia z fizjoterapii na Uniwersytecie w Aleppo. Następnie przez dwa lata pracował jako fizjoterapeuta w przychodni i stowarzyszeniu dla dzieci niepełnosprawnych. Ale wojna zmieniła życie 28-latka z dnia na dzień. Początkowo pracował jako fizjoterapeuta-wolontariusz. Ale sytuacja się pogarszała, więc w czerwcu 2014 roku uciekł do Niemiec. Z bagażem nadziei: „Znaleźć bezpieczną przyszłość w Niemczech i móc wykonywać swój zawód".

Przeszkodą był jednak język. Dlatego Faisal Hamdo uczęszczał najpierw na kurs językowy i osiągnął poziom B1. Myślał też o swojej przyszłości zawodowej. Znajomi poradzili mu, aby zwrócił się do Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) Diakonie-Hilfswerkes w Hamburgu. Punkt doradztwa jest częścią sieci IQ Hamburg - NOBI. Tam poradzono mu, aby złożył wniosek o uznanie niezbędne jest przedstawienie dyplomu. Musiał uzupełnić odpowiednie dokumenty. Ale jak to zrobić w związku z sytuacją w Syrii? „Nie mogłem polecieć do Syrii ani poprosić kogokolwiek z mojej rodziny o dokumenty z Uniwersytetu w Aleppo. Ale miałem szczęście w nieszczęściu i w końcu uzyskałem dokumenty”. Ojciec pewnej dziewczyny, którą przed wybuchem wojny Faisal Hamdo zajmował się od czasu do czasu bezpłatnie w centrum terapeutycznym, załatwił najważniejsze dokumenty. Tak więc złożenie wniosku powiodło się za drugi podejściem i jeszcze w tym samym miesiącu przyszła decyzja.

Wymienione w niej istotne różnice pan Hamdo wyrównał podczas stażu adaptacyjnego . Ponieważ znajomość języka na poziomie B2 język jest warunkiem koniecznym, ukończył najpierw kurs językowy dla pracowników służby zdrowia w ramach projektu IQ Projekt der passage gGmbH. W międzyczasie zapewnił sobie miejsce w UKE Akademii Kształcenia i Karier Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf na sześciomiesięcznym szkoleniu dostosowawczym dla pracowników służby zdrowia (APQ). Ten projekt IQ łączy w sobie elementy praktyczne i teoretyczne. Cztery dni w tygodniu Faisal Hamdo pracował w szpitalu uniwersyteckim w zespole, biorąc udział w instruktażach i szkoleniach klinicznych. Jeden dzień był zwykle planowany na warsztaty. „Na początku byłem powściągliwy, ale miałam mentorów, którzy mi intensywnie towarzyszyli. Stopniowo udało mi się uczestniczyć w terapiach, aż w końcu na zakończenie stażu wykonywać je samodzielnie”. Na zakończenie, pod koniec 2015 roku z powodzeniem udowodnił swoje umiejętności i otrzymał pełne uznanie zawodu. Podczas stażu adaptacyjnego pan Hamdo otrzymywał nie tylko miesięczne stypendium, również jednorazowe koszty z tytułu opłat za postępowanie, kurs językowy oraz koszty podróży zostały pokryte przez program stypendialny Miasta Hamburga.

28-latek znalazł szybko zatrudnienie: „Podczas kursu językowego dla zawodów pielęgniarskich odbyłem praktykę fizjoterapeutyczną. Po uznaniu zostałem tam zatrudniony jako specjalista. W marcu 2016 r. przeszedłem do Szpitala Uniwersyteckiego”. Faisal Hamdo pracuje tam jako fizjoterapeuta na Oddziale Intensywnej Terapii i jest szczęśliwy: „Mam teraz umowę na czas nieokreślony, a zatem bezpieczne życie. Dzięki uznaniu czuję, że należę do tego społeczeństwa i kształtuje ten kraj”.

Swoje doświadczenia Faisal Hamdo opisał w książce. W „Fern von Aleppo – Wie ich als Syrer in Deutschland lebe“ (Daleko od Aleppo - jak Syryjczycy żyją w Niemczech) opisuje on nie tylko, jakim wyzwaniom musiał sprostać, ale daje wgląd również w życie w swojej ojczyźnie.

Rozmowa z Faisalem Hamdo została przeprowadzona w styczniu 2018 roku. W postępowaniu w sprawie uznania doradzał mu i wspierał go Urząd ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Hamburgu oraz trzy różne podprojekty sieci IQ Hamburg - NOBI: ZAA des Diakonie-Hilfswerkes Hamburg, die passage gGmbH H w ramach kursu językowego oraz UKE Akademia Kształcenia i Karier Szpitala Uniwersyteckiego Hamburg-Eppendorf podczas szkolenia dostosowawczego.

Moje postępowanie w skrócie

  1. Po ukończeniu studiów z zakresu fizjoterapii Faisal Hamdo pracuje przez 2 lata jako fizjoterapeuta w gabinecie i stowarzyszeniu dla dzieci niepełnosprawnych w Syrii.
  2. W czerwcu 2014 r. ucieka przed wojną w swojej ojczyźnie do Niemiec. Tutaj uczy się niemieckiego na kursie językowym.
  3. Faisal Hamdo idzie do biura doradztwa sieci IQ w Hamburgu i składa wniosek o uznanie. Brakuje jednak niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania równoważności.
  4. Przy drugiej próbie otrzymuje decyzję o uznaniu. Następnie Faisal Hamdo musi wyrównać istotne różnice w stosunku do wykształcenia niemieckiego w ramach stażu adaptacyjnego.
  5. Po ukończeniu kursu językowego dla pracowników służby zdrowia, środka wyrównawczego i 2 praktyk Faisal Hamdo otrzymuje pełne uznanie. Dziś pracuje jako fizjoterapeuta w Szpitalu Uniwersyteckim Hamburg-Eppendorf.