BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi
08.08.2023

Göç kolaylaştırılacak

Yeni nitelikli iş gücü göçü yasası Kasım 2023‘ten itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek. Ne, ne zamandan itibaren değişecek? Önemli bilgiler genel bakışta.

"Nitelikli iş gücü göçünü geliştirme yasası“ üçüncü ülkelerden nitelikli işçilerin göçü için yeni bir fırsat sunuyor. Yeni nitelikli iş gücü göçü yasası ayrıca yabancı mesleki yeterliliklerin tanınması için ülkeye giriş olanaklarını artırıyor. Burada önemli olan ise Almanya’da düzenlemeye tabi mesleğe sahip olmak isteyen kişilerin denkliğe ihtiyacı olması. Denklik, Almanya’da uzun süreli mesleki entegrasyon ve gelecek için size birçok avantaj sunduğundan başka mesleklerde de yardımcı olur.

Yeni düzenlemeler Kasım 2023’ten itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecek:

Kasım 2023’ten itibaren yenilikler

  • Yüksek okul diplomalı nitelikli işçilerin üçüncü ülkelerden AB mavi kart ile Almanya’ya göç etmesi için fırsatlar artırılacak. Örneğin gelir sınırları önemli derecede düşürülecek, kişi sayısı artırılacak, meslek listesi genişletilecek, kısa ve uzun süreli hareketlilik sağlanacak ve aile birleşimi kolaylaştırılacak. BT uzmanları ilgili mesleki deneyimleri varsa AB mavi kartı diploma olmadan da alabilecek.
  • Mesleki eğitimi veya akademik eğitimi olan nitelikli işçiler tüm koşullar karşılandığı takdirde ileride oturum izni almaya hak kazanacak. Nitelikli mesleki diploması veya yüksek okul diploması olan nitelikli işçiler düzenlemeye tabi olmayan alandaki herhangi bir nitelikli işi yapabilecek. Eğitim ve istihdam artık birbiriyle ilgili olmak zorunda olmayacak. Ayrıca profesyonel sürücülerin istihdamı kolaylaştırılacak.

Mart 2024’ten itibaren yenilikler

  • Mesleki denklik için oturum: Almanya‘da adaptasyon yeterlilik kursuna veya telafi programına katılanlar ülkeye giriş yapabilecek ve maksimum üç yıl kalabilecek. Nitelikli işçi adayı aynı zamanda haftada 20 saate kadar yarı zamanlı olarak çalışabilecek.
  • Yeni denklik ortaklığı ile üçüncü ülkelerdeki kişiler önce ülkeye giriş yapabilecek ardından Almanya’da diploma denklik işlemlerini yapabilecek: Ülkeye girişten sonra denkliğe başvurma ve yeterlilik de dahil denklik sürecini aktif biçimde takip etme sorumluluğu nitelikli işçi adayı ve işverenindedir. Oturum bir yıl için geçerlidir ve üç yıla kadar uzatılabilir.
  • Diploma denklik işlemleri için yetkili kurum bir yeterlilik değerlendirmesi sunduğunda nitelikli işçi adayı ülkeye girebilecek ve altı aya kadar kalabilecek.
  • Mesleki deneyimi olan kişiler tüm düzenlemeye tabi olmayan meslekler için ülkeye giriş yapabilecek. Ön koşullar eğitim alınan ülkede tanınan mesleki diploma veya yüksek okul diploması ve istenen meslekte en az iki senelik deneyimdir. Ülkede tanınan diplomaya alternatif olarak belirli koşullarda Alman Dış Ticaret Odası’ndan alınan bir diploma da yeterlidir. Mesleki yeterliliğin Almanya’da resmi denkliği gerekli değildir. BT uzmanlarının da diplomaya ihtiyacı yoktur.
  • Diğer değişikliklere ise hemşirelerin iş piyasasına erişimi, yabancı nitelikli işçiler için yerleşme izni, aile birleşiminde kolaylık ve öğrenciler ile stajyerlerin istihdamı dahildir.

Haziran 2024’ten itibaren yenilikler

  • Üçüncü ülkelerin vatandaşları yeni iş arama için fırsat kartı ile ülkeye giriş yapabilecek. Burada mesleki denklik bir rol oynayabilir: Çünkü tam denkliği olan nitelikli işçiler fırsat kartını başka koşul gerekmeden alabilirler. Diğer herkesin nitelikli, eğitim alınan ülke tarafından tanınan mesleki diploma veya yüksek okul diploması sunması gerekir. Alternatif olarak belirli koşullarda Alman Dış Ticaret Odası’ndan alınan bir diploma da geçerli olur. Ayrıca temel Almanca (A1 CEFR seviyesi) veya İngilizce (B2 CEFR seviyesi) gereklidir. Ek olarak bir puanlama sistemine göre en az altı puan alınmalıdır. Puanlar mesleki yeterlilik, dil bilgisi, mesleki deneyim, Almanya’yla ilişki ve yaş gibi kriterlere göre verilir. Mesleki denklik burada da rol oynayabilir: Kısmi denkliği olan nitelikli işçiler bunun için dört puan alır.
  • Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşlarına yönelik Batı Balkan Yönetmeliği’nin süresi sınırsız hale getirilecek ve kota yılda 50.000 işçiye çıkarılacak.

Ülkeye giriş ve oturum için koşullarla ilgili daha fazla bilgiyi "Make it in Germany“ nitelikli işçi portalında bulabilirsiniz.

Alman referans meslekler için denklik belirleme işlemiyle ilgili detaylar ve yeterlilikle ilgili önemli bilgileri "Anerkennung in Deutschland" bölümünde denklik bulucuda bulabilirsiniz.

Konuyla ilgili araştırma yapıyorsunuz ve mesleki denkliğin ilerideki önemiyle ilgili sorularınız mı var? Basın talepleri için iletişim bilgilerini basın sayfamızda bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Make it in Germany: Yeni nitelikli iş gücü göçü yasasına genel bakış