Uznanie Twojego zawodu

Czy chcesz pracować w Niemczech? Poddaj uznaniu swój dyplom!
Praktyczna wyszukiwarka poinformuje Cię (w języku niemieckim i angielskim) o wszystkim, co i gdzie musisz zrobić!

Wybierz swój zawód z listy alfabetycznej

Jesteś profesjonalnym doradcą?

Tutaj znajdziesz krótki przegląd zawodów, właściwych organów i regulacji (w języku niemieckim i angielskim).

Do wyszukiwania zaawansowanego

Czy chcesz uczęszczać do szkoły w Niemczech?

Uznanie w szkolnictwie

Czy chcesz studiować w Niemczech?

Uznanie w szkolnictwie wyższym

Sprawdź, czy uznanie jest dla Ciebie możliwe.

Do weryfikatora uznania