Sözlük

lexique

Sözlükte "Almanya'da tanıma ve denklik" metninde sürekli karşılaşacağınız kavramların kolay anlaşılır açıklamalarını bulabilirsiniz.

AB/ABA/İsviçre

Almanca: EU/EWR/Schweiz

Avrupa Birliği ülkeleri (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (ABE) ve İsviçre. AB üye ülkeleri: Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Romanya, Slovakya, Sırbistan, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Birleşik Krallık, Mısır.

ABA ülkeleri tüm AB üye devletleri ayrıca İzlanda, Lichtenstein ve Norveç'tir.

İsviçre, AB ile karşılıklı anlaşmaları baz alarak mesleki tanıma ve denklik için Avrupa sistemine katılmaktadır.


AB Mesleki Denklik Direktifi

Almanca: EU-Berufsanerkennungsrichtlinie
Ayrıca: Berufsanerkennungsrichtlinie, Anerkennungsrichtlinie

AB Mesleki Denklik Direktifi resmi adı "Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 7 Eylül 2005 tarihli, 2005/36/AT sayılı mesleki yeterliliklerin denkliği hakkındaki direktif". AB Mesleki Denklik Direktifi yasalarla düzenlenen meslekler için geçerlidir ve AB üye devletlerinde kazanılan mesleki yeterliliklerin AB üye devletleri vatandaşları için karşılıklı denkliğine yönelik ölçüt ve işlem yasalarını belirler. Mesleki yeterliliklerin denkliğinin değerlendirilmesi için direktife "önemli farklar" kavramı eklenmiştir. Direktif, Yetkili Mercinin ilgili meslekteki mesleki deneyiminizi dikkate alması gerektiğini belirler ve mesleki yeterliliklerinizdeki önemli farkların Alman referans mesleğe göre eşitlenmesi gerektiğini belirtir. Buna rağmen hala önemli farklar varsa bunar adaptasyon yeterlilik kurslarıyla eşitlenebilir.

Direktif 15 Ekim 2005'te yürürlüğe girmiştir ve 2013/55/AB sayılı direktifle yeniden düzenlenmiştir.


Adaptasyon kursu

Almanca: Anpassungslehrgang

Adaptasyon kursu yasalarla düzenlenen sağlık hizmeti meslekleri alanında telafi programıdır. Adaptasyon kursuna başarılı katılımla. Alman referans meslekle aradaki önemli farkları eşitleyebilirsiniz. Adaptasyon kursu ilgili yasalarla düzenlenen mesleklerin örn. hastanedeki sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcının nitelikli profesyonellerin gözleminde pratik icrasıdır. Muhtemelen bununla ek ileri eğitim bağlıdır. Adaptasyon kursunun süresi denklik kararınızda tespit edilmiş önemli farklılıklara bağlıdır. Adaptasyon kursu maksimum 3 yıl sürer. Adaptasyon kursu başarıyla tamamlanırsa tam denklik alabilirsiniz.Anavatan

Almanca: Herkunftsland
Ayrıca: Herkunftsstaat, Heimatland

Kişinin geldiği ülkedir. Genelde bu kişi bu ülkenin vatandaşlığına sahiptir.


Ana vatanın üyelik durumu

Almanca: Herkunftsmitgliedstaat

Anavatanın üyelik durumu kişinin anavatanının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden biri olduğunu belirtir. AB vatandaşıysanız anavatanınızdan göçme ve başka bir AB ülkesine göçme ve burada ikamet etme hakkına sahipsiniz.

2004/38/A sayılı AB direktifi bunun dayanağıdır, buna göre AB vatandaşlarının, AB içinde serbest dolaşım hakları vardır.Avrupa Meslek Kimliği (EBA)

Almanca: Europäischer Berufsausweis (EBA)

Avrupa Meslek Kimliği (EBA) Avrupa Birliği’nden (AB) hariç bir ülkenin mesleki yeterliliğinin elektronik denklik işlemleridir. EBA güncel olarak şu meslekler için mevcuttur:

• Eczacılar
• Hemşireler ve hasta bakıcılar
• Fizyoterapistler
• Dağ rehberleri
• Emlakçılar

EBA'ya yönelik ayrıntılı bilgiler


Bilgi sınavı

Almanca: Kenntnisprüfung

Bilgi sınavı üçüncü ülke vatandaşları için muhtemel telafi programıdır. Yasalarla düzenlenen mesleklerde mesleki yeterliliğiniz ile Alman referans meslek arasında diploma denklik işlemlerinde önemli farklar bulunmuşsa bilgi sınavına girilebilir. Yetkili merci bilgi sınavını yapar. Bilgi sınavı resmi Alman bitirme sınavlarının içeriğiyle ilgilidir. Yani kontrol kapsamı resmi bitirme sınavına denktir. Fakat bitirme sınavının tüm içerikleri eklenebilir.Çevirmen, resmi olarak atanmış/yeminli

Almanca: Übersetzer, öffentlich bestellte/beeidigte

Sadece resmi olarak atanan veya yeminli tercümanlar veya çevirmenler yabancı dildeki bir dokümanın Almanca çevirisinin tam ve doğru olduğunu resmi olarak tasdik edebilir. Almanya'da bu çevirmenlerin/tercümanların isimleri farklıdır. Bunlar şu şekilde de adlandırılabilir: "Mahkeme tarafından atanan", "yetkili", "yeminli" veya "yeminli". Genelde denklik başvurusu Almancaya tercüme edilen dokümanlara eklenmelidir. Almancadaki bazı Yetkili Merciler yurt dışında resmi olarak tanmış/yeminli çevirmen/tercümanlar tarafından yapılan çevirileri kabul etmez. Dokümanlar anavatanınızda tercüme ettirilmeden önce bunlar sorulmalıdır. Resmi olarak atanmış/yeminli tercüman/çevirmenleri Eyalet Hukuk Dairesi tercüman ve çevirmen veri tabanı internet portalında bulabilirsiniz.

Tercüman ve çevirmen veri tabanı


Denklik

Almanca: Anerkennung
Ayrıca: Mesleki yeterlilik denkliği, denklik belgesi tespit işlemi, mesleki tanıma ve denklik, denklik

Yurt dışındaki mesleki yeterlilikler bakımından denklik, Alman mesleki yeterliliği olmayan, bir referans mesleğe yasal olarak eşdeğer olan denkliktir. Yabancı mesleki yeterlilik Almanya'da denk kabul edilir.

Tam, kısmi denklik ve denklik alama arasında ayrım yapılır. "Tam denklik" mesleki denkliğinizin Alman referans meslekle eşdeğer olduğu anlamına gelir. "Kısmi denklik" mesleki yeterliliğini ile referans meslek arasında önemli farkların olması anlamına gelir. Adaptasyon yeterlilik kursu veya telafi programına başarılı bir şekilde katılarak "tam denklik" alabilirsiniz. "Denklik alamama durumu" mesleki yeterliliğiniz ve Alman referans meslek arasındaki farkın büyük olması anlamına gelir.

Denklik alabilmek için denklik başvurusu yapılmalıdır. Ardından diploma denklik işlemleri başlatılır.


Denklik

Almanca: Gleichwertigkeit

bkz. denklik


Denklik

Almanca: Anerkennung
Ayrıca: Mesleki yeterlilik denkliği, denklik belgesi tespit işlemi, mesleki tanıma ve denklik, denklik

Yurt dışındaki mesleki yeterlilikler bakımından denklik, Alman mesleki yeterliliği olmayan, bir referans mesleğe yasal olarak eşdeğer olan denkliktir. Yabancı mesleki yeterlilik Almanya'da denk kabul edilir.

Tam, kısmi denklik ve denklik alama arasında ayrım yapılır. "Tam denklik" mesleki denkliğinizin Alman referans meslekle eşdeğer olduğu anlamına gelir. "Kısmi denklik" mesleki yeterliliğini ile referans meslek arasında önemli farkların olması anlamına gelir. Adaptasyon yeterlilik kursu veya telafi programına başarılı bir şekilde katılarak "tam denklik" alabilirsiniz. "Denklik alamama durumu" mesleki yeterliliğiniz ve Alman referans meslek arasındaki farkın büyük olması anlamına gelir.

Denklik alabilmek için denklik başvurusu yapılmalıdır. Ardından diploma denklik işlemleri başlatılır.


Denklik

Almanca: Gleichwertigkeit

bkz. denklik


Denklik başvurusu

Almanca: Anerkennungsantrag

Denklik başvurusu genellikle bir formdur. Denklik başvurusu gerekli evraklarla beraber Yetkili Merciye gönderilir veya şahsen ibraz edilir. Denklik başvurusunu genelde indirmek üzere Yetkili Mercinin internet sitesinde bulabilirsiniz.

Fakat Yetkili Merciye, diploma denklik işlemleri başvurusunda bulunulan kendinizin formüle ettiği bir mektup gönderilebilir. Yapmanız gerekenleri Yetkili Mercinizden öğrenebilirsiniz.Denklik bulucu

Almanca: Anerkennungs-Finder

Denklik bulucu www.anerkennung-in-deutschland.de adresindeki özel bir araçtır. Almanya'daki somut mesleki yeterliliklerin denkliği için önemli bilgileri toplar. Denklik bulucu üzerinden sadece bir kaç tıkla Yetkili Mercinizi araştırabilir ve Alman referans mesleğinizin mesleki profiline, diploma denklik işlemlerine, gerekli dokümanlara, işlem masraflarına ve mesleğe yönelik diğer özelliklere yönelik önemli bilgileri edinebilirsiniz.

Denklik bulucuDenklik kontrolü

Almanca: Anerkennungs-Check

Denklik kontrolü, www.anerkennung-in-deutschland.de adresinde bulunan, kişinin kendi kendine uygulayabileceği bir testtir. Yurt içi ve yurt dışındaki denklik yaptırmak isteyen kişiler, kendi kendilerine yapabilecekleri bu test sayesinde, mesleki yeterliliklerinin denkliğinin Almanya'da mümkün olup olmadığını online olarak kontrol edebilirler. Denklik kontrolünde, denklik yaptırmak isteyen kişinin tamamlanmış bir mesleki yeterliliğinin olup olmadığı sorulur. Bu nokta, denklik başvurusunun yapılabilmesi için önemli bir temel koşuldur. Fakat denklik kontrolü hukuki bir danışma değildir, bir mesleki yeterliliğin denkliği konusunda sadece yetkili merci karar verebilir.

Denklik kontrolü


Denklik yasası

Almanca: Anerkennungsgesetz

Denklik Yasasının resmi adı: "Yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin tespiti ve denkliğinin iyileştirilmesine yönelik yasa". Denklik Yasası yurt dışındaki mesleki yeterliliklerin denkliğini düzenler. Denklik Yasasının bir kısmı Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu (BQFG) ve mesleklere yönelik uzman yasalar ve tüzüklerin uyarlanmasıdır. 1 Nisan 2012'den itibaren yurt dışında mesleki yeterliliği olan kişilerin Denklik Yasası sayesinde genel olarak yeterliliklerinin uygun Alman referans meslekle kıyaslanmasını talep etme hakları vardır.

Almanya'da Federal Denklik Yasası ve 16 eyaletin Denklik Yasaları vardır.


Diploma denklik işlemleri

Almanca: Anerkennungsverfahren
Ayrıca: Denklik belgesi işlemleri, denklik belgesi, veya denklik belirleme

Diploma denklik işlemlerinde Almanya'daki Yetkili Merci yabancı mesleki yeterliliğinizin ilgili Alman referans melekle ne Kadar eşdeğer olup olmadığını ve denklik yapılıp yapılamayacağını kontrol eder.

Diploma denklik işlemleri için Yetkili Merci yabancı mesleki yeterliliklerinizin içeriği ve süresi hakkında bilgi veren karne ve dokümanlara gereksinim duyar. Bu sırada ilgili meslekteki mesleki deneyimi de önemlidir.


Düzenlenmiş meslekler

Almanca: Reglementierte Berufe

Almanya'da bazı meslekler yasalarla düzenlenmektedir. Yasalarla düzenlenmiş demek Almanya'da meslekte çalışabilmek için mesleki deneyiminize denklik almanızın gerekmesidir. Bu yasal koşuldur. Yasalarla düzenlenen meslekler örn. sağlık hizmetlileri ve hemşireler, doktorlar veya öğretmenlerdir. Mesleki yeterliliğinizin yasalarla düzenlenip düzenlenmediğini denklik bulucudan öğrenebilirsiniz.


Evlilik belgesi

Almanca: Eheurkunde
Ayrıca: Heiratsurkunde

Sürdürülen veya bitirilen evlilikler için resmi belge. Evlilik cüzdanı, evlendikten sonra nikah memurundan alınır. Evlilik cüzdanı sonradan da alınabilir.


Eğitim alınan ülke

Almanca: Ausbildungsland
Ayrıca: Ausbildungsstaat

Bir mesleki yeterlilik için diplomayı düzenleyen ülke.

 


Eğitim belgeleri

Almanca: Ausbildungsnachweis

Diploma, sertifikalar ve diğer dokümanlar ve mesleki yeterliliği belgeleyen ispatlar eğitim belgeleridir. Eğitim belgeleri mesleki yeterliliğin tamamlandığı ülkenin makamları tarafından hazırlanmalıdır.


Eğitim işletmesi

Almanca: Ausbildungsbetrieb

Eğitim işletmesi ikili mesleki eğitimin pratik kısmının yapıldığı işletmedir.Hizmet verme özgürlüğü

Almanca: Dienstleistungsfreiheit

Hukuki olarak AB'de yaşıyorsanız ve Almanya'da ara sıra ve geçici olarak hizmetlerinizi sunuyorsanız Avrupa Birliğinde (AB) hizmet verme özgürlüğü nedeniyle genel olarak denkliğe ihtiyacınız yoktur.
Fakat faaliyetleriniz yazılı olarak Yetkili Merciye bildirilmelidir.


IMI (Internal Market Informationssystem)

Almanca: IMI (Internal Market Informationssystem)

IMI, Avrupa Birliği pazarları dahilindeki bilgi sistemidir. IMI, Avrupa Ekonomi Alanındaki resmi merciler arasındaki bilgi alışverişine yönelik IT korumalı ağdır.


İkili mesleki eğitim

Almanca: Duale Berufsausbildung

Ayrıca: duales System

bkz. mesleki eğitim


İleri eğitim, mesleki

Almanca: Fortbildung, berufliche
Ayrıca: Aufstiegsfortbildung

İleri eğitimin amacı mesleki eğitimlerde kazanılan beceriler, bilgiler ve kabiliyetleri edinme, uyarlama veya geliştirmektir. Bu şekilde meslekte yükselme mümkündür. İleri mesleki eğitimler Mesleki Eğitim Kanunu (BBiG) veya Zanaat Yönetmeliği (HwO) uyarınca düzenlenir. İçerikler, hedefler, talepler ve sınav yöntemleri ve sınav koşulları sınav komitesini de ayarlayan Yetkili Merciler tarafından belirlenir. İleri eğitimin başarıyla tamamlanması ileri eğitim diploması kazanılmasını sağlar.

İleri mesleki eğitim Almanya'da genellikle mesleki eğitime eklenir. Fakat erişim ilgili mesleki deneyimle de mümkündür.


İleri eğitim diploması

Almanca: Fortbildungsabschluss

İleri eğitim diploması, ileri mesleki eğitimin başarıyla tamamlanmasıyla edinilen diplomadır. İleri eğitim diploması mesleki eğitime göre üniversite diploması akademik yetkinlik seviyesinde hatta yüksek lisansla kıyaslanabilen mesleki yeterliliktir.

İleri eğitim komiteleri örn. zanaat, endüstri veya ziraat uzmanları, ayrıca uzman danışmanlar, teknik işlemciler, ticaret uzmanları veya işletme uzmanları gibi uzmanlardır.


İşlem masrafları

Almanca: Verfahrenskosten

İşlem masrafları, diploma denklik işlemlerinde Yetkili Merci tarafından talep edilen vergilerdir ve bunlar ödenmelidir.

İşlem masraflarına ek olarak örn. çeviriler, dokümanlarınızın tasdiki için ek masrafların oluşması söz konusu olabilir. Finansal desteğe yönelik seçenekleri "Finansman seçeneklerinden" bulabilirsiniz.

Finansman seçenekleri


İş piyasasına erişim

Almanca: Arbeitsmarktzugang

Alman iş piyasası için yasal veya mesleki koşuldur. İş piyasasına erişim Oturma Kanunu (AufenthG) ile düzenlenir. AB/ Avrupa Ekonomik alanı / İsviçre vatandaşları için üçüncü ülke vatandaşlarından farklı düzenlemeler geçerlidir. AB/ Avrupa Ekonomik alanı / İsviçre vatandaşları için yerleşme özgürlüğü geçerlidir. Üçüncü ülke vatandaşları Almanya'da çalışmak isterse Federal İstihdam Dairesi (BA) öncesinde onay vermelidir. Bu öncelikli kontrol olarak adlandırılır.


İş yeri kaydı

Almanca: Gewerbeanmeldung

Almanya'da işletme açmak istenirse işletme, işletme dairesine bildirilmelidir. Ardından resmi belge, "işletme belgesi" alınır.Karne değerlendirmesi

Almanca: Zeugnisbewertung

Yasalarla düzenlenen meslekleri kazandırmayan yüksekokul diplomaları için diploma denklik işlemleri ve denklik yoktur. Fakat yurt dışında edinilen yüksekokul diplomaları için karne değerlendirmesi vardır. Karne değerlendirmesi için Yabancı Diller Ofisi (ZAB) merkezine başvurulabilir. Karne değerlendirmesinde yüksekokul diplomanız açıklanır ve mesleki ve akademik kullanma olanakları belgelenir.


Kazanç getirici faaliyet

Almanca: Erwerbstätigkeit

Ekonomik kazanç sağlamak için çalışma. Örn. çalışanlar, görevliler, serbest meslek erbapları, serbest çalışanlar, geçici işçiler çalışma iznine tabidir.


Koordine irtibat yetkilisi (EA)

Almanca: Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

"Koordine irtibat yetkilisi" bunlarla denkliklere ve diğer resmi hizmetlere elektronik yolla ulaşabileceğiniz bir hizmettir. Bu örn. online portal üzerinden yapılabilir.

Avrupa Birliğinin 2013/55/EU sayılı direktifiyle denkliğe yönelik merkezi başvuru yeri için koşul sağlanmıştır. Bu AB ülkelerinin vatandaşlarının üye ülkelerdeki bir merciye başvurabilecekleri ve denklik başvurularını "koordine irtibat yetkilisine" sunabilecekleri anlamına gelir.

Almanya’da aynı türde muhatap kişilerin ağı


Mesleki deneyim

Almanca: Berufserfahrung
Ayrıca: Berufspraxis

Meslekte deneyim. Bu, ilgili mesleğin Almanya'da veya başka bir ülkede gerçekten ve düzenli olarak uygulanması anlamına gelir.


Mesleki eğitim

Almanca: Berufsausbildung

Mesleki eğitim düzenlenmiş eğitim dalıdır. Mesleki eğitimde nitelikli mesleki faaliyetleri uygulamak için gerekli beceriler, bilgiler ve kabiliyetler öğrenilir. Mesleki eğitim ya ikili ya da akademiktir.

İkili mesleki eğitim, eğitim işletmesinde ve meslek okulunda alınır. İkili mesleki eğitim ile nitelikli meslekler örn. endüstriyel teknisyenler, motorlu taşıt mekatonikerler veya perakende ticaret esnafları, marangozlar ve birçok diğer meslekler.

Akademik mesleki eğitimler meslek okulunda alınır. Teknik, sağlık ve eğitim alanlarında akademik mesleki eğitimlerle nitelikli meslekler vardır. Akademik mesleki eğitimli nitelikli meslekler örn. sağlık ve bakım uzmanları, eğitimciler, resmi olarak kontrol edilen bilişimciler ve daha fazlasıdır.

Mesleki eğitim 2 ila 3,5 yıl sürer. Bu mesleğe fakat ayrıca mezuniyete de bağlıdır. Lise mezuniyet sınavı ile mesleki eğitim süresi genelde daha kısadır.


Mesleki eğitim

Almanca: Berufsbildung

Mesleki eğitim mesleki eğitim ve mesleki ileri eğitim için farklı önlem veya yöntemleri tanımlar. Mesleki eğitim resmi Alman eğitim sisteminin bir parçasıdır.


Mesleki eğitim

Almanca: Berufsausbildung

Mesleki eğitim düzenlenmiş eğitim dalıdır. Mesleki eğitimde nitelikli mesleki faaliyetleri uygulamak için gerekli beceriler, bilgiler ve kabiliyetler öğrenilir. Mesleki eğitim ya ikili ya da akademiktir.

İkili mesleki eğitim, eğitim işletmesinde ve meslek okulunda alınır. İkili mesleki eğitim ile nitelikli meslekler örn. endüstriyel teknisyenler, motorlu taşıt mekatonikerler veya perakende ticaret esnafları, marangozlar ve birçok diğer meslekler.

Akademik mesleki eğitimler meslek okulunda alınır. Teknik, sağlık ve eğitim alanlarında akademik mesleki eğitimlerle nitelikli meslekler vardır. Akademik mesleki eğitimli nitelikli meslekler örn. sağlık ve bakım uzmanları, eğitimciler, resmi olarak kontrol edilen bilişimciler ve daha fazlasıdır.

Mesleki eğitim 2 ila 3,5 yıl sürer. Bu mesleğe fakat ayrıca mezuniyete de bağlıdır. Lise mezuniyet sınavı ile mesleki eğitim süresi genelde daha kısadır.


Mesleki eğitim

Almanca: Berufsbildung

Mesleki eğitim mesleki eğitim ve mesleki ileri eğitim için farklı önlem veya yöntemleri tanımlar. Mesleki eğitim resmi Alman eğitim sisteminin bir parçasıdır.


Mesleki uygulama

Almanca: Berufsausübung

Öğrenilen bir meslekte çalışma.


Mesleki yeterlilik

Almanca: Berufsqualifikation

Mesleki yeterlilik eğitim alınan ülkede resmi merci tarafından örn. doktor gibi net tanımlanabilen meslek için düzenlenen mesleki yeterlilik diplomanızdır. Mesleki yeterlilik mezuniyet belgesiyle belgelenir

Mesleki yeterlilik ilgili, yurt dışında veya yurt içinde edinilen mesleki deneyimlerle de kanıtlanabilir.

Yurt dışında edinilen mesleki yeterlilikler için diploma denklik işlemleri vardır. Bu bağlamda uygun mesleki yeterliliklerin denklikler mesleki yeterlilik belgeleri, ileri eğitim belgeleri, onama, çalışma izni ayrıca meslek tanımının icrasına yönelik izindir.

Örn. mesleki yeterliliklerini yukarıda belirtildiği üzere icra etmeyen jeolog, matematikçi ve birçok diğer meslek gibi yüksekokul diplomaları için diploma denklik işlemleri yoktur fakat karne değerlendirmesi vardır.


Mesleki yeterlilik belgesi

Almanca: Berufsabschluss

İspatlanmış mesleki eğitim diploması. Mesleki yeterlilik belgesi, resmi veya resmi nitelikli kontrol başarıyla tamamlandığında kazanılır.


Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu (BQFG)

Almanca: Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu Almanya'da eyaletler düzeyinde ve münferit eyaletlerde vardır. BQFG Denklik Yasası madde 1'dedir. Bu mesleki yeterliliklerin Almanya'da denkliği için bir tür temel yasadır. Diploma denklik işlemlerini düzenler.


Meslek okulu

Almanca: Berufsschule

Meslek okulu, ikili meslek eğitiminin akademik kısmının gerçekleştirildiği okuldur.


Meslek ruhsatı

Almanca: Berufszulassung

Meslek ruhsatı bir mesleği icra etmek ve/veya belli bir meslek tanımını icra etmek için yetkili resmi merci tarafından verilen onaydır. Meslek ruhsatı bazı mesleklerde mutlaka gereklidir. Meslek ruhsatına yönelik başvuru mesleği icra etmeden önce yapılmalı ve meslekte çalışabilmek için olumlu kararla sonuçlanmalıdır.

Doktorlarda meslek ruhsatı örn. onama veya çalışma iznidir. Sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcı meslek tanımını icra etmek için talepte bulunur. Bazı zanaat mesleklerinde zanaatkarlar siciline kaydolmak gerekmektedir. Bu düzenlemeye tabi zanaat mesleklerinde geçerlidir. Ancak bundan sonra bir zanaat ustası olarak tanımlayabilir ve işletme açabilir.

Mesleğinizi icra etmek için meslek ruhsatına ihtiyacınızın olup olmadığını Yetkili Merciden öğrenebilirsiniz.


Meslek tanımı, icra eden

Almanca: Berufsbezeichnung, Führen der

Bazı mesleklerde, meslek tanımını icra etmek için ilgili izni veya onayı resmi merciden almanız halinde meslek tanımı sadece icra edilebilir. Bu örn. mühendislik ve sağlık alanındaki birçok meslekte söz konusudur.


Meslek yüksekokulu

Almanca: Berufsfachschule

Bir meslek yüksekokulunda sadece akademik mesleki eğitimler verilir.


nitelikli, resmi (tanım)

Almanca: anerkannt, staatlich (Bezeichnung)

Çeşitli resmi denklik türleri vardır. "Resmi nitelikli" ya da "resmi olarak kontrol edilmiş" meslek tanımı için ilgili eklerdir. Bu ekler resmi olarak korunur. Uygun unvanı kullanabilenler, belli talepleri sağlayan mesleki yeterliliklerden geçmiştir. Bu, bağlamdaki yabancı mesleki yeterliliklerin denklik kavramı ile eşit tutulmamalıdır.

Ek örn. ileri eğitim gibi ileri eğitim diploması tanımının bir kısmı, örn. "resmi olarak kontrol edilmiş işletmeci" veya "resmi olarak kontrol edilmiş bilişimci". Bu yasalar ve tüzüklerle özellikle yasal olarak düzenlenir.

Fakat örn. eyaletlerdeki eyalet yasaları nedeniyle meslek tanımında belli mesleki yeterlilik ve yasal kısıtlamalara bağlı ek de olabilir. "Resmi olarak kontrol edilmiş gıda kimyageri" veya "resmi olarak kontrol edilmiş yaşlı bakıcı yardımcısı" buna örnektir.
Sosyal mesleklerde örn. "resmi nitelikli sosyal pedagog" gibi eyalet yasalarının dayanaklarına göre meslekler de vardır. Resmi denklik nedeniyle bazı teknik görevleri fark edebilir.

Maddi meslekteki düzenlemeleri size Yetkili Merci bildirebilir. Bunları denklik bulucuda bulabilirsiniz.

Denklik bulucu


Nitelikli meslek

Almanca: Ausbildungsberuf

İkili kalifiye meslekler ve akademik kalifiye meslekler vardır. Nitelikli meslek ikili veya akademik mesleki eğitimde öğrenilir.


Odalar

Almanca: Kammern

Odalar profesyonel meslek kuruluşlarıdır. Ustalar odalarda resmi yasal ve hatta genellikle Eyalet Hukukuna göre teşkilatlandırılmaktadır. Odalar üyelerinin çıkarlarını temsil eder ve resmi görevler üstlenirler. Odalar örn. meslek izinleri verir ve eğitim ve kontrol direktiflerine etki ederler. Odalar mesleki yeterliliklerin denkliği için Yetkili Merciler de olabilir. Zanaatkarlar odası (HWK) örn. zanaat meslekleri içi yetkilidir. Endüstri ve ticaret odaları (HIK) ticari, endüstriyel teknik ve sanatsal meslekler için yetkilidir. Şehir, orman ve ekonomi meslekler için tarım bakanlıkları veya tarım odaları yetkilidir.


Onama

Almanca: Approbation

Onama, federal hükumetin resmi meslek ruhsatıdır. Onama ile Almanya'da akademik bir sağlık hizmeti mesleğine örn. doktor veya eczacı olarak sürekli ve kısıtlama olmaksızın çalışabilirsiniz.


Otomatik denklik

Almanca: Automatische Anerkennung

Yasalarla düzenlenen bazı meslekler için Avrupa Birliğinde (AB) otomatik denklik vardır. Otomatik denklik doktorlar ve diş doktorları ayrıca uzman doktor ileri eğitimleri için otomatik denklik vardır. Ayrıca veterinerler, eczacılar, hasta bakıcıları, ebeler ve doğum uzmanları ayrıca mimarlar için otomatik denklik vardır.

Bu meslekler için tüm AB'de mesleki yeterlilikte tek tip standartlar vardır. Meslekler AB Mesleki Denklik Direktifi (2005/36/AT) ekinde listelenmiştir.

Otomatik denklik için de Yetkili Merciye başvuru yapılmalıdır. Diploma denklik işlemlerinde denklik için özel kontrol yapılması gerekmez.


Oturma izni

Almanca: Aufenthaltstitel

Üçüncü ülke vatandaşlarının Almanya'ya göç etmek ve yerleşmek için izne ihtiyaçları vardır. Bu izin oturma izni şeklinde alınır.

Almanya'da 5 farklı oturma izni vardır: Oturma izni, AB mavi kart ve vize vadeli olarak verilir. AB'nde sürekli oturma izni ve yerleşme izni vadesizdir.

Oturma izni için yabancılar dairesine başvurulabilir. Bunun için Almanya dışında, Alman yurt dışı temsilcilikleri yetkilendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgiler BAMF tarafından sunulur:

Ülkeye giriş (almanca)

Oturma hakkı (almanca)

AB ve Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşlarının oturma iznine ihtiyaçları yoktur. İsviçre vatandaşlarının net açıklayıcı İsviçre oturma iznine ihtiyaçları vardır. BAMF'ın ayrıntılı bilgileri:

AB vatandaşları (almanca)


Öncelikli kontrol

Almanca: Vorrangprüfung

Göç eden kişiler Alanya'da zaten somut bir iş teklifi almışlarsa Federal İstihdam Dairesi (BA) bazı durumlarda öncelikli kontrol talep eder. Almanlar, AB/AEA/İsviçre vatandaşları ayrıca iş piyasasına erişimleri sınırsız olan üçüncü ülke vatandaşları imtiyazlıdır. BA, somut bir konumun Almanya'da iş aradığı kaydedilmiş kimseyle doldurulup doldurulamayacağı kontrol edilir. Potansiyel işverenler bunlar arasında uygun adayların olmadığını iyi bir şekilde gerekçelendirebilirlerse üçüncü ülke vatandaşları bu konuma getirilebilir.Pozitif liste

Almanca: Positivliste

Pozitif listede güncel olarak rağbet görmeyen meslekler listelenmektedir. Rağbet görmeyen meslek Almanya'da birçok açık konum olan meslektir. Federal İstihdam Dairesi (BA) pozitif listeyi yılda 2 defa oluşturur. Burada listelenen tüm mesleklerde yabancı işçinin istihdam edilmesi için öncelikli kontrolün gerekmediği düzenleme geçerlidir.


Profesyonel filtre

Almanca: Profi-Filter

"Profesyonel filtre" www.anerkennung-in-deutschland.de adresindeki özel bir araçtır. Profesyonel filtre uzman ve danışman uzmanlara yöneliktir. Yetkili Merciler ve meslekler için çeşitli uzman arama fonksiyonları sağlar. Örn. düzenlemeye (örn. ülke veya eyalet düzenlemesi), yönetmelikle düzenlemeye veya meslek gruplarına (tek tip yerel sınıflandırmalara dayanan İş ve Federal İstatistik Kurumu meslekler 2010 (KLDB 2010)) göre mesleklerin filtrelenmesini kapsar. Mesleki tanıma ve denklik hakkında bilgi almak isteyen kişilerin denklik bulucuyu kullanmaları daha iyi olur.

Profesyonel filtre


Rağbet görmeyen meslekler

Almanca: Engpassberufe
Ayrıca: Mangelberufe

Rağbet görmeyen meslekler Almanya'da çok az çalışanın veya uzmanların bulunduğu mesleklerdir. İşverenler, açık iş pozisyonları için uygun adayları zor bulurlar. Rağbet görmeyen meslekler arasında özellikle teknik meslekler ve bazı sağlık hizmetleri ve bakıcı meslekleri yer almaktadır.Resmi tasdik

Almanca: Amtliche Beglaubigung

Resmi tasdik bir dokümanın, kopyanın veya imzanın bir makam veya noter tarafından tasdiklenmiş halidir.


Sabıka kaydı

Almanca: Führungszeugnis
Ayrıca: polizeiliches Führungszeugnis

Sabıka kaydı, Almanya'da resmi bir belgedir. Bir kişinin o ana kadar kayıtlara geçilmiş sabıkalarını içerir. Sabıka kaydı 14 yaşından büyük herkes için talep üzerine düzenlenebilir. Başvuru zaten Almanya'da ikamet ediliyorsa genellikle ikamet edilen yerin belediye yönetiminde gerçekleştirilir. Fakat Almanya'da ikamet edilmiyorsa Almanya'nın yurt dışındaki temsilcilikleri yetkilidir.

Karşılaştırılabilir dokümanlar genellikle diğer ülkelerde bunların vatandaşları için düzenlenmektedir.


Sağlık hizmetleri meslekleri

Almanca: Heilberuf

Sağlık hizmetleri meslekleri arasında faaliyetleri hasta ve hastayla sınırlı olan meslekler yer almaktadır. Veterinerlik de sağlık hizmetleri meslekleri arasında sayılabilir.

Örn. doktor, diş doktoru, sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcı ve sağlık hizmetlisi ve hemşire gibi sağlık hizmetleri meslekleri için onama veya çalışma izni yasal koşuldur.

Sağlık hizmetleri mesleklerinin tamamını Federal Sağlık Bakanlığında bulabilirsiniz:

Sağlık hizmetleri mesleklerinin tamamı


Sağlık meslekleri

Almanca: Gesundheitsberuf

Sağlık meslekleri, geniş kapsamda sağlıkla ilgili mesleklerdir. Bunlar arasında örn. gözlükçü veya diş teknisyeni gibi akademik ve akademik olmayan meslekler de vardır. Sağlık mesleklerinin bir kısmı sağlık hizmeti meslekleridir.


Sınav vergileri

Almanca: Prüfungsgebühren

Sınav vergileri, resmi bir sınava katılım masraflarıdır. Bu tür bir sınava katılırsanız bunun için muhtemelen para ödemelisiniz.


Telafi programı

Almanca: Ausgleichsmaßnahme
Ayrıca: Anpassungsmaßnahme

Diploma denklik işlemlerinde yasalarla düzenlenen meslekte mesleki yeterliliğiniz ile Alman referans meslek arasında önemli farklar tespit edilmişse telafi programına katılabilirsiniz. Bu şekilde önemli farkları telafi edebilir ve denklik alabilirsiniz. Bunun için telafi programını başarıyla tamamladıktan sonra Yetkili Merciye ardıl başvuruda bulunabilirsiniz.

Telafi programı mesleğe ve yasal düzenlemelere göre bir adaptasyon kursu veya yeterlilik sınavı (AB vatandaşları) veya bilgi sınavı (üçüncü ülke diplomaları) olabilir.


Tercüman, resmi olarak görevlendirilmiş/yeminli

Almanca: Dolmetscher, öffentlich bestellte/beeidigte

lütfen çevirmene bakın


Usta

Almanca: Meisterin/Meister
Ayrıca: Meisterqualifikation

Ustalık mesleki ileri eğitim nedeniyle ileri eğitim diplomasıdır. Ustalar işletme ve şirketteki yüksek pozisyonlardaki görevler veya şirket yönetimindeki alanlar için yeterli kimselerdir.

Ustalık için farklı mesleklerde ileri eğitimler vardır. Genelde ustalık ileri eğitimi tamamlanan mesleki eğitimle yükseltilir. Fakat yeterli mesleki deneyim veya yüksekokul diplomasıyla da ileri eğitim tamamlanabilir. Bunun mümkün olup olmadığı ilgili mesleğin yasal çerçeve koşullarına bağlıdır.

Zanaat ustalığı da örn. ileri eğitim diploması olarak sayılır. Ayrıca endüstri, tarım ve diğer mesleklerde de ustalık vardır.

Düzenlemeye tabi zanaat mesleklerinde sadece usta (zanaat mesleği ustası) kendi işletmesini açabilir ve çırak eğitebilir.


Uygunluk belgesi

Almanca: Konformitätsbescheinigung
Ayrıca: EU-Konformitätsbescheinigung

Uygunluk belgesi Avrupa Birliğinde (AB) resmi bir dokümandır. Uygunluk Belgesi eğitiminizi AB asgari standartlarında yaptığınızı onaylar. Bu eğitim uygunluğu olarak tanımlanır. Mesleki yeterliliklerin denkliği denklik alması gereken mesleki yeterlilik ilgili AB ülkesine giriş yapılan AB eğitim ülkesine yönelik uygunluk belgesi. Otomatik denkliği olan mesleki yeterliliklerde uygunluk belgesi düzenlenir.Üçüncü ülke

Almanca: Drittstaat

Almanya'da üçüncü ülke olarak Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomi Alanı veya İsviçre (AB/AEA/İsviçre). dışındaki ülkelerin dışında kalan ülkeler tanımlanır.

 


Vergi beyannamesi

Almanca: Gebührenbescheid

Belli vergilerin ödenmesi için bir dairenin resmi yazısıdır.


Yasalarla düzenlenmemiş meslekler

Almanca: Nicht reglementierte Berufe

Yasalarla düzenlenmeyen meslekler için belli resmi talimatlar geçerlidir. Yani meslekte çalışabilmek için gerekli olan meslek izni yoktur. Yasalarla düzenlenmeyen mesleklerde yurt dışındaki mesleki yeterliliğinizle doğrudan Alman piyasasına başvurabilir veya serbest meslek sahibi olarak çalışabilirsiniz. Almanya'da tüm meslekler örn. ikili mesleki eğitim ilkelerine göre yasalarla düzenlenmemiştir. Bu tür bir meslekte çalışmak için denklik zorunlu koşul değildir. Fakat yasalarla düzenlenmeyen bir meslekte de diploma denklik işlemleri yasal olarak talep edilebilir.


Yerleşme özgürlüğü

Almanca: Niederlassungsfreiheit

Yerleşme özgürlüğü, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının başka bir AB ülkesine yerleşme haklarıdır. Yerleşme endüstriyel, ticari, zanaat veya kazanç getirici faaliyette bulunmak kendi başına çalışma anlamına gelir.

Almanya'da örn. doktor gibi yasalarla düzenlenen mesleklerde çalışmak ancak mesleki yeterlilik denkliği dile mümkündür.


Yeterlilik değerlendirmesi

Almanca: Qualifikationsanalyse

Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu (BQFG) ikili eğitim mesleklerinde ve ustalar için mesleki yetkinliklerini bir yeterlilik değerlendirmesiyle tespit ettirme olanağı sunar. Yeterlilik değerlendirmesi, örn. sürgün nedeniyle mesleki yeterlilik ana vatandan belge isteyerek dokümanlarla belgelenemediği durumlarda yapılır. Yetkili Mercinin evrakların içeriği veya doğruluğu konusunda tereddütlerinin olduğu durumlarda (bkz. BQFG Madde 14 veya HwO madde 50b Paragraf 4). Mesleki yetkinlikler örn. deneme süresi, mesleki sohbet veya bir işletmede deneme süresinde çalışırken uzmanlar tarafından değerlendirilir. Gerekli evrakları ibraz edemediğiniz için kusurlu olamazsınız. Yetkili Merci evrakları kusurlu olmadan ibraz edemediğinize dair yemin yerine geçmesi bildirilebilir.


Yeterlilik sınavı

Almanca: Eignungsprüfung
Ayrıca: Defizitprüfung

Yeterlilik sınavı AA/AEA/İsviçre vatandaşları için telafi programıdır.

Yasalarla düzenlenen meslekte diploma denklik işlemlerinde mesleki yeterliliğiniz ile Alman referans meslek arasında önemli farklar tespit edilirse yeterlilik sınavına girebilirsiniz. Yeterlilik sınavı sadece ilgili mesleğin Almanya'da icra edilmesine yönelik gerekli olan fakat dokümanlarla belgelenemeyen içeriklerle ilgilidir. Yeterlilik sınavında ana vatanınızda mesleki yeterliliğe sahip olup olmadığınız dikkate alınır.


Yetkili Merci

Almanca: Zuständige Stelle

Yetkili Merciler geçerli yasa ve yönetmeliklere dayanarak diploma denklik işlemlerini yürüten resmi daire veya enstitülerdir.


Zanaatkarlar sicili

Almanca: Handwerksrolle

Almanya'da düzenlemeye tabi zanaat mesleklerinde zanaatkarlar siciline kaydolmak gerekmektedir. Zanaatkarlar sicili, Zanaatkarlar Odası (HWKs) tarafından kontrol edilen bir kayıttır. Zanaatkarlar siciline kayıtlı işletme hamilleri, düzenlemeye tabi zanaat mesleklerinin ustaları “zanaatkar kimliği" edinirler. Zanaat alanında uzman olarak ileri eğitim diploması Almanya'da alınmamışsa bunlar için Almanya'da denklik alınabilir. Denklik, zanaatkarlar siciline kaydolma hakkı kazandırır. Fakat uzman unvanı kazanılmaz.


Zanaat mesleği, düzenlemeye tabi

Almanca: Handwerk, zulassungspflichtiges

Düzenlemeye tabi zanaatlar örn. elektrik teknisyeni, marangoz veya iskele kurucuları gibi özel tehlike potansiyeli olan iş yerleridir. İş yeri Zanaat Yönetmeliği’nde (HwO) Ek A'da listelenmiştir.

Düzenlemeye tabi zanaatlarda serbest olarak çalışabilmek için işetme sahibi Zanaatkarlar Siciline kaydolmalıdır.

Zanaat Yönetmeliği (HwO) Ek A


Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page