Sağlık ve bakım: Sağlık meslekleri

Üzerinde ekranında tıbbi resimler ve grafik olan bir tablet ve yanında bir stetoskop ile kalem bulunan bir masanın görüntüsü
© adam121 / Fotolia

"Sağlık meslekleri" terimi, insan sağlığı ve bakımıyla ilgilenen tüm meslekleri kapsar. Bunlar bir çok meslek faaliyetleri ve görevlerdir. Bunlar yasalarla farklı şekilde düzenlenmiştir ve belirli mesleğe giriş ve diploma denklik işlemine tabidir.

Sağlık mesleklerinde eğitimli ve özverili uzman personele büyük ihtiyaç vardır. Ancak eğitim ve bilgi üzerine özel gereklilikler de beklenir. Sağlık meslekleri eğitimi ve ruhsatı için meslek koşulları tüm Almanya'da aynı şekilde düzenlenir.

Mesleki yeterliliğin denkliği gerekli midir?

Sağlık mesleklerinde denklik mutlaka alınmalıdır. Sadece özel izinleri meslek ruhsatı olan meslek mensupları, bu mesleklerde çalışabilirler. Örn. ruhsat, meslek lisansı veya mesleki unvanı kullanma izni. Meslek lisansını elde etmek için, tüm Almanya'da geçerli aynı yeterliliklere sahip olmaları ve eğitimden sonra da bir sınavdan geçmiş olmaları ya da yurt dışında edinilen mesleki yeterlilikleri için denklik almış olmaları gereklidir. Birkaç önkoşul daha kontrol edildikten sonra ilgili unvanı kullanabilir ve meslekte çalışabilirsiniz. Bu meslekler federal yasalar tarafından düzenlenmiş mesleklerdir.

Akademik sağlık meslekleri arasında doktorluk , eczacılık , veterinerlik yer alır. Almanya'da bu mesleklerde çalışmak için yüksek öğrenim görmek zorundasınız. Almanya'daki meslek okullarında diğer sağlık meslekleri öğrenilebilir, örn. fizyoterapist, ebe ve doğum hemşiresi, hasta bakıcı vb.

Özellikler: Otomatik denklik ve Avrupa meslek kartı

Bazı sağlık mesleklerinde, yurt dışı mesleki yeterliliklere başvuru üzerine otomatik olarak denklik verilir.

Bazı meslekler için, Avrupa Meslek Kartı (EBA) işlemini yurt dışından başlatabilirsiniz. Avrupa Meslek Kartı, denklik için başvurmanın başka bir yoludur. Belirli sağlık meslekleri için Avrupa Meslek Kartı verilir.

Ticari meslekler, yardımcı faaliyetler ve asistanlık

Sağlık sektöründe örgütsel faaliyetlere ve tedavide hekimi desteklemeye odaklanan meslekler de vardır. Bununla birlikte, bu meslekler, hastaların bağımsız tedavisine değil, ticari çalışmalara odaklanmaktadır. Bunlar ağırlıklı olarak ikili eğitim meslekleri, aynı zamanda gelişim eğitimi meslekleri ve okul eğitimleridir. Bunlar federal hükümet, federal eyaletler ve odalar tarafından düzenlenir.

Bu meslekler arasında tıp asistanlığı, anestezi teknisyenliği ve asistanlığı ile ilaç satınalma memurluğu sayılabilir.

Hasta ve yaşlıların bakımını yapan ve destekleyen bakım meslekleri de vardır. Bunlar yaşlı bakıcı yardımcılığı, bakım asistanlığı veya hasta bakıcı yardımcılığı gibi mesleklerdir.

Mesleki yeterliliğin denkliği gerekli midir?

Bu meslekler çoğunlukla düzenlenmemiş mesleklerdir. Denklik, bu mesleklerde yararlıdır ve birçok avantaj sağlar. Fakat bu meslekte çalışmak için gerekli değildir.

Ancak meslek unvanı tescile tabi olabilir. Bu durum, her federal eyalette, mesleklere göre farklı düzenlenmiştir. Buna göre unvanı kullanmak için unvanı kullanma iznine sahip olunmalıdır. Bazı münferit faaliyetlerde ise sadece meslek unvanının kullanılmasına izin verilebilir. O zaman denklik gereklidir.

Zanaat ve sağlık

Zanaat ve sağlığın birbirine bağlı olduğu meslekler de vardır. Ön planda zanaat eğitimi bulunmaktadır ve bu da bir ikili meslek eğitimidir.

Mesleki yeterliliğin denkliği gerekli midir?

Yurt dışında edinilen mesleki yeterlilikler ile bilgi ve becerilerin denkliği yapılabilir. Bu meslekler düzenlemeye tabi değildir, bu nedenle denklik bir ön koşul değildir. Ancak, kendi işinizde serbest çalışan zanaat ustası olmak istiyorsanız, yurt dışı yeterliliğinizin denkliğini sağlamalısınız. Sağlık meslekleri lisans yükümlülüğü bulunan zanaatlardır.

Sağlık meslekleri örn. optometristlik, ortopedi teknisyenliği, cerrahi mekanik teknisyenliğidir. Bu mesleklerde ustalık tescile tabidir.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page