Okul Niteliklerinin Tanınması

Studentin
© Farina3000 - Fotolia.com

Federal denklik yasası genel eğitim okul diplomalarının değerlendirmesini kapsamaz. Ancak çoğu zaman mesleki eğitimin yanı sıra okul diploması da Almanya'da mesleki faaliyet veya eğitim için önemlidir.


Tanınmış bir okul diploması olmadan Almanya'da mesleki olanaklar muhtemelen kısıtlı olacaktır. Yabancı okul diplomasının tanınması yalnızca eğitime başlamak için gerekli olmayıp aynı zamanda düzenlemeye tabi meslekler alanında mesleğe giriş konusunda da rol oynamaktadır. Genel itibariyle şunlar geçerlidir: Okul diplomalarının denklik işlemleri için Almanya'da vatandaşlıktan bağımsız olarak başvuruda bulunulabilir.

Okul denkliği için yetki mercileri

Yurtdışından alınan okul notlarının denkliği, okul diplomalarının denkliğiyle sınırlıdır. Bunlar bazı koşullarda bir Alman okul diplomasına eşitlenebilir. Bir Alman orta öğretim veya ortaokul diplomasıyla ve genel ya da mesleki hedefler için alana özel yükseköğrenim hakkıyla, örneğin eğitimi verilen bir meslek için eşitlenme kararları eyaletlerin Karne Denklik Daireleri tarafından verilir. Yetkili mercilere anabin-veri tabanı üzerinden ulaşılabilir. Okul diplomalarının yükseköğrenime kabul amacıyla tanınması için genellikle yüksekokullar yetki sahibidir, ancak yetkili Karne Denklik Dairesi tarafından verilmiş eşitleme de öğrenim imkânı başvurusunda kullanılabilir.

Henüz sonuçlanmamış okul eğitimi için işlemler

Henüz sonuçlanmamış okul eğitimine ait notlar için resmi bir diploma denklik işlemi yapılmaz. Okul eğitimlerini henüz sonuçlandırmamış ve eğitimlerini bir Alman okulunda devam ettirmek isteyen öğrencilerin yerleştirilmesi hakkındaki karar, ilgili okul yönetimi tarafında genellikle bir deneme dersi sonrasında yetkili Eğitim Dairesi'yle görüşülerek verilir.