Öğretmenlik, eğitim ve sosyal meslekler

Sınıfta çocuklarla öğretmen
© contrastwerkstatt / Fotolia

Alan, sosyal hizmetler ve eğitim sektöründeki meslekleri içerir. Odak, çocuk ve ergenlerle ya da ailelerle etkileşimdir.

Hangi mesleklerden bahsedilmektedir?

Her şeyden önce, öğretmenler, eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları bu meslek dalına aittir.

Diğer meslekler arasında çocukluk dönemi eğitmenliği, bakımevi eğitmenliği, ev ve aile bakıcılığı, sosyal asistanlar ve çocuk bakıcılığı bulunmaktadır.

Belirli bir meslek için ayrıntılı bilgileri ve denklik için yetkili makamı Denklik Bulucu veya Profi-Filtre içinde bulacaksınız.

Yurt dışı mesleki yeterliliğimin denkliğine ihtiyacım var mı?

Öğretmenlik, eğitimcilik ve sosyal eğitimcilik veya sosyal hizmetler uzmanlığı gibi meslekler Almanya'daki mesleki yeterliliğinizin denkliğini gerektiren tipik mesleklerdir. Bu mesleklerde sadece tam denklik ile çalışabilirsiniz. Bir eğitimci veya sosyal hizmetler uzmanı ve sosyal pedagog olarak, sadece denklikten sonra mesleki unvanları kullanmanıza izin verilir.

Diğer koşullar nelerdir?

Öğretmenlik, eğitim ve sosyal hizmetler alanında çalışmak için ön koşul, resmi denkliktir. Resmi şekilde denklik örn. eğitimciler , sosyal pedagoglar ve sosyal hizmet uzmanları için önemlidir.

"Devlet tarafından denklik" ve "mesleki yeterliliklerin denkliği" arasındaki fark

"Devlet tarafından denklik" ve "mesleki yeterliliklerin denkliği" arasındaki fark

Bir devlet denkliği ile Almanya'da meslek dışında başka veya ek görevler alırsınız. Almanya'da devlet tarafından denkliği olan bir öğretmen olarak, geldiğiniz ülkedeki mesleki yeterlilikile çalışabilmek için öncelikle mesleki yeterliliğinizin denkliği gerekmektedir. Eğer meslekte çalışmak için diğer önkoşulları yerine getirirseniz, "devlet tarafından denklik" de alır - ve sonra ilgili meslekte çalışabilirsiniz.

Bu alandaki meslekler eyalet yasaları ile düzenlenmiştir. Bu, her federal eyaletin kendi yasal dayanakları bulunduğu anlamına gelir. Bir meslek için ön koşullar her federal eyalette farklı olabilir.

Ancak, bazı genel şartlar çoğu Alman eyaletleri için geçerlidir:

  • Kişilik açısından uygunluk
  • Sağlık açısından uygunluk
  • Almanca bilgisi (genellikle öğretmenlik için C1, eğitimciler ve sosyal pedagoglar için B2 veya C1)

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page