Mühendislik

Bir makine tasarımı üzerinde birlikte çalışan bir kadın mühendis ve iki erkek mühendis
© YakobchukOlena / Fotolia

Bir teknik veya mühendislik mesleki yeterliliğine sahip misiniz? Almanya'da bu alanda çalışmak ve mühendis unvanını kullanmak istiyorsanız, Almanya dışında edindiğiniz mesleki yeterlilik için bir diploma denklik işleminden geçmelisiniz.

Eğitim nasıl yapılandırılmıştır? Hangi diplomalar mevcuttur?

Mesleki yeterlilik Almanya'da üniversiteler, yüksek okullar veya meslek akademilerinde edinilir. Yüksek öğrenim en az üç yıl sürer. Yüksek öğrenim sonunda mühendislik lisans veya yüksek lisans veya master diplomaları edinirsiniz. Daha önce, Almanya'da yüksek mühendislik diploması da vardı.

Hangi branşlar mevcuttur?

Mühendisler çoğunlukla aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

  • İnşaat Mühendisliği
  • Elektrik Mühendisliği
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Makine mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Teknoloji Mühendisliği

Bunların yanı sıra daha birçok uzmanlık alanı vardır. Uzmanlıklar federal eyaletlere ve üniversitelere göre değişmektedir.

Faaliyetler

Yukarıda belirtilen dallara göre mühendisler farklı alanlarda çalışabilirler.

Mesleki faaliyetler çok yönlüdür. Mühendisler teknik, teknik-bilimsel veya teknik-ekonomik projeleri önerir, geliştirir, planlar ya da bunlara danışmanlık eder. Ayrıca bu projelerin kontrolünü ve denetimini de üstlenirler. Görevlerinin arasında ayrıca bilirkişilik ve araştırma görevleri gibi faaliyetler de yer alabilir. Diğer işler, örneğin, mühendislik faaliyetlerinin hazırlanması, yönetimi veya faturalandırılması ile ilgilidir.

Diploma denklik işlemi nasıl yürütülür ve neleri dikkate almalıyım?

„Mühendis“ unvanı tescile tabidir. Mesleki yeterliliğiniz Almanya’da kabul edildiğinde, bu unvanı kullanabilirsiniz. Diploma denklik işlemi, daha sonra çalışmak istediğiniz federal eyaletteki Mühendisler Odası'nda gerçekleşir. Mühendisler Odası, Denklik Bulucu'da araştırma yapabileceğiniz yetkili makamdır.

Meslek unvanınızı kullanmanız tescile tabidir. Mesleki istihdam için genel olarak izin alınması gerekmez. Bu, Alman istihdam piyasasına denklik olmadan da başvurabileceğiniz anlamına gelir. Örn. bir mühendislik bürosunda memur olarak çalışabilirsiniz. Ancak "mühendis" unvanını kullanamazsınız.

"Mühendis" resmi meslek unvanı olmadan mühendislik alanında çalışmanıza izin verilse bile, denklik ve meslek unvanını kullanmak istihdam piyasasında şansınız açısından birçok avantaj sunar.

"Mühendis" meslek unvanını kullanmak neden önemli olabilir?

Almanya'da işverenler, belirli standartları karşılayan kapsam ve kalite bakımından mükemmel bir mesleki yeterliliğe büyük önem vermektedir. Yüksek öğrenim diplomanızın "mühendis" meslek unvanı ile denkliği, bunu her işveren için hemen görünür hale getirir. Buna ek olarak, bazı mühendislik dalları yasal olarak düzenlenmiş faaliyetlere sahiptir, ancak Mühendisler Odası'nın ilgili sicilinde "mühendis" olarak kayıtlı iseniz bu dallarda çalışabilirsiniz. Örn. ancak o zaman inşaat projesini onaylama hakkı verilir. İnşaat proje ruhsatınız ile onaylanması gereken inşaatların projelerini imzalayabilirsiniz.

Özel bir kalite mührü, tescile tabi meslek unvanı „Mühendislik Danışmanlığı“ dır. Bir "mühendislik danışmanı" olarak bağımsız ve sorumluluk size ait olmak üzere çalışırsınız. Sorumluluk almak, müşterileriniz için çalıştığınız anlamına gelir. Serbest meslek sahibisiniz ve kendi faturalarınızı düzenlersiniz. Bağımsız olmak, bir görevde kendine veya başkalarına menfaat sağlamamak anlamına gelir ve komisyonları, indirimleri veya diğer avantajları kabul edemez. Mühendisliğe ek olarak herhangi bir ticari faaliyette bulunamazsınız. Yani, örn. bir inşaat şirketi işletemezsiniz. "Mühendislik danışmanları" uzmanlaşmıştır, analitik olarak çalışırlar ve yüksek düzeyde mesleki yeterlilik sunarlar. "Mühendislik danışmanı" olarak çalışabilmek için belirli bir mühendislik deneyimine sahip olmanız gereklidir. Bu genellikle 2 veya 3 yıldır. Buna ek olarak, çoğu federal eyalette "mühendis" meslek unvanını kullanma hakkına sahip olmanız gerekir. Mühendislik danışmanları sicile kayıt edilir. Siciller federal eyaletlerin Mühendisler Odaları'nda tutulur.

Yasal dayanaklar

Meslek, her federal eyaletin mühendislik kanunlarına göre düzenlenir. Yani bu da eyalet yasaları tarafından düzenlenmiş bir meslektir.

Mühendisler Odaları hangi hizmetleri sunar?

Federal eyaletlerin mühendisler odaları, mesleğin yetkili makamlarıdır. Federal eyaletlerin mühendisler odaları

  • yasal konular ve serbest meslek hakkında danışmanlık,
  • gelişim eğitimleri sunar,
  • ve mühendislere ve bilirkişilere aracılık eder.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page