Almanya'da meslek diplomaları

İki el bir diploma rulosu tutuyor
© Andrey Popov / Fotolia

Genel eğitim veren bir okula gittikten sonra, Almanya'da kural olarak bir meslek eğitimine başlanır. Bu, örn. meslek eğitimi veya üniversite öğrenimi olabilir. Başarılı mesleki yeterlilik bir diploma tarafından belgelenir. Almanya'da meslek diplomaları yüksek önceliğe sahiptir.

Alman işverenler için, personel seçiminde diplomalar çok önemlidir. Diplomalar iş başvurusu yaparken standart ekler olarak kabul edilir. Mesleki yeterliliğiniz için diplomanız veya üniversite diplomanız için transkript değerlendirmesi ile, işverenler mesleki yeterliliğinizin kalitesini daha iyi tahmin edebilir.

Hangi meslek diplomaları vardır?

Berufsausbildung

Almanya'da mesleki eğitimini tamamlayan herkes belirli kalite standartlarını karşılar. Bu kalite standartları eğitim veya sınav yönetmelikleri ve kanunlarla düzenlenir. Meslek eğitimi ya tamamen okulda ya da ikilidir. “İkili” okulda ve işyerinde demektir. Bir meslek eğitimi Almanya'da 2 ila 3,5 yıl sürer.

İleri eğitim ve gelişim eğitimi diplomaları

İleri eğitimler özel bir tür mesleki gelişimdir. Meslek Eğitimi Kanunu'na (BBiG) göre, ileri eğitimler, meslek eğitimine dayanmaktadır. Almanya'da birçok alanda ileri eğitimler bulunmaktadır. İleri eğitim diplomaları arasında özellikle ustalık (zanaat, sanayi veya ziraat ustalığı gibi) sayılabilir. Diğer örnekler uzman danışmanlık, işletmecilik veya uzman tacirliktir.

İleri eğitim terimi sıkça gelişim eğitimi ile eş anlamlıymış gibi kullanılır. Ancak gelişim eğitimleri Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında ileri eğitime yönelik olmayan programlardır. Federal eyaletler tarafından düzenlenen gelişim eğitimleri vardır (örneğin, işletmecilik veya teknisyenlik). Elde edilen diplomalar buna göre "gelişim eğitimi diplomaları" olarak adlandırılır.

Yüksek öğrenim diplomaları

Yüksek öğrenim diplomaları, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleridir. Birçok öğretim dalı, örn. işletme, siyaset bilimi ya da fizik, belirli bir meslek edindirmez. Ancak tıp, mimarlık veya öğretmenlik gibi belirli dallarda özel bir meslek öğrenilir. Bunlar genelde düzenlenmiş mesleklerdir.

Denklik

Meslek eğitimi, ileri eğitim alanındaki diplomalar ve düzenlenmiş bir meslek edindiren yüksek öğrenim alanındaki diplomalar, mesleki yeterlilikler olarak adlandırılır. Bu mesleki yeterlilikler için denklik, diploma denklik işlemleri ile gerçekleşir. Düzenlenmiş bir meslek edindirmeyen yüksek öğrenim dereceleri için, transkript değerlendirmesi yapılır.

Bir denklik veya transkript değerlendirmesi, meslek diplomanızı, istihdam piyasasındaki rakiplerinizinkiyle karşılaştırılabilir kılar.

Not: Geldiğiniz ülkede bir diploma ile belgelenen mesleki yeterlilik, bir diploma denklik işleminin ön şartıdır. Eğer bir diplomanız varsa ancak bunu artık sunamıyorsanız, ikili eğitim meslekleri alanında ve ustalık için bir yeterlilik analizi yapabilirsiniz. Herhangi bir diploma almadıysanız, denklik için alternatifler vardır, örn. başka bir meslek eğitimi veya ileri eğitim.