Künye

Aşağıdaki bilgiler bilgi sağlayıcının kimliği, sorumlulukları, telif hakları ve gizlilik politikası hakkında yasal olarak gerekli bilgileri içermektedir.Federal Alman Meslek Eğitimi Enstitüsü bu sitenin sahibi olarak hazırlanan bilgilerin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği hakkında güvence vermez. Denklik sitesinin yayıncısı veya çalışanları sunulan bilgilerin kullanımından kaynaklanan maddi veya maddi olmayan hasarlar hakkında temel olarak sorumluluk kabul etmemektedir. Sunulan hiçbir seçenek bağlayıcı veya zorlayıcı değildir. Yayıncı, tüm seçenekleri veya sadece seçtiği bölümleri önceden açıkça bildirimde bulunmaksızın geçici olarak da olsa silme, genişletme veya değiştirme hakkına sahiptir.

“Denklik-Bulucu” kullanıcılara, mesleki alana dair verdikleri bilgilere dayanarak gerekli işlem aşamaları, istenilen evraklar ve yetkili merci hakkında genel bilgiler sunar. Bu, Yasal Hizmetler Yasası kapsamında sunulan bir hukuki danışmanlık hizmeti değildir. İşlemlere dair sorumluluk yetkili mercilere aittir.

Kaynaklar ve Bağlantılar
Yayıncının sorumluluk alanı dışındaki diğer internet sitelerine, doğrudan veya dolaylı olarak verdiği bağlantılar hakkında sorumluluk, ancak yayıncının içeriklerden haberdar olması ve yasadışı içeriklerin kullanımını engellemesinin teknik olarak mümkün ve makul olması durumunda yürürlüğe girer. Yayıncı, bağlantı verilen harici sayfalarda yer alan yasadışı içeriklerden açıkça kendisini ayrı tutar. Yayıncının bağlantılı/bağlı sayfaların şimdiki ve gelecekteki düzeni ve içerikleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle yayıncı, bağlantı verilmesi sonrasında değiştirilen bağlantılı/bağlı sayfaların tüm içeriklerinden burada açıkça kendisini ayrı tutar. Bu açıklama, yayıncının kendi internet içeriği içinde sunulan bağlantı ve göndermelerin tümünün yanı sıra, yayıncı tarafından hazırlanan konuk kitapları, tartışma forumları ve e-posta listelerinde yer alan yabancı girişler için de geçerlidir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler ile özellikle sunulan bu tür bilgileri kullanma ya da kullanmamadan doğan zararlardan, bağlantılarla ilgili yayına gönderme yapan kişi değil, sadece gönderme yapılan sayfanın sahibi sorumludur.

Telif Hakkı ve Marka Hukuku
Yayıncı tüm yayınlarda, kullanılan grafiklerin, fotoğrafların, ses dosyalarının, video görüntülerinin ve metinlerin vs. telif haklarını dikkate almaya; kendisinin hazırladığı grafikleri, fotoğrafları, ses dosyalarını, video sahnelerini ve metinleri vs. kullanmaya veya lisans gerektirmeyen grafiklere, fotoğraflara, ses dosyalarına, video sahnelerine ve metinlere vs-. başvurmaya gayret göstermektedir.

Yayıncı tarafından oluşturulmuş ve yayınlanmış olan ürünlerin telif hakkı yalnızca sayfaların yayıncısına aittir. Diğer elektronik veya basılı yayınlarda bu tür grafik, fotoğraf, ses dosyaları, video görüntüleri ve metinlerin vb. çoğaltılmasına ya da kullanılmasına yayıncının açık izni olmadan müsaade edilmez.

Yayıncının internet sunumu içerisindeki tüm adı geçen ve gerektiğinde üçüncü kişiler tarafından korunan markalar ile ticari markalar, yürürlükteki marka hukuku hükümlerine ve tescilli sahiplerinin mülkiyet haklarına kısıtlama olmaksızın tabidir. Sadece adlandırmaya dayanarak markaların ve üçüncü kişilerin haklarının korunmadığı sonucuna varılmamalıdır!

Yayıncı bu web sayfasına bilgi yükleme ve yayınlama hakkına sahip tüm harici kuruluşlara ve bireylere; bu web sayfasına bilgi yüklenmesi ve yayınlanması esnasında sadece metinlerin değil, aynı zamanda grafiklerin, fotoğrafların, ses dosyalarının ve videoların da telif haklarına dikkat edilmesini ve bu kuruluşlar ile bireylerin sadece hak sahibi oldukları grafik, fotoğraf, ses dosyaları, videoları ve metinleri yüklemeye ve yayınlamaya izinli olduklarını ve lisans gerektirmeyen grafik, fotoğraf, ses dosyası, video ve metinleri kullanmaları gerektiğini hatırlatır.

Diğer elektronik veya basılı yayınlarda üçüncü kişilerin haklarıyla korunan grafik, fotoğraf, ses dosyaları, video görüntüleri ve metinlerin çoğaltılması ya da kullanılmasına ilgili kişilerin açık onayı olmaksızın izin verilmez.

Yayıncı yukarıda belirtilen kuruluşlar ve bireyler tarafından bu web sayfasında yayınlanmış veya yayıncının e-postasına iletilmiş olan ürünler hakkında telif veya mülkiyet hakkı ihlali durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hukuki Geçerlilik
Sorumluluk ve telif hakkına dair bu açıklamalar kendisi aracılığıyla bu sayfaya yönlendirme yapılmış olan internet sunucusunun bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bölümlerinin veya bazı ifadelerinin yürürlükteki yasal ortama uymaması, artık uymaması veya tamamen uymaması halinde belgenin geri kalan bölümlerinin içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.

Katkıda Bulunanlar
Kullanılan resimlerin bazıları www.fotolia.de ve www.istockphoto.com tarafından sağlanmıştır.

Bundesinstitut für Berufsbildung
Portal "Anerkennung in Deutschland"
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Proje Yönetimi
Johanna Elsässer

Yurt dışı faaliyetler, başvuru yönetimi
Julia Lubjuhn

Proje Asistanı
Clarissa Rönn

Portal geliştirme
Karoline Kaibel

Çevrimiçi editörler
Meike Julia Dahmen

Çevrimiçi editörler, IQ Danışmanı Forumu
Katharina Moraht

Redaksiyon
Thomas Schmitz

Özel redaksiyon Denklik-Bulucu
Sven Mückenheim

Özel redaksiyon Denklik-Bulucu
Alexander Studthoff

Özel redaksiyon Denklik-Bulucu
Leonie Tillmanns

Veri yönetimi
Christin Benkner

Editör Sosyal medya
Miriam Harjati Sanmukri

Basın ve Halkla İlişkiler
N.N.