Genç bir kadın laboratuvarda çalışıyor. Masada ölçüm cihazları ve deney tüpleri duruyor.

TI et sciences naturelles

Enformatik uzmanı, laborant, biyo-teknik asistan ve daha fazlası. IT ve fen bilimleri alanında bilgi birikimi Almanya'da oldukça rağbet görmektedir. Özellikle IT alanında çok sayıda uzmana ihtiyaç vardır.

Bu alandaki kişiler çoğunlukla çeşitli branşlarda çalışmaktadır: Otomotiv sektörü, enerji ekonomisi, kozmetik, ilaç sektörü ve danışmanlık gibi çok sayıda çalışma imkanı mevcuttur. Ayrıca kamu alanında imkanlar bulunmaktadır: Örneğin bakanlıklarda ve resmi dairelerde veya fen bilimleri ve teknoloji araştırma enstitülerinde.

Mesleki yeterliliğim için bir denkliğe ihtiyacım var mı?

Hayır, genelde mesleki yeterliliğiniz için bir denkliğe ihtiyacınız olmaz. Bu alanda mesleğe giriş için genel bir sınırlama yoktur.

Fakat bir denklik yine de avantajlar sunar: Resmi ve yasal olarak güvenli bir belgeye sahip olursunuz. Bu durumda mesleki yeterliliğiniz yasal olarak Alman bir mesleki yeterlilik ile eşit konuma sahip olur. Dolayısıyla da iş başvurularında şansınız artar çünkü potansiyel işverenler mesleki yeterliliğinizin Alman bir mesleki yeterlilik ile aynı seviyede olduğunu derhal görmüş olurlar.

  • Resmi ve yasal olarak güvenli bir belgeye sahip olursunuz,
  • Bu durumda mesleki yeterliliğiniz yasal olarak Alman bir mesleki yeterlilik ile eşit konuma sahip olur,
  • İşverenler yetkinliğiniz hakkında derhal tahmine bulunabileceği için iş başvurularında şansınız artar.

IT ve fen bilimleri alanındaki akademik diplomalar için diploma denklik işlemleri üzerinden bir denklik verilmemektedir. Fakat bu noktada Yabancı Diller Ofisi'nden (ZAB) bir karne değerlendirmesi alabilirsiniz.

Almanya'da çeşitli meslekler için nasıl yetkinlik kazanılır?

İkili meslek eğitimi

Almanya'da ikili bir meslek eğitimi kapsamında 2-3 sene içinde bir meslek okulunda ve buna paralel uygulamalı olarak bir işletmede bir meslek öğrenirsiniz. IT alanındaki nitelikli meslekler örneğin enformatik uzmanı veya matematik-teknik asistandır. Fen bilimleri mesleklerinde ise bunlar laboratuvardaki çeşitli mesleklerdir. Örneğin fizik laborantı veya madde denetleyici gibi.

İleri eğitim

İleri eğitimlerde özellikle yönetici görevleri ve serbest meslekler için yetkinlik kazanırsınız. Mesleki eğitim yasası ülke çapında ileri eğitimlerin yapılmasını öngörmüştür. Bir ileri eğitimi genelde bir meslek eğitimini tamamladıktan ve birkaç yıl mesleki tecrübe edindikten sonra yapabilirsiniz; örneğin denetimli ilaç mümessili olarak. IT alanında ise örneğin denetimli IT geliştirici mesleği bu kapsamdadır. Bu ileri eğitimin seviyesi kısmen lisans veya master gibi akademik yetkinlikler ile aynı seviyededir.

Okul eğitimleri

Almanya'daki çeşitli eyaletlerde meslek okullarında da meslek eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler 2-3 yıl sürmektedir. Teorik derslerin yanı sıra genelde meslek eğitim alanında en az bir staj yapmanız gerekmektedir. Sonunda bir devlet sınavına girersiniz. Bu sınav örneğin devlet denetimli enformatik uzmanı olmak içindir.

Uzman okullarda mesleki gelişim (bu meslekler sadece bazı eyaletlerde sunulmaktadır)

Almanya'nın bazı eyaletlerinde uzman okullarda mesleki gelişim imkanları da sunulmaktadır. Bu okullar ileri eğitime benzer bir şekilde yönetici görevleri için yetkinlik kazandırmakta ve olası bir serbest meslek faaliyeti için önemli bilgiler aktarmaktadır. Uzman okulda mesleki gelişim seviyesi, akademik olarak lisans ile aynı seviyededir. Uzman okullarda mesleki gelişim alanında örneğin devlet denetimli teknisyen mesleği sunulmaktadır.

Akademik diplomalar

Almanya'da üniversite ve yüksekokullarda IT alanı kapsamında çok sayıda bölümde öğretim görebilirsiniz, örneğin biyoloji, fizik, enformatik veya eczacılık. Diplomaya bağlı olarak genelde fen bilimleri lisansı veya master akademik derecelerine sahip olursunuz.

Ayrıca yüksek öğretimle birlikte bir ikili meslek eğitimini (üst metne bakınız) birleştirme imkanı da vardır. Bu şekilde iki diplomaya sahip olursunuz. Buna ikili yükseköğretim adı verilmiştir.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page