"Almanya'da Tanıma ve Denklik" çalışanlarının grup fotoğrafı
"Almanya'da Tanıma ve Denklik" Ekibi

Hakkımızda

"Almanya'da Tanıma ve Denklik", çok dilli portalı yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin denkliğinin Almanya'da nasıl yapıldığı hakkında bilgi sağlar.

"Almanya'da Tanıma ve Denklik", yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin denkliğinin Almanya'da nasıl yapıldığı hakkında bir çok bilgi sağlar ve kullanıcılara anlaşılması kolay bir dille, denklikte nelerin önemli olduğunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar. Web sitesinin özel hizmeti Denklik Bulucu'dur: Çevrimiçi araç sizi sadece birkaç tıklamayla başvuru için yetkili makama götürecektir.

Birçok dilde kapsamlı bilgi

"Almanya'da Tanıma ve Denklik", yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin denkliği için Federal Almanya Hükümeti'nin bilgi portalıdır. Esas olarak, ülkesinde mesleki yeterlilik elde etmiş olan ve Almanya'da kendi mesleklerinde çalışabilmeleri için resmi bir denklik belgesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek isteyen kişilere yöneliktir.

"Almanya'da Tanıma ve Denklik", yasal dayanaklar ile her bir meslek için diploma denklik işlemleri ve denklik programları hakkında önemli bilgileri bir araya getirmektedir. Bilgi portalı temel sorulara cevap verir: Denklik nedir ve bana ne sağlar? Denklik zorunlu mu? Nereden danışmanlık hizmeti alabilirim? Nasıl başvurabilirim? İşlem süreci nedir?

Portal Almanca, İngilizce, Arapça, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Romence, Rusça, İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcuttur. Mobil kullanım için, yedi dilde denklik bilgileri sunan "Almanya'da Tanıma ve Denklik" uygulaması bulunmaktadır: Almanca, İngilizce, Arapça, Dari, Farsça, Peştuca ve Tigrinya.

2016 yılından bu yana bilgi portalı, AB düzeyinde mesleki yeterliliklerinin denkliği ile ilgili sorular için Almanya Danışma Merkezi olmuştur (2005/36/AB sayılı AB Meslek Denklik Direktifi Madde 57b uyarınca).

Yasal dayanaklar

1 Nisan 2012'den bu yana, “Yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve denkliğine ilişkin kanun”, kısaca Federal Denklik Yasası yürürlüktedir. Bu kanun federal düzeyde yurt dışında edinilen yeterliliklerin değerlendirilmesi için prosedürleri standartlaştırır ve genişletir. Kanun, ikili eğitime tabi meslekleri, usta zanaatkarları, diğer ileri eğitim diplomalarını ve doktorluk veya avukatlık gibi özel kanunlar tarafından düzenlenen diğer meslekleri kapsar. Federal eyaletler düzeyinde, ilgili eyalet yasaları mesleklerin denkliğini sorumlulukları dahilinde düzenler, örneğin eğitmenlerde, sosyal pedagoglarda veya mühendislerde olduğu gibi. Yasal düzenlemeler, yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin denkliğini kolaylaştırır ve vasıflı göçmenlerin Alman istihdam piyasasına entegrasyonunu teşvik eder. Aynı zamanda kalifiye eleman kadrosunun korunması için önemli bir katkı sağlarlar.

Denklik Bulucu yetkili makama götürür

Yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin denkliği için, ilgililer Almanya'da bu işlemle yetkili makama (devlet dairesi veya oda) başvuruda bulunmalıdır. Bir meslek için yetkili makamı ve yurt dışı diplomasının denk olduğu Alman mesleği öğrenmek için Denklik Bulucu içinde bir kaç kez tıklamak yeterlidir. Buradan, yetkili makamın iletişim bilgilerine ek olarak, Alman meslek profilleri, başvuru belgeleri ve diploma denklik işlemi süreci hakkında birçok bilgi almak mümkündür.

Görevlendiren ve işbirliği ortakları

Portal, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) adına Federal Mesleki Eğitim Kurumu (BIBB) tarafından yayınlanmaktadır. "Almanya'da Tanıma ve Denklik", Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), Çalışma ve Sosyal İşler (BMAS) ve Federal İstihdam Dairesi (BA) tarafından desteklenen "Yeterlilikle Entegrasyon (IQ)" teşvik programı ile yakın işbirliği içerisindedir.

Veritabanı, anabin ve BQ-Portalı ile "Almanya'da Tanıma ve Denklik" portalı, yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerin denkliğine ilişkin üç merkezi bilgi portalından biridir. Bu üç portal, yüksek kaliteli içerik ve tutarlılık sağlamak için birlikte çalışır.