Possibilités de financement

Yüksek bir ip üzerinde birbirlerine yardım eden iki kişi
© Robert Niedring/MITO images / Fotolia

Mesleki yeterliliklerinin denkliği için masrafları herkes karşılayamaz. İstihdam Büroları, JobCenter, Federal Hükümet ve bazı federal eyaletlerin finansman olanakları bulunmaktadır.

Almanya'da işsiz veya iş arayan olarak kayıtlıysanız diploma denklik işleminin masrafları belirli koşullar altında, İstihdam Bürosu ya da JobCenter tarafından karşılanır. Eğer çalışıyorsanız ama çok az mali kaynağa sahipseniz, Federal Denklik Teşviki yardımcı olabilir. Bazı federal eyaletlerde, ilgili eyalette denklik talebinde bulunursanız, denkliği finanse etmenize yardımcı olabilecek başka programlar da vardır.

Teşvik verilen nedir?

Kural olarak, burada belirtilen tüm finansman seçenekleri, diploma denklik işlemleriyle bağlantılı olarak doğrudan ortaya çıkan masrafları kapsar:

Bazı finansman olanaklarında ek olarak, telafi programları veya adaptasyon yeterliliği kursları, ders materyallerinin ve diğerlerinin masrafları da devralınır. Özel durumunuzda hangi masrafların karşılandığını ilgili sağlayıcılardan öğrenebilirsiniz.

İstihdam Bürosu veya JobCenter tarafından teşvik

İşsiz veya iş arayan olarak kayıtlıysanız mesleki yeterliliğiniz için denklik masrafları gerekirse, İstihdam Bürosu ya da JobCenter tarafından karşılanabilir. Denklik için başvurmadan önce, sizin durumunuzda masrafların karşılanıp karşılanmadığını İstihdam Bürosu ya da JobCenter'den öğrenin.

Yetkili İstihdam Bürosu ya da JobCenter'den bilgi alabilirsiniz.


Federal denklik teşviki

Mali kaynakları sınırlı olan çalışan kişiler ve özellikle mesleki yeterliliğinin altında çalışanlar denklik teşvikinden yararlanabilirler. Almanya'da zaten en az 3 aydır yaşıyorsanız, denklik teşviki ülke çapında uygulanabilir. Denklik teşviki ile, 600 €'ya kadar olan masraflar iade edilir. Ancak, başvuru, diploma denklik işlemi başlangıcından önce onaylanmış olmalıdır, böylece denklik ile ilgili tutarlar iade edilebilir.

Denklik teşviki hakkında daha fazla bilgi merkezi teşvik makamından temin edilebilir:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
E-posta: anerkennungszuschuss@f-bb.de
Telefon: +49 371 4 33 11 223


Berlin’de Mağduriyet (Härtefall) Fonlu Mesleki Denklik Programı

Berlin Eyaletinde “Härtefallfonds Berufsanerkennung Berlin” programı uygulanıyor. Mağduriyet (Härtefall) fonu aşağıdaki masrafları karşılayabilir:

  • Diploma denklik işlemleri ücreti
  • Gerekli çeviri masrafı
  • Tercüman masrafı
  • Denkliğin oluşturulması için telafi programı veya yeterlilik gerekliliği masrafı (kurs masrafı, yerel toplu taşıma dışındaki ulaşım masrafı, gerekli eğitim materyalleri masrafı, zorunlu iş kıyafeti, çocuk bakım masrafları)
  • Diploma denklik işlemleri kapsamında gerekli dil kursu masrafı (B1 üzeri)

Danışma ve Başvuru

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Beauftragter des Senats von Berlin für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Telefon: +49 30 901723 37
Fax: +49 30 901723 20
E-Mail: haertefallfonds@intmig.berlin.de

Berlin meslek denklik mağduriyet fonu (Almanca)


Hamburg burs programı

Hamburg eyaletine bağlı burs programı, yaşam masraflarını karşılamakta destek olmakta ve denklik ile ilgili masraflar için ödeme sağlamaktadır.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page