Ekonomi ve yönetim

Bilgisayardaki kulaklık ile genç adam
© ldprod / Fotolia

İşletme ve yönetimdeki mesleklere ve faaliyetlere ekonominin tüm sektörlerinde rastlanabilir. Küçük işletmelerden büyük şirketler topluluğuna kadar. Kamu sektöründe veya özel sektörde, endüstride ve ticarette, hizmet sektöründe, zanaatta, medyada, vb. birçok uygulama alanı vardır. Bu alandaki faaliyetler aynı şekilde çeşitlidir. Büro çalışmalarından yönetime ve idari işlevlere kadar uzanırlar.

İşletmelerde tipik eğitim yolları ve meslekler

Ticari ikili mesleki eğitim

İkili meslek eğitimi, eğitimin meslek okulunda ve bir işletmede verildiği anlamına gelir. Eğitim genellikle 2-3 yıl sürer. Büro yöneticiliği, satış memurluğu ve satış elemanlığı, otel müdürlüğü ve otel katipliği gibi çok sayıda ticari meslek vardır.

İleri eğitimler

Sertifikalı işletmeci
Almanya'da, sertifikalı işletmecilik işletme yönetimindeki en yüksek akademik olmayan yeterliliktir. İleri eğitim ile tacirler veya işletme uzmanları yönetim pozisyonlarında çalışabilirler. Diploma sınavları genellikle Sanayi ve Ticaret Odaları'nda (IHK) gerçekleşir. Diploma, yüksek öğrenimdeki master derecesine eşdeğerdir.

Teknik İşletmeci
Sertifikalı teknik işletmeci olarak, bir şirkette üretim, teknoloji ve ekonomi alanlarında çalışılabilir. İleri eğitim türü, sertifikalı işletmecilikteki ileri eğitime benzer (yukarıya bakınız). Diploma sınavları genellikle Sanayi ve Ticaret Odaları'nda (IHK) gerçekleşir. Diploma yüksek öğrenimdeki master derecesine eşdeğerdir.

Zanaat yönetmeliğine göre işletmecilik: Bu ileri eğitim usta zanaatkarlar için özel olarak geliştirilmiştir. İleri eğitimde, kişi, zanaat işletmelerinin yönetiminde çalışabilecek veya kendi şirketini kurabilecek kadar uzman işletmecilik bilgileri edinir. Diploma, ustalık için ileri eğitim üzerine inşa edilir ve Almanya'da zanaat konusunda en yüksek yeterliliktir. Diploma, yüksek öğrenimdeki master derecesine eşdeğerdir.

Gelişim eğitimi (bu meslekler sadece bazı federal eyaletlerde vardır)

Devlet sertifikalı işletmecilik
Bir teknik okulda veya teknik akademide yapılan işletme gelişim eğitiminde, farklı branşları seçebilirsiniz, örn. Pazarlama, Ticaret, Denetleme. Gelişim eğitimi, devlet sınavıyla sona ermektedir. "Devlet sertifikalı işletmeci" diploması alınır. Gelişim eğitimi ve uzmanlıklar federal eyaletler tarafından düzenlenir. Düzenlemeler her eyalette farklı olabilir. Diploma yüksek öğrenim lisans derecesine eşdeğerdir.

İşletme Yönetimi (BWL) öğrenimi

Almanya’da, bir üniversitede ya da meslek yüksek okulunda “İşletme Yönetimi” eğitimi alma fırsatı mevcuttur. Yüksek öğrenimde (pazarlama, üretim, denetleme gibi) birçok uzmanlık seçebilirsiniz. Mezun olduktan sonra, akademik derece olarak Diploma, Lisans veya Yüksek Lisans alınır.

İşletmecilik alanındaki tüm mesleklere ayrıntılı bakışı, Federal İstihdam Dairesi'ne (BA) ait BERUFENET'teki çevrimiçi program sunmaktadır.

Denkliğe ihtiyacım var mı?

Bunlar genellikle düzenlenmemiş mesleklerdir. Düzenlenmemiş meslekler için denklik zorunlu değildir. İşverenler her iş için gereksinimleri belirler. Ancak, denkliğin avantajları vardır: Resmi ve yasal olarak geçerli bir belgeniz olur. Mesleki yeterliliğiniz yasal olarak Alman mesleki yeterliliğine denktir. Bu, başvuru şansınızı artırır çünkü potansiyel işverenler, Mesleki yeterliliğinizin bir Alman mesleki yeterlilik düzeyiyle karşılaştırılabilir olduğunu hemen fark eder. Son olarak, denklik, maaş görüşmelerinde de yardımcı olabilir.

Kısmi denklik ile de başvurabilirsiniz. Denklik belgeniz sadece Almanya'da referans alınan meslek ile arasındaki farklılıkları belirtir. Becerileriniz de belgelenir. Bir başvuruda her işveren için neler yapabileceğinizi netleştirirsiniz.

İşletme yönetimi yüksek öğrenim diplomaları için denklik klasik bir diploma denklik işlemi ile yapılmaz. Burada ayrıca bir transkript değerlendirmesi, Merkezi Yabancı Diller Ofisi (ZAB) aracılığıyla yapılabilir.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page