6 adımda diploma denklik işlemleri

Diploma denklik işlemleri

Almanya'da mesleki yeterliliğe sahip değilsiniz ve Almanya'da diploma denklik işlemlerini başlatmak mı istiyorsunuz? Burada tüm önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Resmi olarak tanınan mesleki yeterliliği kanıtlamalısınız. Ve Almanya'da çalışmak istiyor olmalısınız.

Diploma denklik işlemleri süreci

› Tüm içerikleri görüntüle1. Almanya'ya göç

Hala yabancı ülkede olmanız halinde: Almanya'da hangi koşullar altında yaşayabileceğinizi ve çalışabileceğinizi kontrol edin. Bu sırada "Make it in Germany" hızlı kontrol sistemi yardımcı olacaktır.

2. Denklik bulucu

Denklik bulucu ile mesleki yeterlilikleriniz için denklik alma zorunluluğunuz olup olmadığınızı kontrol edin. Bunun için Almanya'daki referans mesleğinizi arama alanına girin.

Denklik bulucu aranan yerdeki Yetkili Merciyi belirtir. Ayrıca denklik bulucu mesleğe, bu meslekte somut diploma denklik işlemlerine ve Yetkili Merciye ibraz etmeniz gereken evraklara yönelik bilgiler sunar.

3. Danışma

"Yeterlilik kazandırarak entegrasyon (IQ)” teşvik programının danışma merkezleri sizlere Almanya'da ücretsiz danışmanlık hizmeti verir ve doğru Alman referans mesleği, başvuru evraklarını bulmanız ve denkliğe yönelik önemli sorularınız için sizleri destekler.

Almanya'nın dışında danışmanlık merkezleri de vardır.

Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi (BAMF) "Almanya'da çalışma ve yaşama" çağrı merkezi telefonda danışmanlık hizmeti vermektedir.

4. Başvuru

Mesleki yeterliliğiniz örn. karnelerle belgelenmelidir. Bu karneler denklik başvurusu ve diğer dokümanlarla beraber Yetkili Merciye gönderilmelidir. Henüz Almanya'da değilken denklik başvurusunda bulunabilirsiniz.

Not: Almanya’daki makamlarda birçok çalışan sadece Almanca konuşmaktadır.

5. Kontrol

Şayet bunlar eksiksiz şekilde ibraz edilmişse Yetkili Merci 3 ay içinde evraklarınızı kontrol eder. Fakat bu süre bazı mesleklerde farklı düzenlenmiş olabilir. Zorlayıcı durumlarda süre, Yetkili Merci tarafından gerekçeli olarak bir defa uzatılabilir. Dokümanların eksik olması nedeniyle yeterlilik değerlendirmesi yürütülüyorsa bu süre geçerli değildir.

6. Denklik kararı

Yetkili Merci denklik başvurunuz hakkında karara varmışsa sonucu eşdeğerlik/denklik kararı olarak da adlandırılan denklik kararında öğrenebilirsiniz.

Denklik kararında farklı denklikler olabilir:

"Tam denklik“
Mesleki yeterliliğiniz Alman referans meslekle eşdeğerdir. Tam denklik düzenlemeye tabi mesleklerde yasa gereği zorunludur.

"Kısmi denklik“
Mesleki yeterliliğin bir kısmı tam denk kabul edilirken diğer kısmındaysa önemli farklar tespit edilmiştir. Bu nedenle tam denklik alınamaz. Tam denklik amaçlarsanız, telafi programları veya adaptasyon yeterlilik kurslarına katılabilir ve önem farkları eşitleyebilirsiniz.

"Denklik yok“
Almanya’daki referans meslekle arasındaki farklar çok büyük olduğunda denklik alınamadığına dair denklik kararı alınır.


Önemli farkları eşitlemeli miyim?

Düzenlemeye tabi bir meslekte çalışabilmek için önemli farklar eşitlenmelidir. Bu, yasal gereği zorunludur. Bunun için telafi programı başarıyla tamamlanmalıdır.

Düzenlemeye tabi olmayan mesleklerde denklik olmadan da çalışılabilir. Fakat denklik iş başvurusu şansınızı artırabilir. (Potansiyel) işvereniniz adaptasyon yeterlilik kursunu maddi açıdan destekleyebilir.

Eksik dokümanlarda diploma denklik işlemleri

Geldiğiniz ülkede resmi olarak denk mesleki yeterliliğe başvurdunuz fakat tüm dokümanları Almanya'ya getirmediniz mi? Diploma denklik işlemleri kapsamında yeterlilik değerlendirmesi yapılabilir.

Yeterlilik değerlendirmesiyle mesleğinizi çift nitelikli meslek ve usta olarak mesleki becerilerinizi örn.

  • çalışma denemesi,
  • mesleki sohbet veya
  • işte deneme süresinde alışarak pratik bir şekilde kanıtlayabilirsiniz.

Yeterlilik değerlendirmesi sınav değildir, sadece mesleki yeterliliğiniz için pratik bir kanıttır.

Diğer düzenlemeye tabi mesleklerde evrakların eksik olduğu durumlardaki yöntem ilgili uzmanlık yasalarında belirlenmiştir, örneğin doktorlar bilgi sınavı sunamazlar. Yetkili Merciniz size bu konuda yardımcı olabilir. Yetkili Mercinizi denklik bulucudan bulun.

Hem yeterlilik değerlendirmesi hem de bilgi sınavı diploma denklik işlemlerinin bir parçasıdır. Önce Yetkili Merciye denklik başvurusu yapılmalıdır.

Maliyetler

Diploma denklik işlemleri maliyetlidir. Maliyetleri denklik bulucuda hesaplayabilirsiniz. Yetkili Merciniz maliyetleri size bildirebilir. Örneğin dokümanların tercümesi ya da bir sınava katılma gibi ek masraflar söz konusu olabilir.

Masraflar size aittir. Fakat maddi destek verilebilir. Hartz IV devlet desteği ya da işsizlik maaşı II almanız halinde diploma denklik işlemlerinden önce çalışma ajansınıza ya da iş merkezine masrafları üstlenip üstlenemeyecekleri sorulmalıdır. Meslek sahibi olmanıza rağmen devletten para almıyorsanız finansman için başka seçenekler vardır.

Yeterlilik değerlendirmesi de maliyetlidir (örneğin malzeme, atölye veya mesleki uzmanlar için). Maliyetleri iş merkezi, vakıflar veya "yeterlilik değerlendirmesi özel fonları" gibi taraflar üstlenebilir.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page