Denklik başvurusu dokümanları

Bir dokümanda ataş
© iStock.com / photoworldwide

Başvuru yaparken Yetkili Merciye hangi dokümanlar ibraz edilmelidir? Tasdik almak için hangi dokümanlar gerekir ve hangi dokümanlarda basit kopya yeterli olur? Ve ne zaman Almancaya çevrilmesi gerekir?

Başvuru formu

Neredeyse tüm Yetkili Mercilerde özel denklik başvurusu yapılır. Form doldurulmalı, imzalanmalı ve Yetkili Merciye gönderilmelidir. Formların isimleri farklı olabilir. Örneğin "Denklik belirleme başvurusu" adında olabilir. Fakat belirli meslekler için de geçerli olabilir, örn. "Mimar listesine kayıt başvurusu". Bu formları danışma randevusundan sonra Yetkili Merciden, e-postayla talep edildiğinde ya da koordine irtibat yetkilisi üzerinden elektronik başvuru yaparak edinebilirsiniz. Bu formları kullanın ya da form kullanmadan bir yazı yazın. Formsuz yazı, kendi kısa dilekçenizi yazmanız ve mesleğiniz için denklik talebinde bulunduğunuzu paylaşmanız anlamına gelir. Talebin nasıl yapılması gerektiği hakkında Yetkili Merciden bilgi alın. Yetkili Mercinizi denklik bulucu üzerinden bulabilirsiniz.

Gerekli dokümanlar

DokümanÇeviriTasdikli suretNotlar
Kimlik ispatı
(pasaport veya kimlik; isim değişikliği hakkında muhtemel kanıt, örn. evlilik belgesi)
Hayır Evet Kimlikte mevcut olmaması halinde diğer yazı stillerinin (örneğin Kiril) Latince yazı stiline çevrilmesi
Alman kimlikleri ve pasaportları hariç tüm Avrupa kimlikleri ve uluslararası pasaportlar, elektronik oturma izni ve iltica başvurusuna ilişkin resmi belge (BüMA) kabul edilir.
(örn. diploma)
Evet Evet
İçerikler ve tamamlanan mesleki yeterlilikler hakkında ispat
(örn. alan listesi ve mesleki eğitim not listesi, ders kitabı, diploma ekleri, Transcript of records)
Evet Evet
Size ait mesleki deneyim ispatı
(örn. çalışma karneleri, çalışma kitapları)
Evet Evet Varsa
Diğer yeterlilik belgeleri
(örn. mesleki gelişim veya başka meslek eğitimlerinin karneleri)
Evet Evet Varsa
Kısa öz geçmiş
(öğrenim dalları hakkında tablo şeklinde ileri eğitimler ayrıca şimdiye kadarki meslek hakkında genel görünüm)
Almanca orijinal Hayır Birçok durumda talep edilir, önemli:
Doküman ıslak imza ile imzalanmalıdır.
Şimdiye kadarki başvuruların açıklaması
(hangi Yetkili Mercide denklik başvurusunun yapılıp yapılmadığına dair açıklama)
Almanca orijinal Hayır Yetkili Merci bu açıklamanın hangi şekilde yapılması gerektiği hakkında bilgi verir. Yetkili Merciyi denklik bulucuda bulabilirsiniz.
Almanya'da çalışmak istediğinizin kanıtı Genellikle Almanca orijinal Hayır Sadece üçüncü ülkelerin vatandaşları (yani AB/Avrupa Ekonomi Alanı/İsviçre vatandaşları ve buralarda yaşayan kişiler için gerekmez). Örn. çalışma izni için ülkeye giriş vizesi başvurusu, potansiyel iş verenle irtibata geçme belgesi, planlanan serbest çalışma için ticari konseptin ispatı)

Mesleğe göre başvuru yapmak için başka dokümanlar gerekli olabilir. Bu özellikle düzenlemeye tabi meslekler için halk sağlığı (örn. doktorlar) veya güvenliği (örn. mimar veya mühendisler) alanında geçerlidir. Özellikle, çocuk ve gençlerle ya da engelli kişilerle çalışılan mesleklerde kişisel yeterliliğinizi kanıtlamalısınız (örn. öğretmenler veya bakıcılar). Genellikle bu meslekler için şu evraklar ve belgeler talep edilir:

 • Sağlık açısından yeterlilik ispatı
  Bu genellikle güncel bir tıbbi resmi belgedir. Bu resmi belgede faaliyetinizin sağlığınız nedeniyle olumsuz etkilenmeyeceği belirtilir. Genellikle bu resmi belge 3 aydan daha eski olmamalıdır. Aynı zamanda kişisel sağlık durumu hakkında sadece kişisel bir açıklama talep edilebilir.
 • Kişisel yeterlilik/güvenilirlik ispatı
  Bu örneğin sabıka kaydı, adli sicil kaydı veya gelinen ülkeden (Certificate of good standing) alınan eşdeğer ispat olabilir. Bazı durumlarda bu tür bir sabıka kaydını Almanya'dan da almanız gerekebilir. Fakat beklemede olan dava takibi ya da aciz hali olup olmadığına ilişkin bir açıklama da söz konusu olabilir. Bu ispatlar genellikle 3 aydan eski olmamalıdır.
 • Yeterli mesleki mali mesuliyet sigortası hakkında ispat
  Mali mesuliyet sigortası genellikle belirli bir sigorta numarası ile talep edilir.

Almanca bilgisi hakkında ispat

Düzenlemeye tabi mesleklerin birçoğu için de belirli bir dil seviyesinde Almanca bilgisine sahip olunmalıdır. Gerekli dil seviyesi "Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı" uyarınca düzenlenir.

Gerekli dil seviyesi hakkında ispat mesleğe ve eyaletlere göre farklılık gösterir. Öğretmenler için Almanca bilgisinin genellikle C2 seviyesinde olması talep edilir. Öğretmenler tüm faaliyetlerini Almanca olarak yapabilmelidir. Doktorlar veya sağlık personeli ve bakıcılar için dil seviyesi B2 ve uzmanlık alanı dilindeki bilgileri C1 seviyesinde olmalıdır.

İspat genellikle diploma denklik işlemlerinden ayrı yapılır. Bu, talep edilen Almanca dil seviyesini henüz ispatlayamasanız dahi diploma denklik işlemlerini başlatabileceğiniz anlamına gelir. Fakat mesleğinize yönelik meslek ruhsatı almak için belirli bir dil seviyesine (yukarıya bakın) ulaşmanız gerekli olabilir. Bu durumda tam denklik ve dil bilgisi hakkında ispat gereklidir, örn. doktor olarak onama almak için.

Gerekli Almanca bilgisi hakkındaki ispat farklılık gösterebilir. Bazı Yetkili Merciler belirli bir dil sertifikasını kabul ederler. Fakat ek veya alternatif dil sınavına girmeniz de gerekebilir. Almanca bilgisi hakkındaki farklı ispatlar nedeniyle, Yetkili Merciye önceden danışmanızı öneririz. Yetkili Mercinizi denklik bulucuda bulabilirsiniz.

Uzman dili sınavı

Uzman dili sınavı

Örneğin doktorluk gibi sağlığa yönelik akademik meslekler için, neredeyse her eyalette ilgili eyalet tabip meslek odasının düzenlediği bir uzman dili sınavında başarılı olunmalıdır. Bu sınav yoğun bir mesleki içeriğe sahiptir ve uygun medikal uzman bilgisi gerektirmektedir.

Otomatik denklik temelindeki AB resmi belgeleri

AB Mesleki Denklik Direktifi uyarınca otomatik denklik verilen meslekler vardır. Bunun için gerekirse ek belgeler ibraz edilmelidir. Bazı AB ülkelerinin belirli meslekler için standartlar belirlemesi nedeniyle, denklik "otomatik” olarak verilir. Bu işlemin ardından, Yetkili Merci dokümanlarınızda ayrı bir kontrol yapmayacaktır. Gerekli dokümanların ibraz edilmesi yeterlidir. Otomatik denklik 7 meslek için geçerlidir.

 • Beşeri tıp doktorları,
 • Diş doktorları,
 • Veterinerler,
 • Eczacılar,
 • Sağlık personeli ve hasta bakıcılar,
 • Ebe ve doğum uzmanları,
 • Mimarlar.

Not: Mesleğiniz otomatik denkliğe tabi olsa dahi Yetkili Mercinize denklik başvurusunda bulunmanız gerekir.

AB Uygunluk Belgesi

Mesleki yeterliliğinizi geldiğiniz ülke AB ya da Avrupa Ekonomi Alanı’na girmeden önce mi aldınız? Öyleyse mesleki yeterliliklerinizi otomatik denklik için kullanabilirsiniz. Bunun için yukarıda belirtilen 7 meslek için geçerli AB Uygunluk Belgesi gereklidir. AB Uygunluk Belgesi mesleki yeterliliklerinizi asgari AB standartlarında kazandığınızı onaylar (eğitim uygunluğu).

Gelinen ülkede meslek icrası veya mesleki uygulamaya yönelik yetki hakkında resmi belge

Son beş 5 yılda yukarıda belirtilen mesleklerden birinde en az 3 yıl çalıştıysanız Yetkili Merciden resmi belge alabilirsiniz. Resmi belgenin adı: “Mesleki uygulamaya yönelik yetki hakkında AB resmi belgesi" ya da "Gelinen ülkede mesleki faaliyetlerin türü ve süresi hakkında resmi belge" veya sadece faaliyet kanıtıdır. Bu resmi belge ve denklik başvurusu ile otomatik denklik alınabilir.

Üçüncü ülkelerin vatandaşları da bu tür bir açıklamaya ihtiyaç duyabilir. Örneğin doktorlar için "Gelinen ülkede mesleki uygulamaya yönelik yetki hakkında resmi belge ve yurt içinde tıbbi mesleği icra edebilmek için uygun olan evraklardır". Bu resmi belge Federal Doktorlar Yönetmeliği (BÄO) esasında talep edilir.

Almanya'daki Yetkili Merciden bu dokümanların sizin durumunuzda gerekli olup olmadığı hakkında bilgi alın. National Academic Recognition Information Centres (NARIC) ya da European Network of Information Centres (ENIC) merkezleri de bilgi sağlamaktadır.

Tasdikli suretler

Tasdikli suretler

Yetkili Merci, hangi dokümanların orijinalini veya kopyasını ibraz etmeniz gerektiğini bildirir. Size önerimiz: Lütfen diplomalarınızın ve evraklarınızın sadece resmi onaylı kopyalarını Yetkili Merciye ibraz edin – orijinal belgeleri değil. "Resmi onaylı“ şu anlama gelir: Resmi bir makam kopyanın orijinali ile aynı olduğunu onaylar. Resmi makamlar arasında örneğin belediye veya muhtarlıklar yer alır. Makam, orijinal belge ile kopyayı karşılaştırır. Orijinal ve kopya aynıysa makam kopyayı mühür, tarih ve imza ile onaylar. Makam böylece kopyanın gerçek olduğunu belirtir.

Çeviriler

Normalde evraklar Almancaya çevrilerek başvuruya eklenmelidir. Yetkili Mercide çalışan bir personel dilinizi konuşuyorsa çeviriden vazgeçilebilir. Yetkili Mercinize danışın.

Çeviriler, yurt içinde veya dışında resmi olarak görev yapan veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Bu kişiler uzmanlıkları nedeniyle çeviriler için uygundur ve bunu mahkeme veya makamlarda ispatlamışlardır. Dolayısıyla görevlendirilen veya yeminli tercümanlar bir resmi makam tarafından izinlidir ve yabancı dildeki bir dokümanın Almanca çevirisinin tam ve doğru olduğunu onaylayabilirler.

Önemli: Lütfen çeviri görevini vermeden önce Yetkili Mercinize çevirinin hangi şekilde ibraz edilmesi gerektiğini ve bunun kimler tarafından yapabileceğini sorun. Bazı durumlarda sadece Almanya'da hazırlanan çeviriler kabul edilir.

Resmi olarak görev yapan veya resmi yeminli çevirmen ve tercümanları, Eyalet Hukuk Dairesi tercüman ve çevirmen veri bankası internet portalında bulabilirsiniz.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page