Avrupa Meslek Kimliği

Avrupa bayrağından bir kesit
© Harald Richter / Fotolia

Avrupa Meslek Kimliği (EBA), Avrupa Birliği’nde mesleki yeterliliğinizin denkliği ve düzenli diploma denklik işlemlerine alternatif elektronik bir yöntemdir. EBA bazı meslekler için alınabilir. Avrupa Birliği’ndeki (AB) diploma denklik işlemleri, EBA ile sizin için oldukça kolaydır.

EBA şu anda 5 meslek için mevcuttur:

  • Eczacılar
  • Hemşireler ve hasta bakıcılar
  • Fizyoterapistler
  • Dağ rehberleri veya
  • Emlakçılar

Örneğin serbest meslek erbabı veya serbest çalışan olarak hizmetlerinizi birçok AB ülkesinde sunmak isterseniz EBA'da sizin için birçok avantaj vardır:

EBA'ya başvurmak için mesleki yeterlilikler hakkındaki tüm uygun evraklar çevrimiçi olarak yüklenmelidir. Dokümanlar geldiğiniz ülkenin Yetkili Mercileri tarafından gerçeklik ve geçerlilik bakımından kontrol edilir ve elektronik Avrupa Veri Bankası içinde saklanır. Ardından başvuru elektronik olarak sizi EBA'yı verecek kabul eden devlete iletilir.

EBA için İzlanda, Lihtenştayn veya Norveç (Avrupa Birliği Ekonomik Alanı ülkeleri) ya da İsviçre'den mesleki yeterlilikle başvuru yapılabilir. AB veya Avrupa Birliği Ekonomik Alanı’nın dışındaki bir ülkeden geliyorsanız bazı koşullarda EBA başvuru yapabilirsiniz.

Düzenlemeye tabi meslekler

Almanya'da uzun süre yaşam kurmak ve örneğin görevli veya serbest meslek erbabı olarak düzenlemeye tabi mesleklerde çalışmak istiyorsanız

  • Eczacılar
  • Hemşireler ve hasta bakıcılar
  • Fizyoterapistler

çalışmak isterseniz EBA ile Almanya'da çalışabilmek için ayrıca onama veya çalışma izni gereklidir. EBA’nın ibraz edilmesi, doğrudan otomatik olarak mesleki uygulamaya hak tanımaz. Örneğin Almanca bilgilerinizi kanıtlamalısınız. Tüm koşulları sağlarsanız kabul ülkesinde Yetkili Merciden mesleki uygulama için izin alırsınız. Yetkili Mercinizi denklik bulucuda araştırabilirsiniz.

content_Textblock 4579

Hizmet verme özgürlüğü kapsamında hizmetleri başka bir AB ülkesinde denklik veya EBA olmadan duruma bağlı ve geçici olarak sağlamak mümkündür, fakat mesleki uygulamaya yönelik izin gereklidir.

Düzenlemeye tabi olmayan meslekler

Almanya'da uzun süre yaşam kurmak ve örneğin görevli veya serbest meslek erbabı olarak düzenlemeye tabi olmayan mesleklerde çalışmak istiyorsanız

  • Dağ rehberleri
  • Emlakçılar

çalışmak isterseniz mutlaka denklik ya da EBA gerekli değildir. Bunun sizin için de avantajları vardır.