Akademik Niteliklerin Tanınması

Doktorhut mit Diplom und Büchern
© Gina Sanders - Fotolia.com

Alman yüksekokulları, bir Alman yüksekokulunda lisans eğitimine kabulü ile yabancı okul karnelerinin denkliği konusunda yetki sahibidir. Aynı şey yurtdışında akademik çalışma ve sınavlar ile alınan notların transferi için de geçerlidir. Bu işlemler denklik yasası kapsamında değildir.


Alman yüksekokullarında lisans eğitimine giriş

Esas itibariyle Alman yüksekokullarında öğrenime giriş yabancı orta öğretim diplomalarıyla mümkün olmaktadır. Bunun koşulu karnenin, alındığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, bir yükseköğrenim yeterliliği taşımasıdır. Kendi ülkelerinde yükseköğrenime kabul edilmiş olan Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi (AB / AEB-Devletleri) üye devletlerindeki üniversite adaylarının Alman yükseköğrenimine kabulü genellikle doğrudan mümkündür. Bunlarda ve AB dışı devletlerin üniversite adaylarında Akademik Dış İlişkiler Dairesi veya tercih edilen yüksekokuldaki öğrenci sekreterliği, okul kaynaklı niteliklerin Almanya'da yükseköğrenim için doğrudan yeterli olup olmadığını veya kabul için hazırlık kursu ve tespit sınavı gerekip gerekmediğini inceler. Buna temel teşkil eden değerlendirme önerilerinin kaynağı ise anabin-veritabanı'dır.

Mesleki nitelik sahibi olanlar kişiler de bir Alman yüksekokulunda öğrenim imkânı elde edebilirler. Dolayısıyla okul kaynaklı bir yükseköğrenim hakkı zorunlu değildir. Mesleki nitelik sahipleri için yükseköğrenime giriş koşulu, yabancı mesleki niteliği (meslek diploması ve varsa mesleki deneyim) ile Alman mesleki niteliğinin eşdeğer kabul edilmesidir. Daha geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Almanya'da uygun bir yüksekokul bulmak için yüksekokul pusulası'nı kullanabilirsiniz. Sınırlı giriş olan dallarda (Numerus Clausus kotası, NC) başvuru işlemi Yükseköğrenime Kabul Vakfı üzerinden, bölgesel NC kotasında ise yüksekokulun kendisi tarafından gerçekleştirilir. Yurtdışında yükseköğrenim hakkı elde etmiş olan Alman vatandaşları, ilgili Karne Denklik Dairesinden veya doğrudan üniversiteden denklik almalıdırlar.

Alternatif olarak, resmi yetkili Diploma Denklik Dairesinden alacağınız karne denkliği de lisans eğitimine giriş amacıyla kullanılabilir. Söz konusu olan karne denkliği ücrete tabi olup daha sonra okul niteliklerinin belgelenmesi gereken (ör. meslek eğitimi başvurularında, iş alanında vb.) başka işlemler için de ibraz edilebilir.

Akademik çalışma başarılarının denkliği ve ileri eğitime giriş

Akademik çalışma ve sınav notlarının denkliği konusunda ilgili yüksekokul yetki sahibidir. Devlet sınavıyla sonuçlanan yükseköğrenim bölümlerinde ise ilgili Eyalet Sınav Daireleri yetkilidir. Bu kurumlar, Alman yükseköğrenim bölümüne yerleştirilmeleri amacıyla adayların ön eğitimini değerlendirir. Akademik Dış İlişkiler Dairesi veya ilgili yüksekokulun öğrenci sekreterliğinden bu konuda bilgi alabilirsiniz. Akademik Dış İlişkiler Dairesi, master ve doktora dallarına kabul ve kayıt konularında da yetki sahibidir.

Yabancı akademik dereceler

Yabancı akademik dereceleri taşıma konusundaki sorular ilgili eyaletin yetkili Bilim Bakanlığı tarafından cevaplandırılmaktadır. Genel itibariyle şunlar geçerlidir: Yabancı derecenin özgün haliyle kullanılması mümkündür, bu durum eyalet yüksekokul kanunlarında da aynı şekilde belirlenmiştir. Yabancı bir derecenin Alman derecesine çevrilmesi mümkün değildir. Yabancı yüksekokul diplomalarının denkliği konusunda daha fazla bilgiye anabin-veri tabanı'ndan ulaşabilirsiniz.

Akademik denkliğin yasal temelleri

Denklik amacına ve kaynak ülkeye göre farklı yasal temeller geçerli olmaktadır. Lizbon Sözleşmesi'ne taraf devletlerin nitelikleri veya diplomaları için bu sözleşmenin hükümleri geçerlidir. Lizbon Sözleşmesi'ni imzalamamış olan devletler için (ilgili devlette onaylanmış oldukları takdirde) aşağıdaki anlaşmalar geçerlidir:

  • Diploma Eşdeğerliğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
  • Üniversite Öğrenim Sürelerinin Eşdeğerliğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
  • Akademik Derece ve Yeterliliklerin Tanınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
  • Üniversite Öğrenim Sürelerinin Genel Eşdeğerliğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Anlaşmalar, Federal Almanya Cumhuriyeti Eyalet Kültür Bakanları Daimi Konferans Sekretaryası adresindeki Yabancı Eğitim ve Öğretimler Merkezi (ZAB) sayfasından görülebilir.

Almanya'da yükseköğrenim konusunda genel bilgiye Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) adresinden ulaşılabilir.