Titluri de absolvire profesională în Germania

Două mâini țin un certificat sub formă de sul
© Andrey Popov / Fotolia

În Germania de obicei calificarea profesională este următorul pas după încheierea cursurilor la o școală de învățământ general. Aceasta se poate face de exemplu printr-o formare inițială profesională sau prin studii universitare. Încheierea formării profesionale este atestată printr-un certificat de absolvire. Formările profesionale se bucură în Germania de o importanță deosebită.

Pentru angajatorii germani, certificatele de absolvire sunt foarte importante în cadrul procesului de recrutare a personalului. Certificatele de absolvire sunt considerate ca fiind parte integrantă a dosarului de candidatură pentru un loc de muncă. Datorită unui certificat de absolvire privind calificarea profesională sau a unei evaluări a certificatului în cazul unei diplome universitare, angajatorul va putea evalua mai bine calitatea certificatului dumneavoastră profesional.

Câte tipuri de titluri de formare profesională există?

Formare inițială profesională

Persoanele care au urmat în Germania o formare inițială profesională îndeplinesc anumite standarde de calitate. Aceste norme de calitate sunt reglementate prin prevederi referitoare la formare sau examen, dar și prin lege. Formarea inițială profesională se poate face fie în totalitate la școală, fie în sistem dual. „Dual“ înseamnă că se face la școală și în cadrul întreprinderii. În Germania, formarea inițială profesională durează între 2 și 3,5 ani.

Titlul de formare continuă de perfecționare și de formare continuă

Formarea continuă de perfecționare este o metodă specială de formare continuă profesională. Conform Legii privind formarea profesională (BBiG), formarea continuă de perfecționare se face pe baza unei formări inițiale profesionale. în Germania există formarea continuă de perfecționare în multe domenii. Printre titlurile de absolvire a unei activități de perfecționare se numără mai ales cele de maistru (de exemplu maistru artizan, în profesii industriale sau în agricultură). Alte exemple sunt cele de consilier, administrator economic sau specialist economic.

Termenii formare continuă de perfecționare și cel de formare continuă sunt folosiți adesea ca sinonime. Formările continue sunt însă și măsuri care nu fac parte din formarea continuă de perfecționare în sensul Legii privind formarea profesională. Există formări continuii care sunt reglementate de către landurile federale (cum ar fi cele de referent economic sau tehnician). Diplomele obținute se numesc în mod corespunzător „titluri de formare continuă”.

Titlurile obținute în urma studiilor superioare

Diplomele universitare reprezintă gradele academice de licență, master și doctor. Numeroase domenii de studiu cum ar fi administrarea afacerilor, științele politice sau fizica nu duc la o profesie concretă. Însă alte domenii de studiu cum ar fi medicina, arhitectura sau științele educației se învață o profesie concretă. Acestea sunt de cele mai multe ori profesii reglementate.

Recunoaşterea

Se vorbește de calificări profesionale atunci când se face referire la diplomele de formare inițială profesională, formarea continuă de perfecționare și titlurile obținute în urma studiilor superioare care duc la o profesie reglementată. Pentru aceste calificări profesionale se face recunoașterea în cadrul unei proceduri de recunoaştere. În cazul titlurilor obținute în urma studiilor superioare care nu duc la o profesie nereglementată, se va face evaluarea certificatului.

O recunoaştere sau o evaluare a certificatului vor permite compararea directă a titlului de formare profesională pe care îl aveți cu cel al altor concurenți de pe piața muncii.

Notă: O calificare profesională atestată printr-un certificat de absolvire din țara de origine reprezintă condiția pentru o procedură de recunoaştere. În cazul în care dețineți un certificat de absolvire, însă nu îl mai puteți prezenta, e probabil să aveți posibilitatea de a trece analiza calificării în domeniul profesiilor în baza calificării profesionale duale și în cel al maiștrilor. În cazul în care nu ați obținut un certificat de absolvire, reconversia sau formarea continuă de perfecționare sunt alternativele la recunoaștere.