Temeiul juridic

Prin Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale, Uniunea Europeană (UE) a emis indicații și reglementări privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Aceste indicații au fost transpuse în legislațiile naționale de către statele membre. Reglementările legale referitoare la recunoaşterea în Germania depășesc în acest sens chiar și Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

Prin Directiva 2005/36/CE al Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale - pe scurt Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale - s-a creat un sistem referitor la recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale în cadrul UE. Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale reglementează recunoașterea reciprocă a profesiilor reglementate și le permite resortisanților din UE să exerseze mai ușor profesia învățată în toate statele membre ale UE. Și resortisanții statelor SEE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, precum și resortisanții Elveției profită (după caz cu restricții) de Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Prin intermediul Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale persoanele care exercită o profesie reglementată pot recurge mai ușor la libertatea de a presta servicii și la libertatea de stabilire în UE.

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale a fost revizuită în anul 2013 prin Directiva 2013/55/UE. Aceasta înseamnă că directiva inițială a fost revizuită și completată. Directiva 2013/55/UE a intrat în vigoare în Germania în anul 2016. Amendamentul are rolul de a simplifica și accelera procedura de recunoaştere și de a crește mobilitatea resortisanților UE care au calificări profesionale. Cele mai importante modificări sunt următoarele:

Introducerea cardului profesional european (CPE)

CPE este o procedură electronică de recunoaştere a calificării profesionale. Momentan există CPE pentru 5 profesii.

Posibilitatea unui acces parțial la exercitarea profesiilor

În calitate de resortisant UE puteți primi un acces parțial la exercitarea profesiilor, de exemplu pentru profesiile de meserii și anumite profesii medicale. Datorită unui acces parțial la exercitarea profesiilor, nu vi se permite practicarea în totalitate a profesiei dumneavoastră așa cum se întâmplă în țara de origine. Puteți însă lucra în domeniile în care calificarea profesională pe care o aveți este echivalată cu profesia de referință.

Introducerea unui mecanism de alertă

Prin intermediul unui mecanism de alertă, autoritățile competente din toate statele membre UE sunt alertate în cazul în care unei persoane îi este interzisă, total sau parțial, practicarea profesiei într-un stat. Acest lucru vizează înainte de toate profesiile care au legătură cu protecția pacientelor și pacienților, consumatoarelor și consumatorilor și a tineretului. De asemenea, se prevede obligația reciprocă de informare, dacă o persoană a falsificat documentele sale în cadrul procedurii de recunoaştere. Înștiințarea se face printr-o înregistrare în Sistemul de informare al pieței interne IMI.

Extinderea competenței Ghișeului unic (EA)

Ghișeul unic este o componentă centrală a Directivei privind serviciile - CE, pusă în aplicare la sfârșitul anului 2009. Este vorba de un serviciu cu ajutorul căruia de exemplu se pot remite pe cale electronică servicii furnizate de autoritățile publice. Acest lucru se poate face cu ajutorul unui portal online. De la începutul anului 2016 Ghișeul unic este competent de asemeni pentru recunoașterea profesiei în cadrul profesiilor reglementate, deci și pentru înaintarea electronică a cererii. Înființarea Ghișeului unic oferă landurilor ocazia de a-l pune în aplicare în mod diferit.

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale a guvernului federal

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale a fost implementată în dreptul german prin Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale“ este prescurtarea de la „Legea de îmbunătățire a determinării și recunoașterii calificărilor profesionale obținute în străinătate”. Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale a intrat în vigoare ca text legislativ cu aplicabilitate generală la data de 1 aprilie 2012. În calitate de text legislativ cu aplicabilitate generală se compune din mai multe legi și modificări a legilor existente. Elementul central este Legea determinării calificării profesionale (BQFG) a articolului 1. Prin celelalte articole sunt stabilite reglementările privind recunoașterea din legislația și regulamentele de specialitate, cât și din regulile de exercitare a profesiei de medic sau din Ordonanța pentru activități meșteșugărești. În măsura în care aceste legi nu conțin reglementări speciale referitoare la recunoaştere, se aplică BQFG .

Prin BQFG au fost completate în Germania reglementările existente ale Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale. BQFG federală și respectivele legi și regulamente de specialitate privind profesiile nu reglementează doar în mod direct procedura recunoașterii calificărilor profesionale străine pentru resortisanții UE, ai SEE și ai Elveției, ci procedura și dreptul legal la recunoașterea calificărilor profesionale a fost extinsă și pentru calificările profesionale obținute în state terțe.

În plus nu este reglementată doar procedura de recunoaştere pentru profesiile reglementate. Prin BQFG a fost reglementată înainte de toate și procedura de recunoaştere pentru profesiile nereglementate. Pentru aceste profesii s-a creat și un drept legal general privind evaluarea calificărilor profesionale obținute în străinătate. Profesiile nereglementate sunt în Special profesii obținute în baza formării profesionale ale sistemului dual care sunt recunoscute. În ciuda reglementării, recunoaşterea acestor profesii nu este obligatorie - ci avantajoasă. BQFG federală reglementează astfel aproximativ 500 profesii.

Legile landurilor privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Pe lângă profesiile reglementate prin legislația federală există și numeroase profesii care sunt reglementate de către landuri. Pentru recunoașterea acestor profesii, landurile au emis legi proprii privind determinarea calificării profesionale (BQFG) sau au implementat reglementările privind recunoaşterea în legi și regulamente de specialitate corespunzătoare. Dintre aceste profesii le enumerăm pe cele de medici specialiști, profesoare și profesori, educatoare și educatori și educatoare sau educatori sociali, dar și numeroase titluri de formare profesională în baza unei formări inițiale profesionale școlare, cum ar fi cea de tehnician sau asistent.

Lipsa aplicării Legii privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Legile privind recunoaşterea calificărilor profesionale pronunțate de guvernul federal sau landuri nu se aplică în cazul recunoașterii titlurilor obținute în urma studiilor superioare din domeniul nereglementat, cum ar fi cel al matematicienilor, chimiștilor sau economiștilor.

Reglementările din legile privind recunoaşterea calificărilor profesionale nu se aplică nici pentru recunoașterea creditelor și examenelor. Pentru aceasta sunt competente oficiile de examene ale landurilor sau birourile universitare pentru străini (AAA), respectiv birourile internaționale ale facultăților. Titlurile de absolvire școlară sunt evaluate de către oficiile de recunoaștere a diplomelor ale landurilor.