Recunoașterea profesională

Recunoașterea profesională
© contrastwerkstatt / Fotolia

Doriți să lucrați în profesia Dvs. în Germania? Aici aflați pentru care profesii aveți nevoie de recunoașterea calificării Dvs. profesionale din străinătate.


În ce constă recunoașterea profesională?

Recunoașterea profesională înseamnă evaluarea și - în cazul unei decizii favorabile - consemnarea echivalării unui titlu de formare profesională din străinătate cu un titlu german de absolvire. În cadrul unei proceduri reglementate prin lege, se verifică, dacă formarea Dvs. profesională este echivalentă cu o formare germană comparabilă și dacă se poate decide în favoarea recunoașterii profesionale. Materialul video „La înălțime în jo” din Infoteca noastră prezintă avantajele recunoașterii și primii pași în procedura de recunoaștere.

Când am nevoie de recunoaștere?

Recunoașterea profesională este de folos pentru multe profesii. Pentru unele profesii este chiar o condiție impusă, necesară pentru exercitarea profesiei în Germania. Aceasta depinde de ce profesie este vorba:

Profesii reglementate

Pentru exercitarea unei profesii sau pentru utilizarea unui grad sau titlu științific din categoria profesiilor reglementate aveți nevoie de recunoașterea calificărilor Dvs. profesionale. Cu titlul Dvs. de absolvire obținut în străinătate, fără a avea recunoaștera calificărilor, nu aveți voie să exercitați în Germania aceste profesii. În Germania, exemple de profesii reglementate sunt profesiile de medic, infirmier, avocat, cadru didactic, educator și inginer. Găsiți o listă cu toate profesiile reglementate în Germania pe pagina de internet "Baza de date a profesiilor reglementate".

Profesii nereglementate

În cazul profesiilor nereglementate recunoașterea nu este o condiție necesară în scopul exercitării profesiei. Pentru aceste profesii, puteți în mod direct să aplicați pentru un post și să lucrați. Evaluarea titlului Dvs. de calificare poate fi însă de folos, pentru ca angajatorii și firmele să înțeleagă mai ușor ce calificare din străinătate aveți. În plus, un titlu echivalent recunoscut vă oferă accesul la activitatea de perfecționare continuă. Profesiile nereglementate din Germania sunt toate profesiile care necesită un program de formare de tip ucenicie, deci profesii în urma unei formări în sistemul dual.

Recunoașterea profesională

Aspecte specifice profesiilor academice

Pentru diplomele de studii superioare din străinătate care nu duc la o profesie reglementată (de ex, matematician, economist, jurnalist), nu aveți nevoie de recunoaștere. Există însă posibilitatea de a solicita o evaluare individuală a diplomei, la Biroul Central de Educație (formare) pentru Străini (ZAB). Aceasta poate fi de folos pentru aplicații pentru un loc de muncă.

În cazul în care doriți să începeți studii la un institut german de învățământ superior sau să obțineți recunoașterea unor credite de studiu sau a examenelor din străinătate (recunoașterea academică), adresați-vă institutului de învățământ superior la care doriți să studiați.

Actualizat la 05.06.2013