Recunoașterea în învățământul superior

Invatamantul superior
© Gina Sanders - Fotolia.com

Instituțiile învățământul superior german sunt competente pentru recunoașterea diplomelor de absolvire a școlii din străinătate, prin care se poate obține accesul la un institut de învățământ superior german. Aceasta este valabil și pentru transferul creditelor și examenelor universitare, care au fost absolvite în străinătate. Această procedură nu este inclusă în Legea privind recunoașterea calificărilor profesionale.


Accesul la studiul primar la un institut de învățământ superior german

Accesul la studii la un institut de învățământ superior german cu studii secundare absolvite în străinătate este de regulă posibil. Condiția necesară este ca diploma să permită accesul la studii superioare, conform dispozițiilor din statul în care a fost obținut. Pentru candidatele și candidații din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiul Economic European care au beneficiat de acces la studii superioare în țara lor de origine, accesul la studii în Germania este posibil de regulă în mod direct. Atât pentru aceşti candidați cât şi pentru cei din statele din afara UE, Biroul academic de relații internaționale sau Secretariatul pentru studenți al instituției alese de învățământ superior verifică în ce măsură calificarea şcolară este suficientă pentru un studiu în Germania sau dacă accesul este posibil prin intermediul unui Studienkolleg-Colegiu de studii, respectiv în ce măsură este posibilă eliberarea unui certificat de aptitudini pentru accesul la studii superioare. Acest lucru se face în baza criteriilor de evaluare propuse în baza de date anabin-Datenbank.

Deasemenea, și persoanele cu o calificare profesională pot obține un loc de studii la o instituție germană de învățământ superior. Acest fapt înseamnă că determinarea accesului la studii superioare nu este întotdeauna obligatoriu. Condiția de acces la cursurile unui institut de învățământ superior pentru persoanele calificate profesionale este recunoaşterea echivalenței calificărilor profesionale din străinătate (titlul de absolvire şi după caz experiența profesională) cu o calificare profesională germană. Informații suplimentare veți găsi aici.

Instituția de învățământ superior adecvată cerințelor Dvs. o puteți identifica cu ajutorul opțiunii Hochschulkompass. În cazul profilurilor cu un număr limitat de locuri (Numerus Clausus, NC) admiterea se desfăşoară prin intermediul Fundației pentru admiterea la cursuri universitare - Stiftung für Hochschulzulassung, şi doar în cazul unui NC regional, prin intermediul instituției universitare respective. Cetățenii germani, care au obținut în străinătate un titlu care le permite accesul la studii universitare, trebuie să obțină recunoaşterea acestuia de către oficiul de recunoaştere a diplomelor ale landului respectiv sau de către instituția universitare respectivă.

Alternativ, se poate folosi în scopul accesului la un studiu primar și recunoașterea diplomei şcolare de către Oficiul de recunoaștere a calificărilor profesionale de stat competent, Această recunoaștere a diplomei este contra cost, poate însă fi prezentată şi pentru alte proceduri, în care este necesară dovada calificării școlare (de ex. aplicații pentru o formare profesională de tip ucenicie, pe piața de muncă, etc. )

Recunoașterea creditelor universitare și accesul la studii post-universitare

Pentru recunoașterea creditelor și examenelor universitare este responsabil institutul de învățământ superior respectiv. În cazul profilurilor, care vor fi absolvite cu un examen de stat, sunt responsabile oficiile de examene ale landurilor respective. Aceste oficii vor evalua calificarea candidaților având în vedere încadrarea într-un profil de studiu german. Informații în acest sens veți găsi la Biroul academic de relații internaționale respectiv la Secretariatul pentru studenți al institutului universitar respectiv. Biroul academic de relații internaționale este competent şi în cazul accesului la studii de Master şi de doctorat.

Gradele academice din străinătate

Răspunsuri la întrebările legate de utilizarea unui titlu academic din străinătate vor fi date de Ministerele ştiinței din landul respectiv. De regulă: Utilizarea unui titlu academic din străinătate în original este posibilă - aşa cum este prevăzut şi în legislația federală a învățământului superior. Transformarea unui titlu din străinătate într-un titlu german nu este posibilă. O reglementare de excepție există doar pentru persoane repatriate târziu. Mai multe informații despre recunoașterea titlurilor de absolvire de învățământ superior găsiți în baza de date anabin-Datenbank.

Cadrul legislativ al recunoașterii academice

Există reglementări diferite în funcție de scopul recunoaşterii şi de țara de origine Pentru calificările respective titlurile de absolvire din țările care au semnat Convenția de la Lisabona sunt valabile regulamentele convenției. Pentru statele care nu au ratificat Convenția de la Lisabona, sunt valabile următoarele acorduri (în măsura în care au fost ratificate de statul în cauză):

  • Convenția Europeană asupra echivalenței diplomelor de nivel de bacalaureat
  • Convenția Europeană asupra echivalenței anilor de studiu universitar
  • Convenția Europeană asupra recunoașterii gradelor academice și a diplomelor de absolvire a învățământului superior
  • Acordul European asupra echivalenței duratei în general a studiilor universitare.

Acordurile sunt prezentate pe pagina Biroului Central de Educatie (formare) pentru Străini - ZAB, care aparține de Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Informații generale despre Studiul în Germania vă oferă Serviciul German de Schimb Academic (DAAD).