Recunoaşterea în cadrul învățământului şcolar

Invatamantului scolar
© Farina3000 - Fotolia.com

Legea privind recunoașterea federală calificărilor profesionale nu cuprinde evaluarea titlurilor de absolvire şcolară de nivel secundar superior. De multe ori, pe lângă formarea profesională, este relevant și titlul de absolvire școlară pentru a desfășura o activitate profesională sau pentru a absolvi o formare profesională în Germania.


Fără un titlu de absolvire școlară recunoscut, perspectivele profesionale în Germania sunt restricționate. Recunoașterea titlului de absolvire școlară din străinătate este necesară nu doar pentru începerea unei formări profesionale, ci și în cazul accesului la exercitarea profesiilor în cadrul profesiilor reglementate De regulă: procedura de recunoaștere școlară poate fi solicitată în Germania indiferent de cetățenie.

Oficiile competente pentru recunoașterea titlurilor școlare

Recunoașterea performanțelor școlare obținute în străinătate cuprinde doar recunoașterea titlurilor respective școlare. În anumite condiții acestea pot fi echivalate cu un titlu de absolvire școlară german. Decizia echivalării cu un titlu de absolvire școlară german de tip Hauptschule sau cu un titlu de absolvire a învățământului secundar, precum și cu un titlu de calificare generală sau de specialitate pentru admiterea la studii superioare, în scopuri profesionale, de exemplu, pentru o formare profesională, va fi luată de oficiile de recunoaștere a diplomelor din landurile federale. Oficiile competente sunt prezentate în baza de date anabin-Datenbank.entru recunoașterea titlurilor de absolvire școlară în scopul admiterii la învățământul superior sunt competente de regulă instituțiile de învățământ superior; echivalarea declarată prin oficiul competent de recunoaștere a diplomelor poate fi folosit și pentru candidatura pentru un loc de studiu.

Procedura în cazul neabsolvirii încă a învățământului școlar

Pentru performanțele școlare din cadrul unei cariere școlare încă neabsolvită nu va avea loc procedura de recunoaștere de către autoritatea de stat. Directoratul școlii respective va decide în consultare cu autoritatea școlară competentă, referitor la încadrarea școlarilor, care nu au absolvit încă o școală și doresc să continue studiile la o școală germană, de regulă după absolvirea unor cursuri de probă.