Profesoare și profesori

Profesor cu brațele încrucișate se sprijină de tablă
© contrastwerkstatt / Fotolia

Profilul profesiei și activitățile

Există multe tipuri de profesoare și profesori (de exemplu instructoare și instructor școală de șoferi, profesor de limbă, instructoare și instructor de dans). Aici este vorba de profesoarele și profesorii de la școlile de stat. Pentru desfășurarea activității este necesară recunoașterea calificării profesionale obținută în străinătate.

Sarcina unei educatoare sau educator este pregătirea și efectuarea lecțiilor în diferite forme de școlarizare:

  • la școlile primare respectiv pentru învățământul primar
  • la școlile gimnaziale respectiv pentru învățământul secundar (I și II)
  • la licee
  • la școli profesionale și tehnice
  • pentru pedagogie specială la școli ajutătoare

Formele de școlarizare pot fi denumite sau structurate diferit în funcție de landul federal.

Cum este structurată formarea inițială? Ce fel de diplome se pot obține?

În Germania trebuie să obțineți întâi o diplomă de licență emisă de o universitate sau institut pedagogic. În Germania studiul se cheamă în mod general „Lehramtsstudium“ (studii în educație) și se încheie cu diploma universitară „Master of Education“ (master în educație) sau examenul de stat „1. Staatsprüfung” respectiv „1. Staatsexamen”. De regulă se studiază 2 discipline. Pentru a putea lucra ca profesoară sau profesor, trebuie să efectuați un stagiu de pregătire după absolvirea studiilor universitare. Stagiul de pregătire se numește „Referendariat“ (stagiu profesional). Stagiul profesional este o formă de pregătirea practică care se face într-o școală și este combinat cu participarea la un seminar. Stagiul profesional poate dura între 18 și 24 luni, în funcție de fiecare land. Titlul de formare este al 2-lea examen de stat („2. Staatsexamen”). După aceea veți putea lucra ca profesoară sau profesor la o școală de stat, fie angajat fie în calitate de funcționară sau funcționar.

Ce pot face dacă am studiat doar o disciplină sau există diferențe importante?

Dacă în țara unde s-a făcut formarea profesională nu ați studiat a 2-a disciplină, atunci în principiu va trebui să studiați în Germania o a 2-a disciplină. Această regulă nu se aplică în cazul disciplinelor deficitare. O disciplină deficitară este acea disciplină pentru care există prea puțini profesoare și profesori. Pentru anumite materii este probabil să se poată lucra ca profesoară sau profesor și dacă s-a studiat o singură disciplină. Dacă în cadrul procedurii de recunoaștere au fost constatate diferențe importante, atunci puteți absolvi măsura compensatorie sau să recuperați o parte a studiului. De asemenea, este posibil să fiți nevoit să repetați stagiul profesional. Acest lucru se întâmplă adesea în cazul calificărilor profesionale obținute în state terțe.

A lucra fără recunoaștere

Fără al doilea examen de stat nu veți putea lucra ca funcționară sau funcționar. Există însă posibilitatea să puteți lucra ca profesoară salariată sau profesor salariat într-o școală privată sau publică. În acest caz, o recunoaștere nu este numaidecât necesară tot timpul. În anumite landuri federale există norme specifice pentru așa-zisa reconversie profesională pentru profesoare sau profesori. După aceea puteți lucra ca profesoară sau profesor fără stagiul profesional sau chiar și fără „Lehramtsstudium“ (studii în educație). De regulă veți urma cursurile în paralel. Reconversia profesională este posibilă de cele mai multe ori dacă pentru disciplina de învățământ există prea puține profesoare sau profesori (disciplină deficitară). Restul condițiilor sunt reglementate separat în fiecare land federal. Mai multe informații pot fi obținute direct de la școala la care doriți să lucrați, de la autoritatea școlară sau de pe pagina de internet a Ministerului Culturii.

Nu este mereu ușoară obținerea recunoașterii în Germania ca profesoară sau profesor. Eventual puteți lua în calcul alternative. Acestea sunt de exemplu activitatea de personal pedagogic calificat sau activități de educare a adulților. În acest sens întrebați cel mai bine organismul consultativ IQ.