Procedura de recunoaștere


Pentru cei interesați din străinătate:
Înainte de a începe din străinătate cu procedura de recunoaștere, clarificați, vă rugăm, dacă puteţi să emigrați şi să lucraţi în Germania. Puteți verifica acest lucru cu ajutorul opțiunii Migration-Check. Informații suplimentare referitoare la începerea la un nou loc de muncă, veți găsi aici.

În cadrul procedurii de recunoaștere, oficiul competent verifică dacă titlul Dvs. de formare profesională din străinătate este achivalent cu un titlu german. Avantajele și primii pași de efectuat în cadrul acestei proceduri, sunt explicate și în videoclipul „La înălțime în job” din Infoteca noastră. Verificarea echivalenței se desfășoară conform unor criterii formale prestabilite, ca de exemplu durata și conținutul formării profesionale. Va fi luată în considerare și experiența Dvs. profesională.

Condițiile necesare procedurii de recunoaștere

Puteți face dovada unei formări profesionale, care nu a fost absolvită în Germania, și vreți să lucrați în Germania.

În scopul recunoașterii calificărilor Dvs. profesionale nu este nevoie de cetățenia germană sau de un permis de ședere pentru Germania. Deasemenea, nu este necesar să locuiți în Germania, ci puteți să depuneți cererea Dvs. deja din străinătate, înainte de sosirea în Germania. Înainte de a începe cu procedura de recunoaștere, clarificați dacă este posibil să emigrați în Germania pentru a lucra acolo.

› Vizualizarea conținutului completPasul 1: Consiliere

Apelați la consiliere înainte de depunerea cererii Dvs.

Pasul 2: Găsirea oficiului competent

Identificați oficiul competent la care puteți solicita procedura de recunoaștere. Opțiunea Recunoaşterea-Căutare vă ajută.

Pasul 3: Depuneți cererea

Prezentați toate documentele necesare complet (document de identitate, curriculum vitae, document de formare profesională, dovada experienței profesionale, alte documente doveditoare). Atenție; nu trimiteți documente originale!

Întrebați la oficiul competent care sunt documentele care trebuie traduse. Depuneți cererea Dvs. prin formularul de la oficiul competent pentru Dvs. După ce au fost prezentate toate documentele, oficiul competent va verifica dacă există diferențe importante între titlul Dvs. de formare și profesia germană de referință.

Pasul 4: Obținerea deciziei

Oficiul competent vă va comunica rezultatul verificării printr-o decizie oficială. În cazul în care nu există diferențe importante între titlul Dvs. de formare profesională și formarea germană, se va elibera decizia de echivalență. În cazul în care oficiul competent nu determină o echivalență, va menționa în cazul profesiilor reglementate, care sunt măsurile concrete cu care puteți să compensați diferențele constatate. În cazul profesiilor reglementate vor fi menționate în adeverința de echivalare care sunt calificările existente, precum și diferențele constatate față de calificarea de referință; aceasta vă ajută pe Dvs. și pe angajatorii potențiali în aprecierea corectă a calificărilor Dvs.


Detalii referitoare la profesii

Pentru profesiile nereglementate în urma formării de tip ucenicie, procedura de recunoaștere se desfășoară conform BQFG

Pentru profesiile reglementate, procedura de recunoaștere se desfășoară conform legislației profesiilor respective.

Există diferențe pentru profesii, pentru care reglementările landurilor federale sunt diferite.

Informații suplimentare în legătură cu procedura de recunoaștere specifică landurilor federale găsiți aici.

SFAT
Portalul de internet www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de vă informează despre cerințele și domeniile profesionale din domeniul sănătății. Informațiile urmăresc înlesnirea accesului în acest domeniu a persoanelor cu studii superioare academice cu titluri de absolvire din străinătate, și sunt de interes și pentru persoanele cu profesii de altă natură, ca de ex. ingineri, economiști și pedagogi.

Actualizat la 05.04.2013