6 pași ai procedurii de recunoaștere

Procedura de recunoaştere

Nu ați obținut calificarea profesională în Germania și doriți să demarați în Germania procedura de recunoaştere? Aici găsiți toate informațiile importante.

Trebuie să faceți dovada unei calificări profesionale recunoscută de stat. Mai este necesar să doriți să lucrați în Germania.

Desfășurarea procedurii de recunoaștere

› Afișează toate conținuturile1. Imigrația către Germania

Dacă încă vă aflați în străinătate: Verificați în ce condiții puteți locui și munci în Germania. Este utilă în acest sens opțiunea Quick-Check a „Make it in Germany“.

2. Recunoaştere-Căutare

Verificați cu opțiunea Recunoaștere-Căutare, dacă trebuie recunoscută sau nu calificarea profesională. Pentru aceasta introduceți în câmpul de căutare profesia de referință.

Opțiunea Recunoaștere-Căutare vă arată autoritatea competentă din localitatea căutată. Pe lângă aceasta Recunoaştere-Căutare vă oferă informații referitoare la profesie, la procedura de recunoaştere concretă a acestei profesii și la documentele pe care trebuie să le depuneți la autoritatea competentă.

3. Consilierea

Organele de consiliere a programului de sprijin „Integrare prin calificare (IQ)” vă va consilia gratuit în Germania și vă va sprijini în chestiuni referitoare la profesia de referință germană corectă, la dosarul de cerere și toate neclaritățile referitoare la recunoaștere.

De asemeni există organisme consultative în afara Germaniei.

Consiliere telefonică vă oferă și serviciul Hotline „A lucra și a locui în Germania” a Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) (BAMF).

4. Cererea

Calificarea profesională pe care o aveți trebuie dovedită, de exemplu prin certificate. Aceste certificate trebuie trimise împreună cu cererea de recunoaștere și alte documente către autoritatea competentă. Cererea de recunoaștere poate fi înaintată și din momentul în care încă nu vă aflați în Germania.

Notă: Majoritatea angajaților autorităților din Germania vorbesc doar limba germană.

5. Verificarea

Autoritatea competentă va verifica documentele dumneavoastră în termen de 3 luni, de îndată ce acestea au fost depuse în totalitate. Acest termen poate fi reglementat altfel în cazul anumitor profesii. În situații complicate autoritatea competentă poate prelungi motivat și o singură dată termenul. Atunci când este efectuată o analiză a calificării deoarece lipsesc documente, atunci acest termen nu va fi valabil.

6. Adeverința de recunoaștere

În momentul în care autoritatea competentă a luat o decizie cu privire la cererea de recunoaștere, veți primi rezultatul prin intermediul așa zisei adeverințe de recunoaștere, care se mai numește și „adeverință de echivalare”.

Adeverința de recunoaștere poate conține diferite rezultate cu privire la recunoaștere:

„Recunoașterea completă“
Calificarea profesională este echivalată cu profesia de referință germană. Recunoașterea completă este cerută prin lege în cazul profesiilor reglementate.

„Recunoașterea parțială“
O parte din calificarea profesională este recunoscută în totalitate, în cazul altor părți au fost constatate diferențe importante. Prin urmare nu veți primi o recunoaștere completă. Dacă doriți să primiți recunoașterea completă, puteți absolvi măsura compensatorie sau adaptarea calificării profesionale, compensând astfel diferențele importante.

„Lipsa recunoașterii“
Veți primi o adeverinţă de recunoaştere în care se va menționa lipsa recunoașterii, dacă diferențele față de profesia de referință germană sunt prea mari.


Trebuie să compensez diferențele importante?

Pentru a putea lucra într-o profesie reglementată, va trebui să compensați diferențele importante. Acest lucru este cerut prin lege. Pentru aceasta va trebui să absolviți cu succes o măsură compensatorie.

În cadrul profesiilor nereglementate puteți lucra și fără recunoaștere. Recunoașterea vă va putea spori totuși șansele în cazul unei candidaturi. Eventual vă poate ajuta angajatorul dumneavoastră (potențial) cu finanțarea pentru adaptarea calificării profesionale.

Procedura de recunoaștere în cazul lipsei documentelor

Ați obținut o calificare profesională recunoscută de stat în țara de origine, însă nu ați putut veni în Germania cu toate documentele? În acest caz puteți face o analiză a calificării în cadrul procedurii de recunoaștere .

Prin intermediul unei analize a calificării puteți dovedi practic competențele profesionale în domeniul profesiilor obținute în baza formării profesionale duale și cel al maiștrilor, de exemplu prin

  • probă de muncă,
  • interviu de specialitate sau și prin
  • muncă de probă într-o întreprindere.

Analiza calificării nu este o testare, ci o dovadă practică cu privire la calificarea profesională pe care o aveți.

Pentru alte profesii reglementate procedeul în cazul documentelor incomplete este stabilit de către legislația de specialitate respectivă, de exemplu dacă va fi cazul medicii pot da o probă de cunoștințe. Autoritatea competentă vă va putea consilia cu privire la această temă. Cu ajutorul opțiunii Recunoaștere-Căutare veți găsi autoritatea competentă.

Atât analiza calificării cât și proba de cunoștințe sunt parte componentă a procedurii de recunoaștere. Mai întâi trebuie să depuneți la autoritatea competentă o cerere de recunoaștere.

Costuri

O procedură de recunoaștere costă bani. Puteți afla costurile cu ajutorul opțiunii Recunoaștere-Căutare. Și autoritatea competentă vă poate informa cu privire la costuri. Pot apărea și costuri suplimentare, de exemplu pentru traducerea documentelor sau pentru participarea la o testare.

Costurile vor fi suportate de către dumneavoastră. Probabil veți fi însă susținut financiar. Dacă de exemplu primiți sprijinul acordat de stat sub formă de ajutor social - Hartz IV sau alocație de șomaj II, ar trebui ca înainte de procedura de recunoaștere să întrebați la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă sau la Oficiul de ocupare a forței de muncă cu privire la preluarea costurilor. Dacă aveți un loc de muncă și nu primiți bani de la stat, există alte posibilități de finanțare.

De asemeni și analiza calificării costă bani (de exemplu pentru materiale, atelier sau pentru experții în profesia respectivă). Aceste costuri pot fi preluate de exemplu de către Oficiul de ocupare a forței de muncă, de fundații sau de „Fondul special Analiza calificării”.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page