O tânără lucrează în laborator. Pe masă se află aparate de măsurat și eprubete

IT și științe naturale

Informatician, laborant, asistenți tehnici biologici și mule alte posturi. În Germania este căutat know-how-ul în domeniul IT și științele naturii. Mai ales în IT este necesitate mare de mulți experți.

Persoanele din acest domeniu lucrează adesea în diferite ramuri de activitate: Posibilitățile de activitate sunt variate - de la sectorul auto la industria energetică, de la cosmetică sau farmacie la consiliere. De asemeni și sectorul public oferă numeroase perspective: de exemplu în ministere și agenții sau în institutele de cercetare din domeniul științelor naturii și cele tehnice.

Am nevoie de o recunoaștere a calificării profesionale?

Nu, de regulă nu aveți nevoie de o recunoaștere a calificării profesionale. Nu există limite generale pentru a putea exercita profesia în acest domeniu.

Recunoașterea prezintă însă avantaje. Veți primi un document oficial și legal. Calificarea profesională este asimilată astfel unei calificări profesionale germane. Acest lucru vă va spori șansele în cazul unei candidaturi, deoarece potențialii angajatori vor observa imediat faptul că calificarea profesională pe care o aveți este asemănătoare nivelului unei calificări profesionale germane.

  • Veți primi un document oficial și legal,
  • Calificarea profesională este asimilată apoi legal unei calificări profesionale Germane,
  • Vă veți spori șansele în cadrul unei candidaturi, deoarece angajatorul va putea evalua imediat calificarea pe care o aveți.

În cazul diplomelor de absolvire din domeniul IT și științe ale naturii nu există o recunoaștere în cadrul unei proceduri de recunoaștere. În cazul lor veți putea solicita Organismului central pentru evaluarea diplomelor străine o evaluare a certificatului.

Cum se obține calificarea în Germania pentru diferite profesii?

Învățământ profesional de tip dual

În cadrul învățământului profesional de tip dual din Germania veți învăța o profesie în termen de 2-3 ani în cadrul unei școli profesionale și în paralel veți face practică într-o întreprindere. Profesiile obținute în baza formării profesionale din domeniul IT sunt de exemplu cele de informatician expert sau asistent tehnic matematician. În cazul profesiilor din domeniul științelor naturii este vorba de diferite profesii ce presupun activitatea în laborator - cum ar fi cea de laborant fizician sau evaluator materii prime.

Formarea continuă de perfecționare

Prin formarea continuă de perfecționare vă veți califica mai ales pentru responsabilități de conducere și activități independente. Legea referitoare formarea profesională prevede la nivel federal necesitatea formării continui de perfecționare. De regulă puteți face o formare continuă de perfecționare, cum ar fi cea de agent autorizat de vânzări produse farmaceutice, după ce ați absolvit o formare inițială profesională și de cele mai multe ori în urma unei experiențe profesionale de mai mulți ani. Un alt exemplu în domeniul IT este cel de programator IT autorizat. Nivelul de calificare al acestor cursuri de formare continuă de perfecționare corespunde în parte calificărilor academice cum ar fi diploma universitară sau cea de master.

Formarea inițială școlară

De asemeni în numeroase landuri germane există și formarea inițială efectuată la școlile profesionale. Durata este de 2-3 ani. În cadrul formării inițiale, pe lângă studiul teoretic veți absolvi de regulă și cel puțin o practică. La final veți absolvi un examen de stat. Este vorba de exemplu de informatician certificat.

Formarea continuă la școala profesională (aceste profesii există doar în anumite landuri)

În anumite landuri germane există și cursuri de formare continuă în cadrul școlilor profesionale. La fel ca în cazul formării continui de perfecționare, aici se face calificarea pentru preluarea de responsabilități de conducere și transmit cunoștințe importante pentru eventuale activități independente. Nivelul formării continui din cadrul școlilor profesionale corespunde nivelului academic al diplomei universitare. Formare continuă în cadrul unei școli profesionale există de exemplu pentru profesia de tehnician certificat.

Diplome universitare

În Germania puteți studia în cadrul universităților sau a instituțiilor de învățământ superior o gamă largă da discipline din IT și științe ale naturii, cum ar fi biologie, fizică, informatică sau farmacie. În funcție de tipul de finalizare veți obține de regulă gradul academic de Bachelor of Science sau Master of Science.

Există posibilitatea de a combina o formă de învățământ profesional de tip dual (vezi mai sus) cu un studiu. În acest mod se vor obține ambele diplome. Acesta este studiul dual.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page