Glosar

lexique

În glosar veți găsi explicații simple a termenilor pe care îi veți întâlni în textele referitoare la „Recunoaşterea în Germania“.

Absolvirea unei activități de perfecționare

în germană: Fortbildungsabschluss

Absolvirea unei activități de perfecționare reprezintă diploma pe care o veți obține dacă veți finaliza cu succes o formare continuă de perfecționare profesională. Absolvirea unei activități de perfecționare este o calificare profesională, care poate fi asimilată cu nivelul academic de competențe al diplomei de licență sau chiar de master, în funcție de formarea continuă de perfecționare profesională.

Absolvirile unei activități de perfecționare sunt diverse calificări de maistru, de exemplu maistru în activități artizanale, industriale sau agricole, consilier tehnic, administrator economic, specialist economic sau referent economic.


Accesul pe piața muncii

în germană: Arbeitsmarktzugang

Condiția legală sau profesională pentru piața muncii germană. Accesul pe piața muncii este reglementat de către Legea privind șederea (AufenthG). Resortisanții din UE/SEE/Elveția trebuie să respecte alte reglementări față de persoanele din statele terțe. Pentru resortisanți din UE/SEE/Elveția se aplică libertatea de stabilire. În cazul persoanelor din state terțe care doresc să lucreze în Germania, este necesar acordul preliminar al Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă (BA). Aceasta este așa zisa verificare a priorității.


Activitate meşteşugărească, cu autorizație

în germană: Handwerk, zulassungspflichtiges

Activitățile meșteșugărești cu autorizație sunt profesii care presupun un grad special de pericol, cum ar fi cea de tehnician electric, tâmplar sau montator schele. Profesiile sunt enumerate în Anexa A a Ordonanței pentru activități meșteșugărești (HwO).

Pentru a fi lucrător independent în cadrul activităților meșteșugărești care fac obiectul autorizării, proprietarul unei întreprinderi trebuie să se înregistreze în Nomenclatorul de meserii .

Anexa A a Ordonanței pentru activități meșteșugărești (HwO)


Activitate profesională

În germană: Erwerbstätigkeit

Activități lucrative în scopul unui câștig economic. Exemple de persoane care desfășoară activități remunerate: angajați, salariați, lucrători independenți, liberi profesioniști, angajați temporari.Adeverinţa de recunoaştere

în germană: Anerkennungsbescheid
De asemeni: Gleichwertigkeitsbescheid, Bescheid, Bescheid über Gleichwertigkeit, Bescheid zur Gleichwertigkeitsfeststellung, Anerkennungsurkunde

Adeverința de recunoaștere este un document cu caracter obligatoriu, prin care autoritatea competentă vă va informa cu privire la rezultatul procedurii de recunoaștere.


Adeverința de recunoaștere se mai poate numi în cazul unei recunoașteri complete și autorizația de a practica profesii în medicină respectiv dreptul de practicare a profesiei, permisiunea de a utiliza titlul științific sau un document referitor la recunoașterea oficială.Analiza calificării

în germană: Qualifikationsanalyse

Legea determinării calificării profesionale (BQFG) oferă posibilitatea stabilirii competențelor profesionale în domeniul profesiilor în baza formării profesionale și în cel al maiștrilor, cu ajutorul unei analize a calificărilor. Analiza calificării se face în situații în care de exemplu, fiind refugiat, nu puteți justifica prin documente calificarea profesională pe care o aveți din țara de origine. Este posibil ca autoritatea competentă să aibă rezerve cu privire la conținutul sau corectitudinea documentelor (vezi § 14 BQFG respectiv § 50b Alineat 4 HwO). Competențele profesionale vor fi evaluate de către experți printr-o probă de muncă, convorbire de specialitate sau printr-o perioadă de probă în cadrul unei întreprinderi. Probabil dumneavoastră nu aveți nici o vină că nu puteți prezenta documentele solicitate. Autoritatea competentă vă va putea cere să declarați pe proprie răspundere că nu puteți prezenta documentele din motive care nu depind de dumneavoastră.


Autoritatea competentă

în germană: Zuständige Stelle

Autoritățile competente sunt acele autorități sau instituții care efectuează procedura de recunoaştere, în baza actelor cu putere de lege și actelor administrative valabile.


Autorizația de a practica profesii în medicină

în germană: Approbation

Autorizația de a practica profesii în medicină este o autorizație profesională oficială eliberată de stat. Cu ajutorul unei autorizații de a practica profesii în medicină veți putea lucra permanent și nelimitat în domeniul profesiilor medicale academice, cum ar fi cea de medic sau de farmacist.


Autorizația profesională

În germană: Berufszulassung

Autorizația profesională este acea aprobare de a practica o meserie și / sau a utiliza un anumit titlu științific, care a fost acordată de către o autoritate oficială. Autorizația profesională este absolut necesară pentru anumite meserii. Pentru a putea practica o anumită profesie este necesară depunerea unei cereri pentru acordarea autorizației profesionale înainte de practicarea meseriei și răspunsul pozitiv.

Autorizația profesională poate fi de exemplu autorizația de a practica profesii în medicină sau permisul de practicare a meseriei în cazul unui medic. Un asistent medical și sanitar depune o cerere pentru utilizarea titlului științific. Pentru anumite profesii de meșteșugar (inclusiv de tip artizanal) este necesară înregistrarea în Nomenclatorul de meserii. Acest lucru este valabil pentru profesiile din cadrul activităților meșteșugărești cu autorizație. Abia după aceea se va putea obține titlul de maistru într-o activitate meşteşugărească și deschide o întreprindere lucrativă.

Veți putea afla de la autoritatea competentă dacă aveți nevoie de autorizația profesională pentru a vă putea exercita profesia.


Calificarea profesională

În germană: Berufsqualifikation

Calificarea profesională reprezintă diploma referitoare la calificarea profesională, emisă de către o autoritate oficială în țara unde s-a făcut formarea profesională, care face trimitere la o profesie clar definită, de exemplu cea de medic. Calificarea profesională este atestată printr-un certificat de absolvire.

Calificarea profesională poate fi dovedită și prin experienţa profesională relevantă obținută în străinătate sau în interiorul ţării.

Pentru calificările profesionale obținute în străinătate există o procedură de recunoaştere. Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale relevante în acest sens sunt necesare titlurile de formare profesională, absolvirea unei activități de perfecționare, autorizația de a practica profesii în medicină, dreptul de practicare a profesiei precum și permisiunea de a utiliza titlul științific.

Pentru titlurile obținute în urma studiilor superioare, cum ar fi cel de geolog sau matematician și multe alte titluri obținute în urma studiilor superioare, care nu duc la o calificare profesională așa cum s-a descris mai sus, nu există o procedură de recunoaştere, ci o evaluare a certificatului.Cazierul judiciar

în germană: Führungszeugnis
De asemeni: polizeiliches Führungszeugnis

În Germania cazierul judiciar este un certificat oficial. El conține antecedentele penale înregistrate ale unei persoane. Fiecare persoană care a împlinit 14 ani poate solicita eliberarea unui cazier judiciar. De regulă solicitarea se face în cazul persoanelor care locuiesc deja în Germania la administrația locală unde se află domiciliul stabil. Pentru cei care nu locuiesc în Germania, cererile de eliberare se pot depune la oficiile consulare germane.

În mod normal și celelalte state eliberează certificate asemănătoare pentru resortisanții lor.


cererea de recunoaștere

în germană: Anerkennungsantrag
de asemeni: Antrag auf Anerkennung

Cererea de recunoaștere este de regulă un formular. Cererea de recunoaștere poate fi trimisă sau depusă personal împreună cu celelalte documente necesare la autoritatea competentă. În mod obișnuit puteți descărca cererea de recunoaștere de pe pagina web a autorității competente.

Este posibil să trebuiască să trimiteți o scrisoare formulată de dumneavoastră către autoritatea competentă,în care să solicitați o procedură de recunoaştere. Autoritatea competentă vă va informa cu privire la ce trebuie să faceți.


Cerere ulterioară

în germană: Folgeantrag
De asemeni: Nachfolgeantrag, Wiederaufnahmeantrag

O cerere ulterioară este o nouă cerere de recunoaștere depusă după o măsură compensatorie sau o adaptare a calificării profesionale . În acest caz autoritatea competentă va verifica din nou, dacă prin măsura compensatorie sau adaptarea calificării profesionale pot fi compensate diferențele importante din adeverinţa de recunoaştere. În caz afirmativ, veți primi recunoaşterea completă și dacă va fi cazul și autorizația de a practica profesii în medicină respectiv autorizația profesională, recunoașterea din partea statului, sau dreptul de a utiliza un titlu științific.


Certificat de căsătorie

În germană: Eheurkunde
De asemeni: Heiratsurkunde

Document oficial care atestă existența sau sfârșitul unei căsătorii. Certificatul de căsătorie se obține după încheierea căsătoriei de la ofițerul de stare civilă. Eliberarea unui certificat de căsătorie se poate solicita însă și ulterior.


Certificatul de conformitate

în germană: Konformitätsbescheinigung
De asemeni: EU-Konformitätsbescheinigung

Certificatul de conformitate este un document oficial al Uniunii Europene (UE). Certificatul de conformitate atestă faptul că ați absolvit cursurile de formare inițială în conformitate cu standardele minime ale UE. Acest lucru este denumit drept conformitate a formării. În cadrul recunoașterii calificărilor profesionale este necesar certificatul de conformitate dacă calificarea profesională care trebuie recunoscută s-a făcut înainte de aderarea la UE a țării unde s-a făcut formarea profesională. Certificatul de conformitate este emis pentru calificările profesionale cu recunoaștere automată.


Certificatul de înregistrare în registrul comerțului

în germană: Gewerbeanmeldung

Cine dorește să exercite o profesie în Germania, trebuie să o înscrie la Oficiul Comerțului. De aici se va obține apoi un certificat oficial - „Licența de funcționare”.


Cheltuieli de procedură

în germană: Verfahrenskosten

Cheltuielile de procedură sunt taxe percepute de către autoritatea competentă pentru procedura de recunoaștere.

Este posibil ca pe lângă cheltuielile de procedură să plătiți și traducerile, legalizările documentelor dumneavoastră. La rubrica „Posibilități de finanțare” puteți găsi variante de sprijin financiar.

Posibilități de finanțare


Comunicarea taxei

în germană: Gebührenbescheid

Un document oficial emis de către o instituție pe care o primim pentru a plăti o anumită taxă.Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

în germană: EU-Berufsanerkennungsrichtlinie
De asemeni: Berufsanerkennungsrichtlinie, Anerkennungsrichtlinie

Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale se numește oficial „Directiva 2005/36/CE al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale”. Directiva UE privind recunoașterea calificărilor profesionale se aplică pentru profesiile reglementate și stabilește criterii pentru resortisanții statelor membre ale UE și principii procedurale pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale dobândite în statele membre ale UE. În directivă s-a introdus termenul de „diferențe importante“, având rol de criteriu pentru evaluarea și echivalarea calificărilor profesionale. Directiva prevede că autoritatea competentă va trebui să ia în considerare experiența profesională pe care o aveți în respectiva meserie și prin aceasta să poată fi compensate diferențele importante dintre calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană. În cazul în care vor exista totuși diferențe importante , atunci acestea vor putea fi compensate prin măsuri compensatorii .

Directiva a intrat în vigoare la 15 octombrie 2005, fiind reformată prin Directiva 2013/55/UE.


Dreptul de practicare a meseriei

În germană: Berufserlaubnis

Dreptul de practicare a meseriei este o autorizație profesională oficială emisă de autoritățile statului. Cu ajutorul unui drept de practicare a meseriei puteți lucra în Germania de exemplu într-o profesie medicală.

În cazul profesiilor medicale academice, spre deosebire de autorizația de a practica profesii în medicină, dreptul de practicare a meseriei este temporar, limitat în timp și conține de cele mai multe ori și alte restricții.

Dacă de exemplu în cursul procedurii de recunoaștere este posibil să primiți dreptul de practicare a meseriei, chiar dacă nu ați primit încă autorizația de a practica profesii în medicină și este necesară proba de cunoștințe.Evaluarea certificatului

în germană: Zeugnisbewertung

În cazul titlurilor obținute în urma studiilor superioare care nu duc la o profesie nereglementată, nu va exista o procedură de recunoaştere și nici o recunoaştere. Pentru aceste titluri obținute în urma studiilor superioare din străinătate se face totuși o evaluare a certificatului. Evaluarea certificatului se poate solicita de la Oficiul central pentru educația din străinătate. În cadrul evaluării certificatului se va descrie diploma dumneavoastră universitară și se vor certifica posibilitățile de utilizare profesională și academică.


Exercitarea profesiei

în germană: Berufsausübung

A lucra în profesia învățată.


Experienţa profesională

În germană: Berufserfahrung
De asemeni: Berufspraxis

Experiența în profesie. Acest lucru înseamnă exercitarea legală și de fapt a profesiei respective în Germania sau în altă țară.


Formarea continuă de perfecționare, profesională

în germană: Fortbildung, berufliche
De asemeni: Aufstiegsfortbildung

Scopul formării continue de perfecționare este menținerea, adaptarea sau extinderea competențelor, cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării inițiale profesionale. Astfel se poate obține avansarea profesională. Formarea continuă de perfecționare profesională este reglementată prin Legea privind perfecționarea profesională (BBiG) sau Ordonanța pentru activități meșteșugărești (HwO). Autoritățile competente stabilesc conținutul, obiectivele, cerințele și procedura și condițiile de testare, putând înființa și comitete de verificare. Participarea cu succes la o perfecționare duce la absolvirea unei activități de perfecționare.

Formarea continuă de perfecționare profesională este condiționată de obicei în Germania de formarea inițială profesională. Accesul la perfecționare se poate obține însă și în baza unei experienţe profesionale corespunzătoare.Formare inițială profesională

În germană: Berufsausbildung

Formarea inițială profesională este un ciclu de studii ordonat. În cadrul formării inițiale profesionale se învață competențele, cunoștințele și aptitudinile necesare exercitării unei activități profesionale calificate. Formarea profesională se poate face în sistem dual sau la școală.

Formarea inițială profesională duală se face într-o întreprindere cu atribuții de pregătire sau într-o școală profesională. Profesiile în baza formării profesionale cu formare inițială profesională duală sunt de exemplu cele de mecanic industrial, electromecanic auto, agent comercial în sectorul comerțului cu amănuntul, tâmplar și multe altele.

Formarea inițială profesională școlară se face într-o școală profesională vocațională. Există profesii în baza calificării profesionale cu formare inițială profesională școlară în domeniile tehnicii, sănătății și educației. Iată câteva exemple de profesii obținute în urma formării profesionale școlare: asistent medical și sanitar, educatoare și educator, informatician cu diplomă și multe altele.

În Germania, formarea inițială profesională durează între 2 și 3,5 ani. Durata formării depinde de profesie, dar și de titlul de absolvire. Perioada de formare inițială este adesea mai scurtă în cadrul studiilor liceale.Ghișeul unic (EA)

În germană: Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

„Ghișeul unic” este un serviciu cu ajutorul cărui se pot remite pe cale electronică cereri de recunoaştere și pentru alte tipuri de servicii publice. Acest lucru se poate face cu ajutorul unui portal online.

Prin Directiva 2013/55/UE a Uniunii Europene au fost create premisele pentru un ghișeu unic de recunoaştere. Aceasta înseamnă că resortisanți din țările UE se pot adresa unui oficiu din statul membru de care aparțin și depune cererile de recunoaștere la un așa-zis „ghișeu uni”.

Pe portalul online „BMWi (Ministerul German al Economiei și Energiei) - indicator oficii” puteți găsi prin câteva clicuri ghișeul unic de care aveți nevoie.

BMWi - indicator oficii


IMI (Sistemul de informare al pieței interne)

În germană: IMI (Internal Market Informationssystem)

IMI reprezintă Sistemul de informare al pieței interne al Uniunii Europene (UE). IMI este o rețea electronică folosită în scopul schimbului de informații între autoritățile publice în cadrul Spațiului Economic European.


Interpret, numit public / autorizat

În germană: Dolmetscher, öffentlich bestellte/beeidigte

voir traducător


Întreprinderea cu atribuții de pregătire

În germană: Ausbildungsbetrieb

Întreprinderea cu atribuții de pregătire este firma în care se face partea practică a formării inițiale profesionale duale.


Legalizare oficială

în germană: Amtliche Beglaubigung

O legalizare oficială este o certificare emisă de către o instituție sau un notar, cu privire la autenticitatea unui document, a unei copii sau semnături.Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale

în germană: Anerkennungsgesetz

Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale se numește oficial: „Legea referitoare la îmbunătățirea procesului de constatare și recunoaştere a calificărilor profesionale obținute în străinătate”. Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale reglează recunoaşterea calificărilor profesionale din străinătate. Părțile componente ale Legii privind recunoaşterea calificărilor profesionale sunt Legea determinării calificării profesionale (BQFG) și adaptările la legislația specială și regulamentele referitoare la profesii. De la data de 1 aprilie 2012, datorită Legii privind recunoaşterea calificărilor profesionale, persoanele cu o calificare profesională obținută în străinătate au dreptul general de a le fi echivalate calificările cu o profesie de referință germană corespunzătoare.

În Germania există Legea privind recunoaşterea calificărilor profesionale promulgată de statul german și Legile privind recunoaşterea calificărilor profesionale promulgate de către cele 16 landuri.


Libertatea de a presta servicii

în germană: Dienstleistungsfreiheit

Dacă sunteți stabilit legal în UE și oferiți doar ocazional și temporar serviciile voastre, de regulă nu veți avea nevoie de recunoaştere, datorită libertății de a presta servicii în Uniunea Europeană (UE).
Va trebui însă să raportați în scris activitatea pe care o desfășurați la autoritatea competentă.


Libertatea de stabilire

în germană: Niederlassungsfreiheit

Libertatea de stabilire este un drept pe care îl au resortisanții Uniunii Europene (UE) de a se stabili în alt stat al UE. Stabilirea înseamnă desfășurarea autonomă a unei munci profesionale, comerciale, artizanale sau ca liber profesionist.

Stabilirea În Germania pentru cei care au o profesie reglementată, de exemplu de medic, este posibilă doar printr-o recunoaștere a calificării profesionale.


Lista pozitivă

în germană: Positivliste

În lista pozitivă sunt trecute profesiile care duc lipsă de personal calificat din momentul de față. O profesie care duce lipsă de personal calificat este o profesie în care în Germania există multe posturi neocupate. Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de Muncă (BA) întocmește lista pozitivă de 2 ori pe an. În cazul profesiilor enumerate acolo se aplică regula conform căreia la angajarea unui muncitor străin nu este necesară verificarea priorității.


Maistru

în germană: Meisterin/Meister
De asemeni: Meisterqualifikation

Maistrul este o denumire care certifică absolvirea unei activități de perfecționare în baza unei formări continue de perfecționare profesională. Maiștrii sunt calificați să execute sarcinile de lucru din poziții superioare în cadrul întreprinderilor și a firmelor sau pe cele din domeniul managementului.

În diferite profesii se face formarea continuă de perfecționare pentru maistru. De regulă formarea continuă de perfecționare pentru maistru se face după încheierea formării inițiale profesionale. Dacă aveți suficientă experienţă profesională sau dețineți o diplomă universitară, atunci veți putea absolvi o formare continuă de perfecționare. Acest lucru depinde tot timpul de premisele legale ale respectivei profesii.

Titlul de maistru din domeniul activităților meșteșugărești face parte de exemplu din categoria absolvirii unei activități de perfecționare. Există însă maiștri și în domeniul industriei, agriculturii sau alte domenii profesionale.

În cadrul activităților meșteșugărești cu autorizație doar un maistru (maistru meșteșugar/ meșter) poate conduce în mod autonom o întreprindere și să instruiască ucenici.


Măsură compensatorie

În germană: Ausgleichsmaßnahme
De asemeni: Anpassungsmaßnahme

Dacă în cadrul procedurii de recunoaștere a unei meserii reglementate s-au constatat diferențe importante între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană, veți putea absolvi o măsură compensatorie. Astfel veți putea compensa diferențele importante și să primiți astfel recunoaşterea completă. Pentru aceasta va trebui să depuneți la autoritatea competentă, după absolvirea măsurii compensatorii, o cerere ulterioară.

În funcție de profesie și reglementările legale, măsura compensatorie poate fi un stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini (resortisanții UE) sau o probă de cunoștințe (în cazul titlurilor de absolvire emise în statele terțe).


Nomenclatorul de meserii

în germană: Handwerksrolle

Dacă doriți să desfășurați în Germania o activitate meșteșugărească cu autorizație este necesară înregistrarea în Nomenclatorul de meserii. Nomenclatorul de meserii este un registru administrat de către Camera de meserii (HWKs). Proprietarii unei întreprinderi sau maiștrii dintr-o activitate meşteşugărească cu autorizație, care sunt înregistrați în Nomenclatorul de meserii, vor primi un „card meșteșugăresc”. În cazul în care absolvirea unei activități de perfecționare ca maistru în activitatea meşteşugărească nu este obținută în Germania, atunci se poate face recunoașterea. Recunoașterea conferă dreptul de a fi înregistrat în Nomenclatorul de meserii. Totuși nu se va putea obține titlul de maistru.


Opțiunea de căutare

în germană: Profi-Filter

„Opțiunea de căutare” este un instrument special pe pagina web www.anerkennung-in-deutschland.de. Opțiunea de căutare se adresează experților și personalului specializat de consiliere. Ea pune la dispoziție diverse funcții de căutare avansate a autorităților competente și profesiilor. Ea cuprinde de exemplu o opțiune de căutare a profesiilor în funcție de regulamente (de exemplu regulamentul federal sau al al landului) și reglementări sau în funcție de categoriile profesionale (conform unei clasificări naționale unitare a profesiilor 2010 (KLDB 2010) a Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă și a Biroului federal de statistică). Persoanele care doresc să se informeze cu privire la recunoașterea profesiei lor pot folosi mai bine opțiunea Recunoaştere-Căutare.

Opțiunea de căutare


Opțiunea verificare-recunoaștere

În germană: Anerkennungs-Check

Opțiunea verificare-recunoaștere este un autotest pe pagina web www.anerkennung-in-deutschland.de. Cu ajutorul autotestului persoanele interesate de recunoaștere care se află în interiorul țării sau în străinătate pot verifica rapid online dacă este posibilă în Germania recunoașterea calificării profesionale pe care o au. Opțiunea verificare-recunoaștere îi va întreba pe cei interesați de recunoaștere dacă dețin un certificat de calificare profesională. Aceasta este o importantă condiție de bază pentru depunerea cererii de recunoaștere. Opțiunea verificare-recunoaștere nu oferă însă consiliere juridică, deoarece doar autoritatea competentă poate decide cu privire la recunoașterea unei calificări profesionale.

Opțiunea verificare-recunoaștere


Organizații profesionale

în germană: Kammern

Organizațiile profesionale sunt asociații profesionale. De cele mai multe ori organizațiile profesionale sunt entități din sectorul public adică sunt organizate la nivel regional. Organizațiile profesionale reprezintă interesele membrilor săi și îndeplinesc anumite atribuții guvernamentale. Organizațiile profesionale emit de exemplu autorizația profesională și exercită o influență asupra formării profesionale și principiilor directoare. Organizațiile profesionale pot fi și autorități competente pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Camerele de meserii (HWK) de exemplu sunt competente pentru profesiile meșteșugărești. Camerele de comerț și industrie (CCI) sunt competente pentru profesiile comerciale, industriale și tehnice. Pentru profesiile agricole, forestiere și casnice sunt responsabile Ministerele Agriculturii respectiv Camerele de agricultură.


Permisul de şedere

În germană: Aufenthaltstitel

Persoanele din state terțe au nevoie de o permisiune pentru a călători în Germania și a se stabili aici. Această permisiune este acordată sub forma unui permis de ședere.

În Germania există 5 tipuri de permise de ședere: dreptul de ședere, cartea Albastră a UE și viza sunt acordate pentru o perioadă limitată de timp. Permisiunea nelimitată se acordă prin permisul de ședere pentru rezidenți pe termen lung – UE și cartea de rezidență permanentă.

Permisul de ședere poate fi solicitat de la autoritatea pentru străini. În exteriorul Germaniei aceste permise sunt acordate de către oficiile consulare germane.
Informații suplimentare vă poate oferi Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF):

Intrarea în țară

Dreptul de ședere

Resortisanții UE și ai SEE nu au nevoie de un permis de şedere. Resortisanții Elveției au nevoie de drept de şedere - Elveția cu caracter pur declarativ. Informații suplimentare ale Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF):

Resortisant al UEProba de aptitudini

În germană: Eignungsprüfung
De asemeni: Defizitprüfung

Proba de aptitudini este o formă de măsură compensatorie pentru resortisanții din UE/SEE/Elveția.

Ei pot absolvi un test de aptitudini, dacă în cadrul unei profesii reglementate au fost constatate diferențe importante între calificarea profesională și meseria de referință germană cu ocazia unei proceduri de recunoaştere. Proba de aptitudini se referă doar la conținuturile care condiționează exercitarea profesiei respective în Germania care nu sunt confirmate de către documentele dumneavoastră. În cadrul probei de aptitudini se va ține cont de faptul că aveți deja o calificare profesională în țara de origine a dumneavoastră.


Proba de cunoștințe

în germană: Kenntnisprüfung

Proba de cunoștințe reprezintă o eventuală măsură compensatorie pentru persoanele din statele terțe. Acestea pot da un test de cunoștințe dacă în procedura de recunoaştere a unei meserii reglementate au fost constatate diferențe importante între calificarea profesională și profesia de referință germană. Autoritatea competentă organizează proba de cunoștințe. Proba de cunoștințe se referă la conținutul examenului de absolvire german de stat. Acest lucru nu înseamnă că proba respectivă este identică cu examenul de absolvire de stat. Pot fi verificate însă anumite conținuturi prevăzute în examenul de absolvire.


Procedura de recunoaştere

în germană: Anerkennungsverfahren
De asemeni: Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren, Gleichwertigkeitsfeststellung, Gleichwertigkeitsprüfung

În cadrul procedurii de recunoaștere, autoritatea competentă din Germania analizează în ce măsură poate fi echivalată calificarea profesională pe care o aveți cu profesia de referință germană, precum și posibilitatea unei recunoaşteri.

În cadrul procedurii de recunoaştere autoritatea competentă va avea nevoie de certificatele și diplomele care să ateste conținutul și durata calificării profesionale obținută în străinătate. În acest sens este importantă și experienţa profesională în domeniul respectiv.Profesia în baza calificării profesionale

în germană: Ausbildungsberuf

Există profesii în baza calificării profesionale duale și profesii în baza calificării profesionale școlare. Profesiile în baza calificării profesionale sunt învățate în urma formării inițiale profesionale duale sau școlare.


Profesie din domeniul sănătății

în germană: Gesundheitsberuf

Profesiile din domeniul sănătății sunt profesii care au legătură cu domeniul sănătății în sensul larg al termenului. Acestea includ profesiile academice și neacademice, cum ar fi cea de optician sau tehnician dentar. Profesiile medicale fac parte din grupul profesiilor din domeniul sănătății.


Profesie medicală

în germană: Heilberuf

Profesiile medicale sunt acele profesii care presupun munca cu și pentru pacienți. Profesia de medic veterinar face parte și ea din categoria profesiilor medicale.

Pentru toate profesiile medicale legea prevede obținerea unei autorizații de a practica profesii în medicină sau a unui drept de practicare a meseriei, de exemplu în cazul medicilor, a stomatologilor, asistent medical și sanitar.

La Ministerul Sănătății Federal puteți găsi o prezentare a tuturor profesiilor medicale:

Prezentarea tuturor profesiilor medicale


Profesii care duc lipsă de personal calificat

în germană: Engpassberufe
De asemeni: Mangelberufe

Profesiile care duc lipsă de personal calificat sunt acele profesii din Germania pentru care există prea puțini angajați respectiv personal specializat. Pentru angajatori este așadar dificil să găsească candidați potriviți pentru posturile vacante. Din categoria profesiilor care duc lipsă de personal calificat se află înainte de toate profesiile tehnice și anumite profesii din domeniul medico-sanitar.


Profesii nereglementate

în germană: Nicht reglementierte Berufe

În ceea ce privește profesiile nereglementate, nu există anumite prevederi din partea statului. Aceasta înseamnă că nu e nevoie de nici o autorizație profesională pentru a putea lucra într-o anumită meserie. În cadrul profesiilor nereglementate puteți aplica în Germania pentru un loc de muncă sau puteți fi lucrător independent doar în baza unei calificări profesionale. De exemplu în Germania, datorită sistemului de formare inițială profesională dual, nu toate profesiile sunt reglementate. Recunoașterea nu este o condiție obligatorie pentru a putea lucra într-o astfel de meserie. Cu toate acestea aveți dreptul legal la o procedură de recunoaştere și pentru meseriile nereglementate.


Profesii reglementate

în germană: Reglementierte Berufe

În Germania anumite profesii sunt reglementate. Reglementarea înseamnă că trebuie să vă fie recunoscută calificarea profesională pentru a putea practica în Germania respectiva meserie. Acest lucru este o cerință legală. Exemple de profesii reglementate sunt cele de asistent medical și sanitar, medic sau cadru didactic. Prin intermediul opțiunii de Recunoaştere-Căutare puteți afla dacă calificarea profesională pe care o aveți este reglementată.


Recunoaştere-Căutare

în germană: Anerkennungs-Finder

Opțiunea de Recunoaştere-Căutare este un instrument special al paginii web www.anerkennung-in-deutschland.de. El ajută la căutarea informațiilor importante referitoare la recunoașterea în Germania a unor calificări profesionale. Cu ajutorul opțiunii de Recunoaştere-Căutare puteți găsi în câțiva pași autoritatea competentă și primi informații importante referitoare la profilul meseriei de referință din Germania, cu privire la procedura de recunoaştere, documentele necesare, cheltuielile procedurii și alte caracteristici ale profesiei.

Recunoaştere-Căutare


Recunoaşterea

în germană: Anerkennung
De asemeni: Berufsqualifikation, Gleichwertigkeitsfeststellung, berufliche Anerkennung, Gleichwertigkeit

Recunoașterea în contextul calificării profesionale din străinătate înseamnă că o calificare profesională din afara Germaniei poate fi echivalată de drept cu o profesie de referință. Calificarea profesională străină va fi așadar recunoscută în Germania.

Se face diferența între recunoaștere completă, parțială sau lipsa recunoașterii. „Recunoașterea completă“ înseamnă că calificarea profesională este echivalată cu profesia de referință germană. „Recunoașterea parțială“ înseamnă că între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană au fost constatate diferențe importante. Puteți obține însă „recunoașterea completă“ prin adaptarea calificării profesionale sau printr-o măsură compensatorie. „Lipsa recunoașterii“ înseamnă că sunt prea mari diferențele între calificarea profesională pe care o aveți și profesia de referință germană.

Pentru a obține recunoașterea va trebui să depuneți o cerere de recunoaștere. Apoi va fi inițiată procedura de recunoaştere.


Recunoașterea automată

în germană: automatische Anerkennung

În Uniunea Europeană (UE) se face o recunoaştere automată a unor meserii reglementate. Recunoașterea automată se face pentru medici sau medici stomatologi, inclusiv pentru formarea continuă în medicină de specialitate. Recunoașterea automată se mai face și pentru medicii veterinari, farmaciști, asistenți medicali, moașe și obstetricieni precum și arhitecți.

În cadrul întreii UE există standarde uniforme de calificare profesională pentru aceste meserii. Profesiile sunt enumerate în anexa Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale (2005/36/CE)

Și în cazul unei recunoașteri automate este necesară depunerea unei cereri la autoritatea competentă. În cadrul procedurii de recunoaștere nu se va face însă nici o verificare individuală a echivalării.


recunoscut, oficial (denumire)

în germană: anerkannt, staatlich (Bezeichnung)

Există mai multe tipuri de recunoaștere oficială. Orice denumire a unei profesii conține adaosul „recunoscut oficial“ sau „verificat oficial“. Aceste adaosuri sunt protejate juridic. Cel care dorește să poarte un anumit titlu profesional trebuie să urmeze o calificare profesională care are anumite exigențe. Acest lucru nu trebuie confundat cu termenul recunoaștere în contextul calificărilor profesionale din străinătate.

Acest adaos poate fi parte componentă a denumirii unui titlu obținut de exemplu în urma unei formări continue de perfecționare, cum ar fi „referent economic cu diplomă“ sau „informatician cu diplomă“. Acest lucru este protejat juridic în mod special prin legi și regulamente.

Este posibil însă să fie vorba de un adaos al denumirii profesiei care face referire la o anumită calificare profesională și restricție legală, de exemplu în baza legilor federale ale landurilor. Exemple în acest sens sunt „chimist alimentar cu diplomă“ sau „îngrijitor bătrâni cu diplomă“.
În cazul meseriilor sociale, datorită legilor federale există profesii cum ar fi cea de „educator social recunoscut oficial“. Datorită recunoașterii oficiale pot fi exercitate atribuții de specialitate în cadrul anumitor profesii.


Autoritatea competentă vă poate informa cu privire la reglementările referitoare la o anumită profesie. Acestea pot fi găsite cu ajutorul opțiunii Recunoaştere-Căutare.

Recunoaştere-Căutare


Stabilirea echivalării

în germană: Gleichwertigkeitsprüfung
De asemeni: Gleichwertigkeitsfeststellung

În cadrul procedurii de recunoaștere autoritatea competentă din Germania va verifica dacă calificarea profesională este echivalentă cu profesia de referință germană. De aceea acest examen se numește stabilirea echivalării. Autoritatea competentă are nevoie la evaluare de certificate și documente care să ateste conținutul și durata calificării profesionale. În acest sens este luată în considerare și experienţa profesională pe care o aveți în domeniu.


Stagiul de adaptare

în germană: Anpassungslehrgang

Stagiul de adaptare reprezintă o măsură compensatorie în domeniul profesiilor meseriilor reglementate. Datorită participării cu succes la stagiul de adaptare
vă puteți echivala diferențele importante față de profesia de referință germană. Stagiul de adaptare presupune exercitarea practică a respectivei profesii reglementate de exemplu ca asistent medical și lucrător sanitar într-un spital, sub supravegherea unui profesionist din domeniu. Eventual se va face și o calificare suplimentară. Durata stagiului de adaptare depinde de diferențele importante constatate în adeverința de recunoaștere. Stagiul de adaptare durează maxim 3 ani. După ce veți absolvi stagiul de adaptare, veți putea primi recunoașterea completă.


Statul membru de origine

în germană: Herkunftsmitgliedstaat

Statul membru de origine reprezintă țara de origine a unei persoane pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Dacă sunteți resortisant UE atunci aveți dreptul de a ieși din țara de origine, să intrați în alt stat UE și să vă stabiliți acolo.

Baza legală o reprezintă directiva UE 2004/38/CE, conform căreia resortisanții UE au dreptul la liberă circulație în interiorul UE.


Școală profesională

În germană: Berufsschule

Școala profesională este acea școală unde se face partea școlară a formării inițiale profesionale duale.


Școală profesională vocațională

În germană: Berufsfachschule

În cadrul unei școli profesionale vocaționale se face formarea inițială profesională pur școlară.


Taxa de evaluare

în germană: Prüfungsgebühren

Taxa de evaluare reprezintă costurile necesare participării la evaluarea de stat. În cazul în care participați la o astfel de evaluare, e posibil să plătiți o anumită sumă de bani.


Titlul de calificare

În germană: Ausbildungsnachweis

Sunt considerate titluri de calificare diplomele, certificatele de absolvire și alte tipuri de documente și acte justificative, care certifică calificarea profesională. Titlurile de calificare trebuie emise de către o autoritate din țara unde a fost absolvită calificarea profesională.


Titlul de formare profesională

În germană: Berufsabschluss

Diploma de absolvire dovedită a unui titlu de formare profesională . Titlul de formare profesională se obține în urma reușitei la un examen de stat sau care este recunoscut de către stat.


Titlul profesional, utilizarea

În germană: Berufsbezeichnung, Führen der

În anumite profesii aveți dreptul de a purta titlul științific doar dacă ați primit de la o autoritate publică aprobarea respectivă sau avizul de a utilizarea titlului științific. Acest lucru este valabil de exemplu la ingineri și multe profesii din domeniul sănătății.


Traducător, numit public / autorizat

în germană: Übersetzer, öffentlich bestellte/beeidigte

Doar interpreții sau traducătorii numiți public sau autorizați pot certifica printr-o mențiune oficială că traducerea în limba germană a unui document scris într-o limbă străină este completă și corectă. În Germania acești traducători / interpreți au titulaturi diferite. Ei se mai numesc: „numit de către o instanță”, „împuternicit”, „numit public de un tribunal federal“ sau „autorizat”. De regulă documentele traduse în germană trebuie anexate la cererea de recunoaștere. Anumite autorități competente din Germania nu acceptă traduceri efectuate de către traducători / interpreți numiți public / autorizați în străinătate. Va trebui să vă interesați cu privire la acest aspect înainte de a traduce documentele în țara de origine. Traducătorii / interpreții numiți public / autorizați din Germania pot fi găsiți pe portalul web al administrației judiciare federale unde se află baza de date cu interpreți și traducători.

Baza de date cu interpreți și traducători


Țara de origine

în germană: Herkunftsland
De asemeni: Herkunftsstaat, Heimatland

Țara din care o persoană este originară. De regulă persoana respectivă deține și cetățenia acestui stat.


Țara unde s-a făcut formarea profesională

În germană: Ausbildungsland
de asemeni: Ausbildungsstaat

Țara care a emis certificatul de absolvire al unei calificări profesionale.

 


Țară terță

În germană: Drittstaat

În Germania sunt denumite țări terțe toate statele din afara Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției (UE/SEE/Elveţia).


UE/SEE/Elveția

În germană: EU/EWR/Schweiz

Statele Uniunii Europene (UE) și ale Spațiului Economic European (SEE) și Elveția. Statele membre ale UE sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria.

Statele SEE sunt toate statele membre ale UE plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Elveția participă la sistemul european al recunoașterii profesionale în baza unui acord bilateral încheiat cu UE.


Verificarea pentru „externi”

În germană: Externenprüfung

Verificarea pentru „externi” se face pentru profesiile în baza formării profesionale duale. Prin intermediul unei verificări pentru „externi” se poate participa la examinarea periodică a unei profesii în baza formării profesionale, fără a fi necesară absolvirea formării inițiale profesionale respective. Condiția este ca participantele și participanții să fi lucrat practic minim 1,5 ori din perioada de formare în profesia respectivă. În cazul promovării testării se va acorda titlul de formare profesională german corespunzător.


Verificarea priorității

în germană: Vorrangprüfung

Dacă persoanele imigrate dispun deja în Germania de o ofertă concretă de loc de muncă, atunci Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de Muncă (BA) va efectua în anumite cazuri o verificare a priorității. Au întâietate germanii, resortisanții din UE/SEE/Elveția precum și cei din state terțe cu acces nelimitat pe piața forței de muncă din Germania. BA va verifica dacă locul de muncă respectiv poate fi ocupat de către o persoană din Germania înregistrată ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Dacă potențialul angajator va putea arăta clar că dintre aceste persoane nici una nu este un candidat indicat, atunci locul de muncă poate fi acordat candidaților din toate statele terțe.