Posibilități de finanțare

Două persoane pe o frânghie la înălțime, care se ajută reciproc
© Robert Niedring/MITO images / Fotolia

Nu fiecare persoană este în măsură să-și finanțeze recunoașterea propriei calificări profesionale. Există posibilități de finanțare din partea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, a Oficiului de ocupare a forței de muncă, a Administrației centrale și a anumitor landuri.

Dacă sunteți înregistrat în Germania ca fiind șomer sau în căutarea unui loc de muncă, atunci veți primi de la Agenția de ocupare a forțelor de muncă sau de la Oficiul de ocupare a forței de muncă, în anumite condiții, costuri pentru procedura de recunoaştere. Dacă sunteți angajat însă nu dispuneți de toate resursele financiare, atunci vă poate ajuta subvenția pentru recunoaștere oferită de către guvernul federal. În unele landuri există și alte programe care vă pot sprijini în ceea ce privește recunoaşterea, dacă doriți să obțineți recunoașterea în landul respectiv.

Pentru ce se oferă subvenție?

În principiu toate organele menționate aici vor prelua finanțarea care este legată direct de procedura de recunoaştere:

Anumite oferte de finanțare iau în calcul în mod adițional suportarea costurilor pentru măsurile compensatorii sau adaptarea calificării profesionale, materiale didactice și altele. Luați legătura cu fiecare ofertant pentru a ști ce costuri sunt subvenționate în cazul dumneavoastră.

Subvenție din partea Agenției de ocupare a forțelor de muncă sau a Oficiului de ocupare a forței de muncă

Dacă sunteți înregistrat ca șomer sau în căutarea unui loc de muncă, Agenția de ocupare a forțelor de muncă sau Oficiul de ocupare a forței de muncă ar putea să suporte cheltuielile pentru recunoașterea calificării profesionale. Informați-vă la Agenția de ocupare a forțelor de muncă sau Oficiul de ocupare a forței de muncă competente înainte de procedura de recunoaştere, pentru a ști dacă suportă costurile dosarului dumneavoastră.

Agenția de ocupare a forțelor de muncă sau Oficiul de ocupare a forței de muncă competente vă vor furniza informații în acest sens.


Subvenții pentru recunoaștere din partea guvernului federal

Persoanele care lucrează și dispun de insuficiente mijloace financiare și în special persoanele din câmpul muncii care lucrează sub nivelul calificării profesionale vor putea primi subvenții pentru recunoaștere. Dacă locuiți de mai bine de 3 luni în Germania, veți putea solicita subvenții pentru recunoaștere de pe întreg teritoriul german. Subvențiile pentru recunoaștere pot acoperi costuri de până la 600 Euro. Pentru a putea fi rambursate sumele de bani cheltuite pentru recunoaştere, e necesar ca cererea să fie aprobată înainte de începerea procedurii de recunoaștere.

Mai multe informații privind subvențiile pentru recunoaștere pot fi obținute de la autoritatea centrală de finanțare:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
E-Mail: anerkennungszuschuss@f-bb.de
Telefon: +49 371 4 33 11 223


Fonduri pentru recunoașterea profesiei destinate celor care se află într-o situație dificilă în Berlin

În landul federal Berlin există „Härtefallfonds Berufsanerkennung Berlin“. Fondul pentru cei care se află într-o situație dificilă poate prelua următoarele costuri:

  • Taxe pentru procedura de recunoaştere
  • Costuri legate de traducerile necesare
  • Costuri legate de serviciile de interpretariat
  • Costuri legate de măsurile compensatorii sau măsurile de calificare pentru realizarea echivalării (costurile legate de cursuri, costurile de transport în afara traficului local public, costuri pentru materialul necesar de studiu, echipament de lucru obligatoriu, costuri legate de îngrijirea copiilor)
  • Costuri legate de cursurile de limbă (peste nivelul B1) necesare în cadrul procedurii de recunoaștere

Consilierea și înaintarea cererii

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Beauftragter des Senats von Berlin für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Téléphone: +49 30 901723 37
Fax: +49 30 901723 20
E-Mail: haertefallfonds@intmig.berlin.de


Program de burse Hamburg

Programul de burse din Landul federal Hamburg oferă sprijin pentru asigurarea existenței și acordă subvenții la costurile legate de recunoaștere.