Recunoașterea educației școlare

Un teanc de cărți în fața unei table verzi
© Dmitry Vereshchagin / Fotolia

Recunoașterea educației generale din școlile primare și gimnaziale poate fi importantă pentru cariera dumneavoastră profesională. Vă oferim aici o expunere referitoare la posibilitățile pe care le aveți dacă doriți să vă fie recunoscut în Germania titlul de absolvire școlară, sau dacă doriți să continuați școlarizarea.

Fără un titlu de absolvire școlară aveți foarte puține șanse profesionale în Germania. Aproape fiecare întreprindere are așteptări în privința unui titlu de absolvire școlară și o calificare profesională care să îl completeze. Indiferent de cetățenia pe care o aveți puteți solicita în mod normal în Germania recunoașterea diplomei școlare. De asemeni puteți continua școlarizarea în Germania până ce veți obține titlul de absolvire școlară, sau să vă școlarizați din nou în vederea obținerii titlului de absolvire școlară.

Recunoașterea titlului de absolvire școlară în Germania

În anumite condiții titlul de absolvire școlară pe care îl aveți poate fi echivalat cu un titlu de absolvire școlară german. Oficiile de recunoaștere a diplomelor ale landurilor sunt organele competente cu recunoașterea. Acestea pot fi găsite în baza de date anabin a Organismului central pentru evaluarea diplomelor străine (ZAB).

Oficiile de recunoaștere a diplomelor efectuează doar procedura de recunoaștere a titlurilor de absolvire școlară. Nu este posibilă recunoașterea performanțelor parțiale școlare.

În cazul în care doriți să începeți studiile universitare, în mod normal facultățile sunt cele competente să evalueze diplomele școlare pe care le aveți. Certificatul de echivalare emis de către oficiul de recunoaștere a diplomelor competent poate fi folosit și pentru dosarul de candidatură pentru un loc la facultate.

Nu aveți un titlu de absolvire școlară? Ce se poate face în acest caz?

În cazul în care va trebui să urmați o formă de școlarizare obligatorie, atunci va trebui să urmați cursurile la școală și să obțineți de acolo un titlu de absolvire școlară. Învățământul obligatoriu începe în Germania de regulă la vârsta de 6 ani și durează nouă ani școlari - formă de zi. Direcțiunea școlii decide împreună cu autoritatea școlară competentă cu privire la clasificarea elevelor și a elevilor. Clasificarea se face de regulă după absolvirea unor cursuri de probă. Luați legătura în acest sens cu autoritatea școlară competentă.

În cazul în care sunteți deja mai înaintat în vârstă și nu mai trebuie să urmați o formă de școlarizare obligatorie, atunci dacă vă școlarizați din nou sau urmați niște cursuri puteți recupera șansa de a obține un titlu de absolvire școlară.