Economie și management

Un tânăr cu căști stă la computer
© ldprod / Fotolia

În toate sectoarele economice pot fi găsite profesii și activități din domeniul economiei și al managementului. De la micile întreprinderi până la grupurile mari. În administrația publică sau în cadrul economiei liberale, în industrie și comerț, în domeniul serviciilor, în cel al artizanatului, în media etc. Există multe domenii de activitate. La fel de diverse sunt și activitățile în acest domeniu. Ele cuprind o scară largă de activități, de la organizarea dosarelor până la funcțiile de management și conducere.

Căi clasice de formare inițială și profesii în economie

Formare inițială profesională duală în domeniul comerțului

Formarea inițială profesională duală înseamnă că formarea inițială se intr-o școală profesională și într-o întreprindere. Formarea inițială profesională durează de regulă 2-3 ani. Există o mare diversitate de profesii cum ar fi cea de administrator comercial cu diplomă, vânzătoare și vânzător, hotelier cu diplomă și multe alte profesii comerciale.

Formări continui de perfecționare

Referent economic certificat
În Germania referentul economic reprezintă cea mai înaltă calificare non universitară din domeniul administrării afacerilor. Datorită formării continui de perfecționare comercianții sau administratorii economici pot lucra în posturi de conducere. Examenele finale se desfășoară de obicei la Camera de Industrie și Comerț - IHK. Titlul de formare este echivalent cu cel de master obținut în învățământul superior.

Referent economic tehnic
Având funcția de referent economic tehnic certificat, cineva poate lucra în cadrul unei întreprinderi pe posturi care îmbină producția, tehnica și economia. Acest tip de formare continuă de perfecționare e asemănător celui de formare continuă de perfecționare pentru postul de referent economic certificat (vezi mai sus). Examenele finale se desfășoară de obicei la Camera de Industrie și Comerț - IHK. Titlul de formare este echivalent cu cel de master obținut în învățământul superior.

Referentul economic conform HwO - Ordonanța pentru Activități meșteșugărești: acest tip de formare continuă de perfecționare a fost concepută special pentru maiștrii din cadrul activităților meșteșugărești. În cadrul formării continui de perfecționare se obțin cunoștințe în domeniul administrării afacerii care permit ocuparea unui post în cadrul managementului unei întreprinderi artizanale sau înființarea unei întreprinderi proprii. Un astfel de titlu de formare este o continuare a formării continui de perfecționare pentru titlul de maistru și este cea mai înaltă calificare din Germania în domeniul activităților meșteșugărești. Titlul de formare este echivalent cu cel de master obținut în învățământul superior.

Formarea continuă (aceste profesii există doar în anumite landuri federale)

Referent economic certificat
În cadrul unei formări continui în domeniul administrării afacerilor care se face la o școală profesională de arte și meserii sau la o instituție de perfecționare în economie, se pot alege specializări diferite cum ar fi cea de marketing, comerț, audit. Formarea continuă se termină printr-un examen de stat. În baza acestuia se obține titlul de formare „referent economic certificat”. Formările continui și specializările sunt reglementate de către landurile federale. Ele pot fi diferite în fiecare land. Acest titlu de formare este echivalent cu diploma de licență obținută în cadrul învățământului superior.

Studiul administrării afacerilor

în Germania există posibilitatea de a studia disciplina ”administrarea afacerilor” în cadrul unei universități sau a unei universități de științe aplicate. Acest studiu universitar oferă numeroase opțiuni de specializare (de exemplu marketing, producţie, audit). După finalizarea studiilor universitare se obține gradul academic de diplomă, diplomă de licență sau master.

O prezentare detaliată a tuturor profesiilor din domeniul economiei este oferită online de Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de Muncă pe BERUFENET.

Am nevoie de o recunoaștere?

În general este vorba de profesii nereglementate. În cazul profesiilor nereglementate recunoașterea nu este absolut obligatorie. Angajatorii vor fi cei care vor defini cerințele care se aplică pentru fiecare loc de muncă în parte. O recunoaștere prezintă însă avantaje: Obțineți un document oficial și sigur din punct de vedere juridic. Calificarea profesională pe care o aveți este echivalată din punct de vedere legal cu o calificare profesională germană. Acest lucru va spori șansele dumneavoastră cu ocazia unei candidaturi, deoarece potențialii angajatori vor putea recunoaște imediat că calificarea profesională pe care o aveți este echivalentă cu calificarea profesională germană. Un alt aspect care nu trebuie neglijat este acela că o recunoaștere vă va putea ajuta să vă negociați mai bine salariul.

Puteți candida pentru ocuparea unui post și cu o recunoaştere parțială. În adeverința de recunoaștere vor fi menționate nu numai diferențele față de profesia de referință germană. Vor fi certificate și competențele pe care le aveți. Fiecare angajator care primește candidatura dumneavoastră va ști astfel clar ce sunteți capabil să faceți.

Nu există o procedură de recunoaştere clasică în ceea ce privește recunoaşterea titlurilor obținute în urma studiilor superioare din domeniul administrării afacerilor. În acest caz se poate opta pentru o evaluare a certificatului efectuată de Organismul central pentru evaluarea diplomelor străine (ZAB).

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page