Documente necesare cererii de recunoaștere

Agrafă de hârtie pe un document
© iStock.com / photoworldwide

Ce documente trebuie prezentate autorității competente atunci când se înaintează o cerere? Pentru ce tip de documente este necesară o autentificare și pentru care este suficientă o simplă copie? Şi când sunt necesare traducerile în limba germană?

Formularul de cerere

Veți primi de la aproape toate autoritățile competente o cerere de recunoaștere specială. Va trebui să completați acest formular, să-l semnați și să-l trimiteți la autoritatea competentă. Formularul poate avea diferite denumiri. Se poate numi de exemplu „Cerere de constatare a echivalării”. El poate fi valabil și pentru o anumită profesie, de exemplu „Cerere de înregistrare în lista arhitecților”. Veți primi aceste formulare în urma unui termen de consiliere, de la autoritatea competentă, la cerere prin email sau în urma unei cereri electronice via ghișeul unic. Folosiți aceste formulare sau compuneți dumneavoastră o adresă neoficială. Adresă neoficială înseamnă că dumneavoastră compuneți o adresă proprie scurtă și aduceți la cunoștință că solicitați recunoașterea în profesia pe care o aveți. Informați-vă la autoritatea competentă cu privire la modul în care trebuie întocmită cererea. Cu ajutorul opțiunii Recunoaştere-Căutare veți găsi autoritatea competentă.

Documente necesare

DocumentTraducereCopie autentificatăNote
Document de identitate
(pașaport sau carte de identitate; eventual dovada referitoare la schimbarea numelui de familie, de exemplu certificatul de căsătorie)
Nu Da  În cazul unui alt tip de alfabet (de exemplu cel chirilic), eventual o transliterație în alfabetul latin, în caz că nu există în documentul de identitate sunt acceptate pe lângă cartea de identitate și pașaportul germane toate cărțile de identitate europene și pașapoartele internaționale, un permis de şedere electronic și certificatul cu privire la înscrierea solicitanților de azil (BüMA).
Dovada calificării profesionale
(de exemplu o diplomă)
Da Da
Acte justificative referitoare la conținutul și durata calificării profesionale absolvite
(de exemplu prezentarea disciplinelor și foaia matricolă referitoare la formarea profesională inițială, suplimentul la diplomă, Transcript of records)
Da Da
Acte justificative cu privire la experienţa profesională relevantă
(de exemplu recomandări de la vechiul loc de muncă, registrele de servici)
Da Da Dacă există
Alte tipuri de certificate de competență profesională
(de exemplu certificate referitoare la formare continuă sau recalificare)
Da Da Dacă există
Curriculum vitae scurt
(expunere tabelară a cursurilor de formare inițială și o eventuală formare continuă de perfecționare precum și cu privire la locurile de muncă anterioare)
Original în limba germană  Nu În cele mai multe cazuri este foarte important: Documentul trebuie să fie semnat olograf de către dumneavoastră.
Declarații cu privire la eventualele cereri înaintate până acum
(se declară dacă și la care autoritate competentă a fost înaintată deja o cerere de recunoaștere.
Original în limba germană Nu Autoritatea competentă vă va informa cu privire la forma în care trebuie făcută această declarație. Autoritatea competentă poate fi găsită cu ajutorul opțiunii Recunoaştere-Căutare.
Dovada că doriți să lucrați în Germania De regulă original în limba germană Nu Doar pentru persoanele din state terțe (adică nu se aplică pentru resortisanții și persoanele cu domiciliu în UE/SEE/Elveția). Justificare de exemplu prin solicitarea unei vize de intrare în scopul angajării, luării contactului cu potențiali angajatori, conceptul de afaceri în cazul deschiderii unei afaceri)

E posibil ca în funcție de profesie să fie necesare și alte documente pentru înaintarea cererii. Acest lucru este valabil în special pentru profesiile reglementate în domeniul sănătății publice (de exemplu medici) sau siguranței (de exemplu arhitecți sau ingineri). În cazul profesiilor care presupun lucrul cu copii și tineri sau cu persoane cu dezabilități, va trebui să dovediți în mod special aptitudinile personale (de exemplu profesoarele și profesorii sau educatoarele și educatorii). De regulă în cazul acestor profesii vor fi solicitate următoarele documente și certificate:

 • Dovada cu privire la starea de sănătate
  Această dovadă este de cele mai multe ori o adeverință medicală actuală. Această adeverință trebuie să arate că activitatea pe care o desfășurați nu este afectată de starea dumneavoastră de sănătate. De regulă această adeverință nu trebuie să fie mai veche de 3 luni. Este posibil însă să fie solicitată o declarație personală referitoare la starea de sănătate proprie.
 • Dovada capacităților personale / fiabilitatea
  Aceasta poate fi de exemplu un cazier judiciar, extrasul din cazierul judiciar sau o dovadă asemănătoare din țara de origine (Certificate of good standing). Probabil va trebui să prezentați și un cazier judiciar din Germania. De asemenea, este posibil să fie solicitată o declarație referitoare la faptul dacă aveți pe rol o procedură penală judiciară sau o procedură judiciară pentru cauze de insolvabilitate. De regulă aceste acte justificative nu pot fi mai vechi de 3 luni.
 • Dovada referitoare la o asigurare de răspundere civilă profesională minimă
  Adesea se solicită o asigurare de răspundere civilă profesională cu o valoare asigurată.

Dovada referitoare la cunoașterea limbii germane

Pentru multe profesii reglementate trebuie să aveți și cunoștințe de limba germană la un anumit nivel de competențe lingvistice. Competențele lingvistice necesare se stabilesc conform așa-zisului „Cadru european comun de referință pentru limbi străine”.

Dovada referitoare la nivelul obligatoriu de competențe lingvistice diferă în funcție de profesie, iar câteodată și în funcție de landul federal. În cazul profesoarelor și al profesorilor sunt cerute de regulă cunoștințe de limba germană la nivelul C2. Profesoarele și profesorii vor avea de efectuat toate activitățile în limba germană. În cazul medicilor sau al asistenților medicali și sanitari este necesar de cele mai multe ori nivelul B2 precum și cunoștințe în limbajul de specialitate la nivelul C1.

Dovada se face în mod normal separat de procedura de recunoaştere. Aceasta înseamnă că puteți începe procedura de recunoaştere chiar dacă nu puteți dovedi încă nivelul cerut de competențe lingvistice. Pentru a primi o autorizație profesională este probabil să trebuiască să ajungeți la un anumit nivel al competențelor lingvistice (vezi mai sus). În această situaţie aveți nevoie de recunoaşterea totală și de o dovadă referitoare la cunoștințele de limbă, pentru a primi, dacă sunteți medic de exemplu, o autorizația de a practica profesii în medicină.

Dovada referitoare la cunoștințele necesare de limbă germană poate fi diferită. Anumite autorități competente acceptă un anumit certificat lingvistic. Este posibil însă ca în mod adițional sau alternativ să dați un test de limbă. Datorită faptului că sunt cerute diferite tipuri de dovezi cu privire la cunoașterea limbii germană vă recomandăm să vă interesați dinainte la autoritatea competentă. Autoritatea competentă poate fi găsită cu ajutorul opțiunii Recunoaştere-Căutare.

Testul lingvistic

Testul lingvistic

În cazul profesiilor medicale academice, cum ar fi cea de medic, este necesar să se dea în aproape fiecare land federal un test la Camera medicilor federală, cu privire la cunoașterea termenilor de specialitate. Acest examen se bazează în mare parte pe conținutul profesional și presupune cunoașterea corespunzătoare a termenilor de specialitate medicali.

Certificate europene în baza recunoașterii automate

Există profesii pentru care se face o recunoaştere automată, conform Directivei UE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Pentru aceasta este probabil să trebuiască să înaintați documente suplimentare. Recunoaşterea este „automată” deoarece țările UE au convenit asupra unor standarde pentru anumite profesii. Autoritatea competentă nu vă va mai verifica deci documentele în mod individual. Este suficientă prezentarea documentelor necesare. Recunoaştere automată se face pentru 7 profesii.

 • Medici pentru medicină umană,
 • Medici stomatologi,
 • Medici veterinari,
 • Farmaciști,
 • Asistenți medicali și sanitari,
 • Moașe și obstetricieni,
 • Arhitecți.

Notă: Chiar dacă pentru profesia dumneavoastră se face o recunoaştere automată, trebuie să depuneți totuși o cerere de recunoaștere la autoritatea competentă.

Certificatul de conformitate UE

Ați obținut calificarea profesională înainte de aderarea țării de origine la UE sau la SEE? În acest caz este posibil să se recunoască automat calificarea profesională pe care o aveți. Pentru aceasta aveți nevoie de Certificatul de conformitate UE care există pentru cele 7 profesii menționate mai sus. Certificatul de conformitate UE confirmă faptul că ați absolvit calificarea profesională conform standardelor minime ale UE (conformitatea formării).

Certificatul referitor la autorizația de exercitare a profesiei respectiv a activității profesionale în țara de origine

Dacă în ultimii 5 ani ați lucrat într-o profesie sus menționată pentru o perioadă de minim 3 ani, atunci puteți solicita emiterea unui certificat de la autoritatea competentă. Certificatul se numește: „Certificatul referitor la autorizația de exercitare a profesiei” sau „Certificatul referitor la tipul și durata activității profesionale” sau simplu Dovada activității profesionale. Pe baza acestui certificat și a unei cereri de recunoaștere se poate face recunoaşterea automată.

E posibil ca și cetățenii statelor terțe să aibă nevoie de o astfel de atestare. În cazul medicilor, această atestare poate fi „Certificatul referitor la autorizația de exercitare a profesiei în țara de origine și documentele care pot justifica faptul că intenționați să exercitați profesia de medic în interiorul țării”. Acest certificat este solicitat în conformitate cu Regulamentul federal privind profesia de medic (BÄO).

Informați-vă la autoritatea competentă din Germania dacă aceste documente sunt necesare în cazul dumneavoastră. Aceste informații pot fi furnizate și de către National Academic Recognition Information Centres (NARIC) sau centrele European Network of Information Centres (ENIC).

Copii autentificate

Copii autentificate

Autoritatea competentă vă va informa dacă trebuie să remiteți documentele în original sau copii ale acestora. Recomandare: Vă rugăm să remiteți către autoritatea competentă doar copiile autentificate în mod oficial ale certificatelor și documentelor - nu originale. „Autentificat în mod oficial“ înseamnă: O instituție publică certifică faptul că copia este identică cu originalul. O instituție publică poate fi de exemplu Consiliul Local sau Biroul primăriei. Aceste oficii compară originalul cu copia, iar dacă acestea două sunt identice, aplică pe copie o ștampilă, data și semnătura. Astfel Oficiul respectiv certifică autenticitatea copiei.

Traduceri

În mod normal documentele dumneavoastră anexate la cerere trebuie traduse în limba germană. În cazul în care în care la autoritatea competentă se află un angajat care vorbește limba dumneavoastră, se poate renunța la traducere. Cereți sfatul autorității competente.

Traducerile trebuie să fie efectuate de către traducătoare sau traducători care sunt numiți public sau autorizați în țară sau străinătate. Astfel de persoane sunt abilitate să facă traduceri datorită cunoștințelor de specialitate pe care le-au dovedit în fața tribunalelor sau autorităților. Traducătoare și traducătorii desemnați sau autorizați au fost deci acreditați de o autoritate publică și pot atesta printr-un document oficial că traducerea în limba germană a unui document scris într-o limbă străină este completă și corectă.

Important: Vă rugăm ca înainte de a solicita efectuarea unei traduceri să întrebați autoritatea competentă cu privire la forma în care trebuie să fie prezentată traducerea și cine o poate efectua. În anumite situații sunt acceptate doar traducerile efectuate în Germania.

În Baza de date cu interpreți și traducători de pe site-ul de internet al Administrației judiciare federale se poate găsi lista cu traducătoare și traducători și interprete și interpreți numiți public sau autorizați de către stat.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page