Alternative la recunoaştere

Bifurcație în pădure
© vulcanus / Fotolia

Obținerea unui titlu de absolvire german

În cazul în care calificare profesională pe care o aveți nu va fi recunoscută în Germania, atunci există alternative pe care le puteți lua în considerare.

În cazul în care aveți deja experiență profesională sau o formare inițială profesională care nu este recunoscută în Germania, total sau parțial, atunci ar fi posibilitatea de a obține un titlu de formare profesională german. Acest lucru depinde de premisele legale ale respectivei profesii și de condițiile dumneavoastră individuale. Există posibilități diferite.

Formare profesională

După ce ați obținut un titlu de absolvire școlară puteți absolvi în Germania o formare inițială profesională în sistem dual sau o formare inițială profesională în școală. În cazul în care aveți deja experiență profesională sau dispuneți de cunoștințe și competențe, aveți șansa de a scurta durata formării inițiale profesionale.

Recalificarea profesională

Recalificarea profesională se face pentru persoanele care nu mai pot sau nu mai doresc să lucreze în profesia pe care au învățat-o. Puteți urma cursuri de recalificare profesională și în cazul în care nu aveți un titlu de formare profesională și nici experiență profesională. După ce ați terminat cu succes recalificarea profesională veți primi un titlu de absolvire german. În cazul unei recalificări profesionale, durata formării profesionale va fi de cele mai multe ori scurtată. De cele mai multe ori este vorba de mai degrabă de o formă de învățământ teoretic.

Perfecționare profesională

Sau puteți face în Germania o formarea continuă de perfecționare, care va duce la o absolvire a unei activități de perfecționare. Formarea continuă de perfecționare se face în mod normal pe baza unei profesii deja învățate. Eventual dacă aveți experiență profesională suficientă sau o diplomă de licență puteți absolvi o formare continuă de perfecționare. Acest lucru depinde tot timpul de premisele legale ale respectivei profesii. Formarea continuă de perfecționare se încheie cu un examen. În cazul în care veți promova, veți obține diploma de perfecționare profesională germană respectivă. Titlul de maistru din domeniul activităților meşteşugărești face parte de exemplu din categoria absolvirii unei activități de perfecționare. Mai există însă și titlul de administrator economic, referent economic și alte tipuri de absolvire unei activități de perfecționare în diferite domenii profesionale.

Verificarea pentru „externi”

Verificarea pentru „externi” înseamnă că puteți participa în mod normal la examenul pentru o profesie în baza calificării profesionale recunoscută de stat și veți primi astfel titlul de formare profesională corespunzător, chiar dacă nu ați absolvit formarea inițială profesională aferentă. Condiția este să fi lucrat 1,5 din perioada de formare inițială în cadrul profesiei respective. Verificarea pentru „externi” se face doar pentru profesii în baza calificării profesionale duale, în conformitate cu Legea privind perfecționarea profesională (BBiG) respectiv Ordonanța pentru activități meșteșugărești (HwO).

Alternative la recunoaștere în cadrul profesiilor academice reglementate

În cazul în care calificarea profesională pentru o profesie reglementată, de exemplu cea de medic, nu a fost recunoscută și nici nu mai doriți să obțineți recunoașterea, atunci puteți aplica pentru locuri de muncă care nu sunt rezervate pentru persoane cu autorizația de a practica profesii în medicină, respectiv autorizație profesională. Poate fi vorba de exemplu de activități în cercetare în cadrul firmei sau în alte domenii profesionale.

Cursuri și stagii de formare nereglementate de stat

Vă puteți aprofunda cunoștințele prin intermediul cursurilor și stagiilor de formare care nu sunt reglementate de stat, de exemplu cele organizate de universitățile de stat. Aceste cursuri și stagii fac parte din așa-zisa învățare nonformală. Aceasta înseamnă că certificatele (de participare) nu sunt recunoscute de stat. Astfel de certificate sau atestate de participare pe care le puteți primi pot fi totuși un atu important în Curriculum vitae, care va duce la reușita căutării unui loc de muncă respectiv a perfecționării profesionale.

Activitate independentă

Chiar dacă nu ați obținut recunoașterea, puteți desfășura o activitate independentă, de exemplu ca lucrător independent sau în cadrul propriei întreprinderi. Pe site-ul nostru „Găsirea unui job” puteți găsi informații detaliate la rubrica „Înființarea unei întreprinderi”.

O alternativă la recunoaștere poate fi și activitatea independentă în domeniul activităților meșteșugărești care face obiectul autorizării. Dacă faceți dovada cunoștințelor și aptitudinilor necesare, de exemplu prin experiență profesională, ați putea probabil să obțineți înregistrarea în Nomenclatorul de meserii, necesară pentru desfășurarea cu restricții a activității independente. Există excepții și pentru resortisanții din țările Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Informați-vă cu privire la această temă la Camera de meserii.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page