Activitate meşteşugărească & tehnică

Un tehnician dirijează o mașină prin intermediul unui ecran tactil.
© www.industrieblick.net / Fotolia

Firmele germane caută permanent personal specializat bine instruit în domeniul activităților meșteșugărești și al tehnicii. Recunoașterea titlului de formare obținut în străinătate vă va spori șansele de a primi un loc de muncă în acest domeniu. În anumite părți recunoașterea este chiar obligatorie.

Doar din categoria activităților meșteșugărești fac parte circa 150 profesii obținute în baza formării profesionale. Formarea inițială profesională combină formarea inițială din școala profesională cu munca practică în cadrul întreprinderii. Există și formări inițiale profesionale la școli profesionale, care au un accent teoretic iar pregătirea practică este mai redusă.

Accente tehnice există și în domeniul tehnic, de exemplu în cadrul studiilor de inginerie sau de arhitectură.

Dacă ați obținut calificarea profesională în cadrul activităților meșteșugărești sau a tehnicii în afara Germaniei, puteți lucra de cele mai multe ori fără recunoaştere. În aceste situații recunoaşterea este opțională. Ea vă poate ajuta totuși atunci când căutați un loc de muncă corespunzător calificării profesionale pe care o aveți.

Recunoașterea este însă obligatorie dacă doriți să lucrați independent într-o profesie reglementată.

Ce calificări profesionale există în domeniul activităților meșteșugărești și al tehnicii?

Formare inițială profesională

În domeniul activităților meșteșugărești se urmează în Germania adeseori o formare inițială profesională duală. Profesiile în cadrul activităților meșteșugărești sunt foarte diferite, de exemplu cea de frizer, mecatronist, tâmplar. Aceste profesii sunt reglementate prin Ordonanța pentru activități meșteșugărești. Formarea inițială profesională se termină după 2 sau 3,5 ani cu un examen de meseriaș. Formările inițiale profesionale duale din domeniul activităților meșteșugărești sau a tehnicii sunt reglementate uniform pe întreg teritoriul Germaniei.

În fiecare land federal există și formări inițiale profesionale organizate de școli profesionale. Aici se poate urma de exemplu o formare inițială profesională pentru asistentă sau asistent electrotehnic cu diplomă. Reglementările sunt diferite în fiecare land.

Formare de perfecționare pentru avansare și formarea continuă

După examenul de meseriaș în cadrul activităților meșteșugărești se poate avansa profesional dacă se trece de examenul de maistru ce are loc după absolvirea unei formări continue de perfecționare și se primește astfel un certificat de maistru. Dacă de exemplu ați absolvit formarea inițială profesională ca mecatronist pentru autovehicule pe două roți, puteți urma o formarea continuă de perfecționare pentru maistru mecatronist pentru autovehicule pe două roți. În baza certificatului de maistru puteți lucra ca independent și în cadrul activităților meșteșugărești care fac obiectul autorizării. Formările de perfecționare pentru avansare sunt reglementate uniform pe întreg teritoriul Germaniei.

După încheierea unei formări inițiale profesionale tehnice, școlile de profil oferă posibilitatea urmării unei formări continui, de exemplu ca tehnician cu diplomă. Reglementările sunt diferite în fiecare land.

Calificările profesionale academice Studiu / studiu dual

Mai ales universitățile tehnice și facultățile oferă cursuri în domeniul tehnicii. Anumite discipline de studiu pot duce la exercitarea anumitor profesii reglementate cum ar fi cea de inginer sau arhitect.

Studiul dual combină studiile universitare cu o formare inițială profesională. Aici se poate obține un titlu de formare profesională sau o diplomă universitară.

Când am nevoie de o recunoaștere?

Lucru autonom în activitățile meșteșugărești

Există diferențe între „activități meșteșugărești care fac obiectul autorizării“ și „activități meșteșugărești care nu fac obiectul autorizării și domenii de activitate asemănătoare activităților meșteșugărești”:

  • Activități meșteșugărești și domenii de activitate asemănătoare activităților meșteșugărești care nu fac obiectul autorizării
    În cadrul activităților meșteșugărești și cel al domeniilor de activitate asemănătoare activităților meșteșugărești care nu fac obiectul autorizării veți putea înregistra cu ușurință acea activitate lucrativă și să lucrați astfel în mod independent. Nu veți avea nevoie pentru aceasta de o adeverinţă de recunoaştere.

Calificările profesionale academice

Și în cazul calificărilor profesionale există restricții care depind de recunoaştere. Inginerii și arhitecții vor putea utiliza în Germania denumirea profesiei de „inginer” sau „arhitect” doar dacă au primit recunoașterea. Cu toate acestea ei pot lucra în cadrul acestor profesii chiar dacă nu au primit recunoaşterea.

În cazul în care doriți să lucrați fără a utiliza denumirea profesiei, sau dacă pentru calificarea profesională pe care o aveți nu există o procedură de recunoaştere, atunci puteți primi o evaluare a certificatului. Aceasta poate fi primită de la Organismul central pentru evaluarea diplomelor străine (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB).

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page