Zdrowie i opieka: zawody służby zdrowia

Widok na biurko z tabletem i zdjęciami oraz grafikami z zakresu medycyny, obok stetoskop i długopis
© adam121 / Fotolia

Termin „zawody służby zdrowia” odnosi się do wszystkich zawodów związanych z opieką zdrowotną i opieką nad ludźmi. Są to różne profesjonalne czynności i zadania. Są one regulowane w różny sposób przez prawo i istnieją pewne wymogi dotyczące dostępu do zawodu oraz postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

W przypadku zawodów służby zdrowia istnieje ogromne zapotrzebowanie na dobrze wykształcony i zmotywowany personel fachowy. Odnośnie wykształcenia i wiedzy stawiane są szczególne wymagania. W przypadku tak zwanych zawodów medycznych wymagania dotyczące kształcenia i dostępu do zawodu regulowane są w Niemczech w sposób jednolity.

Czy konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

W zawodach medycznych uznanie jest koniecznością. W zawodach tych mogą pracować tylko osoby, które posiadają specjalne pozwolenie, zezwolenie na wykonywanie zawodu. Jest to np. prawo do wykonywania zawodu, pozwolenie na wykonywanie zawodu lub zezwolenie na używanie tytułu zawodowego. Aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu należy udokumentować jednolite w całych Niemczech kwalifikacje i po zakończeniu kształcenia zdać również egzamin lub poddać uznaniu zagraniczne kwalifikacje zawodowe. Po sprawdzeniu kilku dodatkowych warunków można nosić odpowiedni tytuł i pracować w zawodzie. Zawody te są zawodami regulowanymi przez prawo federalne.

Akademickich zawody medyczne to np. lekarz, farmaceuta, weterynarz. Aby zdobyć te zawody w Niemczech, trzeba ukończyć studia. Inne zawody medyczne w Niemczech można zdobywać w szkołach zawodowych, np. fizjoterapeuta, położna i pielęgniarka położnicza, pielęgniarka i pielęgniarz.

Sytuacje szczególne: uznanie automatyczne i Europejska legitymacja zawodowa

W niektórych zawodach medycznych zagraniczne kwalifikacje zawodoweuznawane automatycznie po złożeniu wniosku.

W przypadku niektórych zawodów można rozpocząć procedurę Europejskiej Legitymacji Zawodowej (ELZ) z zagranicy. Europejska Legitymacja Zawodowa to kolejny sposób ubiegania się o uznanie. Istnieje Europejska Legitymacja Zawodowa dla określonych zawodów medycznych.

Zawody handlowe, czynności pomocnicze i asysta

W sektorze zawodów służby zdrowia istnieją również zawody, których punkt ciężkości leży w działaniach organizacyjnych i we wsparciu lekarzy w leczeniu. Zawody te koncentrują się głównie na czynnościach komercyjnych, a nie na samodzielnym leczeniu pacjentów. Są to głównie zawody wymagające określonego kształcenia dualnego, ale także zawody szkoleniowe i oparte na kształceniu szkolnym. Są one regulowane przez rząd federalny, kraje związkowe i izby.

Zawody te obejmują specjalistycznych pracowników medycznych, asystentów anestezjologicznych i pracowników farmaceutyczno-handlowych.

Istnieją również zawody, które wspomagają i wspierają opiekę nad osobami chorymi i starszymi. Są to takie zawody, jak asystent opiekuna osób starszych, asystent opiekuna lub asystent pielęgniarski.

Czy uznanie kwalifikacji zawodowych jest konieczne?

W przypadku tych zawodów chodzi zazwyczaj o zawody nieregulowane. Uznanie w tych zawodach jest przydatne i przynosi wiele korzyści. Nie jest jednak konieczne, aby pracować w tym zawodzie.

Tytuł zawodowy może być jednak chroniony. W przypadku poszczególnych zawodów jest to inaczej regulowane w poszczególnych krajach związkowych. Oprócz tego, aby móc się odpowiednio tytułować, trzeba posiadać pozwolenie. Niektóre czynności wolno tylko wykonywać, gdy posiada się tytuł zawodowy. Wówczas niezbędne jest uznanie.

Rzemiosło i zdrowie

Istnieją również zawody, w których rzemiosło i zdrowie są ze sobą powiązane. Na pierwszym planie jest kunszt rzemieślniczy, a chodzi tutaj o dualne kształcenie zawodowe.

Czy konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Kwalifikacje zawodowe, a także wiedza i umiejętności zdobyte za granicą mogą zostać uznane. Zawody te nie są regulowane, uznanie nie jest zatem warunkiem. Jednakże, jeśli chcesz zostać samozatrudnionym mistrzem rzemiosła, kwalifikację zagraniczne należy poddać uznaniu. W przypadku zawodów służby zdrowia chodzi o rzemiosło wymagające uzyskania koncesji.

Zawodami służby zdrowia są np. optycy, technicy ortopedii, mechanicy chirurgiczni. W zawodach tych tytuł mistrza rzemiosła podlega ochronie.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page