Uznanie wykształcenia szkolnego

Stos książek przed biurkiem i zielona tablica
© Dmitry Vereshchagin / Fotolia

Uznanie twojego wykształcenia ogólnego może być ważne dla twojego rozwoju zawodowego. Podajemy tutaj przegląd opcji, w jaki sposób uznać w Niemczech wykształcenie szkolne lub kontynuować naukę w szkole.

Bez świadectwa ukończenia szkoły perspektywy zawodowe w Niemczech nie są zbyt dobre. Niemal każda firma oczekuje ukończenia szkoły i opartych na tym kwalifikacji zawodowych. W Niemczech możesz z reguły ubiegać się o uznanie swoich świadectw szkolnych - bez względu na obywatelstwo. Możesz kontynuować naukę szkolną w Niemczech do momentu otrzymania świadectwa szkolnego lub nadrobienia zaległości.

Uznanie świadectwa szkolnego w Niemczech

Pod pewnymi warunkami świadectwo ukończenia szkoły może być zrównane z niemieckim świadectwem ukończenia szkoły. Właściwymi dla uznanie są urzędy uznawalności świadectw w krajach związkowych. Można je znaleźć w bazie danych anabin Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB).

Urzędy uznawalności przeprowadzają tylko procedurę uznawania świadectw szkolnych. Uznanie częściowych osiągnięć szkolnych nie jest możliwe.

Jeśli chcesz rozpocząć studia wyższe, za ocenę twojego świadectwa szkolnego odpowiedzialna będzie zazwyczaj szkoła wyższa. Zrównanie wydane przez właściwy urząd uznawalności może być jednak również wykorzystane przy ubieganiu się o miejsce na studiach.

Brak świadectwa ukończenia szkoły? Co teraz?

Jeżeli podlegasz jeszcze obowiązkowi szkolnemu, musisz pójść do szkoły i tam możesz zdobyć świadectwo ukończenia szkoły. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w Niemczech na ogół w wieku 6 lat i trwa przez dziewięć pełnych lat szkolnych. O zakwalifikowaniu ucznia decyduje każdorazowo dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym organem szkolnym. Klasyfikacja zazwyczaj odbywa się po lekcji próbnej. W tej sprawie należy skontaktować się z lokalnymi organami szkolnymi.

Jeśli jesteś już starsza (-y), a zatem nie podlegasz już obowiązkowi szkolnemu, możesz zdobyć świadectwo szkolne uczęszczając do szkoły lub na kursy.