Wychowawca

Wychowawczyni uczy dzieci alfabetu
© weedezign / Fotolia

Profil zawodu i czynności

Wychowawcy i wychowawczynie to personel pedagogiczny. Wspierają i opiekują się dziećmi, młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi. Pracują głównie w edukacji przedszkolnej, z dziećmi i młodzieżą oraz w instytucjonalnej opiece zastępczej.

Jak wygląda struktura kwalifikacji? Jakie są kwalifikacje zawodowe?

Zawód opiera się na szkolnym kształceniu zawodowym. Kształcenie zawodowe odbywa się w szkołach zawodowych pedagogiki społecznej lub pracy socjalnej. Mogą to być np. specjalistyczne szkoły zawodowe lub kolegia zawodowe. Po roku praktyki, nazywanym również „rokiem uznawania”, kształcenie zawodowe kończy się egzaminem państwowym. Następnie otrzymuje się państwowe uznanie. Tylko wtedy można nazwać się „uznanym przez państwo wychowawcą”. Kształcenie zawodowe trwa od 2 do 4 lat w pełnym wymiarze godzin i od 3 do 6 lat w niepełnym wymiarze godzin.

Praca bez uznania

Czasami możesz pracować w dziedzinie edukacji bez formalnego uznania. Zwykle decydują o tym pracodawcy. Nie możesz jednak wtedy posługiwać się tytułem zawodowym „uznany przez państwo wychowawca”.