Właściwe organy

Empfangsbereich in einer zuständigen Stelle
© Pixelwolf - fotolia.com

Przeprowadzenie procedury uznania zdobytego dyplomu zawodowego wiąże się w pierwszej kolejności z koniecznością znalezienia właściwego organu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Portal „Uznanie kwalifikacji w Niemczech“ wskaże Państwu odpowiednią drogę.


Osoby ubiegające się o uznanie kwalifikacji muszą zwrócić się w celu oceny równoważności zagranicznych kwalifikacji zawodowych do organu właściwego pod względem zdobytego zawodu.

Zgodnie z ustawą o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG) za ocenę równoważności zawodów uzyskanych w systemie dualnym są z reguły odpowiedzialne izby. W przypadku zawodów regulowanych (lekarz, pielęgniarz itp.), których prawo wykonywania jest uregulowane przez państwo, właściwość organu zależy od danego prawa zawodowego i postanowień obowiązujących w krajach związkowych.

Za pomocą praktycznej wyszukiwarki można znaleźć właściwy organ.

Wyszukiwarka umożliwia także podgląd wszystkich organów i zawodów.