Właściwe organy

3 czerwone krzesła obok drzwi
© Pixelwolf / Fotolia

Właściwe organy to urzędy i inne instytucje, które rozpatrują wnioski i decydują o uznaniu kwalifikacji zawodowych w Niemczech w ramach postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wniosek o uznanie należy złożyć we właściwym organie.

W Niemczech jest w sumie około 1500 właściwych organów zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Właściwymi organami są np. izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i lekarskie. Właściwymi organami dla określonych zawodów mogą być także zarządy rejencji, sądy rejonowe, ministerstwa i urzędy.

Wyszukiwanie właściwego organu

Do jakiego właściwego organu należy wystąpić o uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych, zależy od porównywalnego zawodu niemieckiego i miejsca, w którym chcesz pracować. Właściwy organ można wyszukać w praktycznej wyszukiwarce.

Po złożeniu wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych właściwy organ sprawdzi dokumenty i porówna twoje kwalifikacje zawodowe z porównywalnym zawodem niemieckim. Po zakończeniu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji otrzymasz od właściwego organu decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

Alternatywne możliwości złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych można złożyć również przez Internet za pośrednictwem tzw. pojedynczego punktu kontaktowego (EA). EA pomoże złożyć wniosek o uznanie i przekaże dokumenty do właściwego organu. Właściwy organ przeprowadzi następnie postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Ta usługa jest dobrowolna i bezpłatna.

Uwaga: w niektórych krajach związkowych z EA korzystać mogą i składać drogą elektroniczną swoje świadectwa wyłącznie osoby z UE/EOG/Szwajcarii. EA nie jest wówczas dostępny w danym kraju związkowym dla osób z państw trzecich. Jeżeli EA jest również dostępny dla osób z państw trzecich, elektroniczne przekazywanie świadectw musi być wyraźnie dopuszczone. W takim przypadku należy zasięgnąć wcześniejszej informacji w stosownym EA.

Inną możliwością jest ubieganie się o Europejską Legitymację Zawodową (ELZ) na stronie „Your Europe“ Komisji Europejskiej. Jest to obecnie możliwe w przypadku 5 zawodów.

Doradztwo przed postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji

Nie jesteś pewien, jaki jest Twój porównywalny zawód w Niemczech? Nie wiesz, jakie dokumenty musisz przedstawić właściwemu organowi i czy twoje dokumenty są kompletne? Przed złożeniem wniosku o uznanie zalecamy wówczas osobistą konsultację. Dostępnych jest wiele osobistych i telefonicznych usług doradczych w Niemczech i za granicą.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page