Właściwe organy

3 czerwone krzesła obok drzwi
© Pixelwolf / Fotolia

Właściwe organy to urzędy i inne instytucje, które rozpatrują wnioski i decydują o uznaniu kwalifikacji zawodowych w Niemczech w ramach postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wniosek o uznanie należy złożyć we właściwym organie.

W Niemczech jest w sumie około 1500 właściwych organów zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Właściwymi organami są np. izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i lekarskie. Właściwymi organami dla określonych zawodów mogą być także zarządy rejencji, sądy rejonowe, ministerstwa i urzędy.

Wyszukiwanie właściwego organu

Do jakiego właściwego organu należy wystąpić o uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych, zależy od porównywalnego zawodu niemieckiego i miejsca, w którym chcesz pracować. Właściwy organ można wyszukać w praktycznej wyszukiwarce.

Po złożeniu wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych właściwy organ sprawdzi dokumenty i porówna twoje kwalifikacje zawodowe z porównywalnym zawodem niemieckim. Po zakończeniu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji otrzymasz od właściwego organu decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

Alternatywne możliwości złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych można złożyć również przez Internet za pośrednictwem tzw. pojedynczego punktu kontaktowego (EA). EA pomoże złożyć wniosek o uznanie i przekaże dokumenty do właściwego organu. Właściwy organ przeprowadzi następnie postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Ta usługa jest dobrowolna i bezpłatna.

Uwaga: w niektórych krajach związkowych z EA korzystać mogą i składać drogą elektroniczną swoje świadectwa wyłącznie osoby z UE/EOG/Szwajcarii. EA nie jest wówczas dostępny w danym kraju związkowym dla osób z państw trzecich. Jeżeli EA jest również dostępny dla osób z państw trzecich, elektroniczne przekazywanie świadectw musi być wyraźnie dopuszczone. W takim przypadku należy zasięgnąć wcześniejszej informacji w stosownym EA.

Inną możliwością jest ubieganie się o Europejską Legitymację Zawodową (ELZ) na stronie „Your Europe“ Komisji Europejskiej. Jest to obecnie możliwe w przypadku 5 zawodów.

Doradztwo przed postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji

Nie jesteś pewien, jaki jest Twój porównywalny zawód w Niemczech? Nie wiesz, jakie dokumenty musisz przedstawić właściwemu organowi i czy twoje dokumenty są kompletne? Przed złożeniem wniosku o uznanie zalecamy wówczas osobistą konsultację. Dostępnych jest wiele osobistych i telefonicznych usług doradczych w Niemczech i za granicą.