Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Grupa ludzi w różnych ubraniach roboczych
© Kurhan / Fotolia

Uznanie kwalifikacji zawodowych pokazuje pracodawcy, w jakim stopniu Państwa kwalifikacje zawodowe są porównywalne z niemieckim dyplomem zawodowym. Jest to prawnie udokumentowane decyzją w sprawie uznania kwalifikacji. W niektórych zawodach pełne uznanie kwalifikacji jest wymogiem. Dzięki uznaniu Państwa zagranicznych kwalifikacji zawodowych mogą Państwo zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dobrej pracy.

Posiadają Państwo zagraniczne kwalifikacje zawodowe i chcą pracować w Niemczech w swoim zawodzie? Mogą lub powinni Państwo wówczas przeprowadzić procedurę uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych oznacza prawne zrównanie z porównywalnymi niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeżeli pochodzą Państwo z państw trzecich, uznanie kwalifikacji może być nawet ważnym kryterium dla Państwa migracji do Niemiec.

W niektórych zawodach pełne uznanie kwalifikacji jest wymogiem ustawowym, na przykład w przypadku lekarzy, nauczycieli lub wychowawców. Są to zawody regulowane.

Najlepsza praca – również w Niemczech

Ten krótki film wyjaśnia tło nowych przepisów prawnych i pokazuje pierwsze etapy procedury uznawania kwalifikacji zawodowych.


Prawo do procedury uznania kwalifikacji zawodowych

Każdy ma prawo do procedury uznania kwalifikacji zawodowych. Podstawą tego tytułu prawnego jest federalna Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą oraz przepisy krajów związkowych. Warunkiem przeprowadzenia procedury uznania kwalifikacji zawodowych jest zdobycie w kraju pochodzenia uznanych przez państwo kwalifikacji zawodowych oraz możliwość udokumentowania tego certyfikatami (na przykład świadectwem ukończenia szkoły) i ewentualnie innymi dokumentami. Procedura uznania kwalifikacji zawodowych prowadzona jest przez tak zwane właściwe organy.

Państwa korzyści

Większe szanse podczas ubiegania się o pracę

Uznanie Państwa kwalifikacji zawodowych przynosi wiele korzyści. Po przejściu procedury uznania kwalifikacji zawodowych, dzięki decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych mogą Państwo przedstawić każdemu potencjalnemu pracodawcy swoje kwalifikacje zawodowe w jasny i zrozumiały sposób – bez względu na to, czy jest to uznanie pełne czy częściowe. Pracodawca może lepiej sklasyfikować Państwa kwalifikacje zawodowe podczas ubiegania się o pracę.

Praca, która odpowiada Państwa kwalifikacjom

Dzięki uznaniu kwalifikacji zawodowych zwiększają się Państwa szanse na zdobycie pracy odpowiadającej Państwa kwalifikacjom zawodowym. Jest to korzystne nie tylko dla Państwa kariery, lecz także dochodów. Będą Państwo również dobrze przygotowani do swojej pracy i będą mogli ciągle się rozwijać.

Korzyści dla niemieckiej gospodarki i społeczeństwa

Uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych jest ważnym elementem w kontekście zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w Niemczech. Wiedza i umiejętności imigrantów zostaną wykorzystane w Niemczech. To dobry powód, by przyjechać do Niemiec.

Uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych wspiera integrację imigrantów w społeczeństwie niemieckim. Jednocześnie Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą oznacza również uznanie życiowych osiągnięć imigrantów.