Rzemiosło i technika

Technik obsługuje maszynę za pomocą ekranu dotykowego.
© www.industrieblick.net / Fotolia

Niemieckie firmy ciągle poszukują dobrze wykształconych i wykwalifikowanych pracowników w obszarze rzemiosła i techniki. Uznanie twojego zagranicznego dyplomu zwiększa twoje szanse na zdobycie pracy w tych obszarach. Częściowo uznanie jest wręcz konieczne.

Samo rzemiosło obejmuje około 150 zawodów wymagających określonego kształcenia dualnego. Kształcenie zawodowe łączy kształcenie w szkole zawodowej z praktyczną nauką zawodu w firmie. Istnieje również kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych, które jest głównie teoretyczne i ma mniejszy udział części praktycznej.

Priorytety techniczne obecne są również w obszarze akademickim, na przykład podczas studiowania inżynierii czy architektury.

Jeśli zdobyłeś kwalifikacje zawodowe w rzemiośle i technice poza granicami Niemiec, często możesz pracować również bez uznania. Uznanie jest wówczas dobrowolne. Pomaga jednak mimo wszystko w znalezieniu pracy, która będzie adekwatna do twoich kwalifikacji zawodowych.

Uznanie jest konieczne, jeśli chcesz pracować samodzielnie w zawodach regulowanych.

Jakie kwalifikacje zawodowe istnieją w obszarze rzemiosła i techniki?

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe w Niemczech w obszarze rzemiosła i technologii odbywa się często w systemie dualnym. Zawody rzemieślnicze są bardzo różnorodne, na przykład fryzjer lub fryzjerka, mechatronik, stolarz. Zawody te reguluje Ustawa o rzemiośle. Kształcenie zawodowe kończy się po 2-3,5 latach egzaminem czeladniczym. Dualne kształcenie zawodowe w obszarze rzemiosła i techniki jest regulowane w jednolity sposób w całych Niemczech.

W niektórych krajach związkowych istnieją również kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych. Można tam na przykład odbyć kształcenie zawodowe jako certyfikowany przez państwo asystent elektrotechniczny lub asystent. Przepisy różnią się w poszczególnych krajach związkowych.

Kształcenie doszkalające i ustawiczne

Po egzaminie czeladniczym w rzemiośle można nadal rozwijać się zawodowo, przechodząc doskonalenie zawodowe i składając egzamin mistrzowski, uzyskując tym samym dyplom mistrzowski. Na przykład, odbywając kształcenie zawodowe jako mechatronik pojazdów jednośladowych można odbyć doskonalenie zawodowe na mistrza mechaniki pojazdów jednośladowych. Dzięki dyplomowi mistrzowskiemu można samodzielnie pracować w rzemiośle wymagającym koncesji. Kształcenie doszkalające jest regulowane w jednolity sposób w całych Niemczech.

Bezpośrednio po odbyciu technicznego kształcenia zawodowego w szkole zawodowej można również podjąć dalsze kształcenie, na przykład jako certyfikowany przez państwo technik. Przepisy różnią się w poszczególnych krajach związkowych.

Akademickie kwalifikacje zawodowe: studia / studia dualne

Studia w zakresie techniki oferują przede wszystkim uniwersytety techniczne i szkoły wyższe. Niektóre kierunki prowadzą do zawodów regulowanych, takich jak inżynier lub architekt.

Studia dualne łączą studia w szkole wyższej z kształceniem zawodowym. Można tam zdobyć dyplom zawodowy oraz dyplom ukończenia studiów wyższych.

Kiedy potrzebuje uznania?

Samodzielna praca w rzemiośle

Istnieje różnica między „rzemiosłem wymagającym koncesji” oraz „rzemiosłem niewymagającym koncesji i działalnością podobną do rzemiosła”:

  • Rzemiosło niewymagające koncesji i działalność podobna do rzemiosła
    Do samodzielnej pracy w rzemiośle niewymagającym koncesji oraz dla działalności podobnej do rzemiosła wystarczy zgłoszenie działalności gospodarczej. Nie potrzebujesz decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

Akademickie kwalifikacje zawodowe

Również w przypadku akademickich kwalifikacji zawodowych istnieją ograniczenia związane z uznaniem. Inżynierowie i architekci w Niemczech mogą posługiwać się tytułem zawodowym „inżynier” lub „architekt” tylko wówczas, jeśli otrzymali uznanie. Mimo tego możesz jednak pracować w tym zawodzie bez uznania.

Jeżeli chcesz pracować bez posługiwania się tytułem zawodowym lub dla twych kwalifikacji zawodowych brak jest postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, możesz otrzymać ocenę świadectwa. Otrzymasz ją w Centralnym Urzędzie ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB).

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page