Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji
Josip Vukoje, Mistrz w zakresie instalacji i instalacji grzewczych

Teraz mam pracę, która w pełni odpowiada moim kwalifikacjom z Chorwacji.

Kiedy Josip Vukoje przybył do Niemiec w 2005 roku, nie było jeszcze Ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą. Nie mógł uzyskać uznania swojego chorwackiego wykształcenia jako mechanik instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych i tytułu mistrzowskiego. Dlatego długo pracował poniże swoich kwalifikacji.

Moja rada
Trzeba być trochę zawziętym, aby pchnąć ten proces. Ale warto!
Notka biograficzna
Imię
Josip Vukoje
Wiek
39
Zawód referencyjny
Mistrz w zakresie instalacji i instalacji grzewczych
Kraj pochodzenia dyplom
Chorwacja
Pracuje jako
Mistrz w zakresie instalacji i instalacji grzewczych

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie że jestem równy niemieckim kolegom.“

Przez długi czas uznanie nie było czymś ważnym dla Josipa Vukoje. Chorwat przybył do Niemiec we wrześniu 2005 r. Jego żona już tu mieszkała. Dopiero, gdy rozpocząłem nową pracę, dowiedziałem się, że moje świadectwa nie są uznawane” – opowiada Josip Vukoje. Kiedy kolega powiedział mu później o nowej Ustawie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą, zwrócił się do Izby Rzemieślniczej w Monachium o uznanie swoich świadectw. W trakcie procesu doradzało mu Biuro Obsługi Kwalifikacji Zagranicznych. „Najpierw otrzymałem  uznanie wykształcenia jako mechanik instalacji w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej. Pół roku później miałem w kieszeni również uznanie mojego tytułu mistrzowskiego w zakresie instalacji i instalacji grzewczych”, relacjonuje Chorwat. Musiał tylko uzupełnić część „pedagogika zawodowa i pedagogika pracy”, która obejmuje między innymi instruktaż dla kształcących się w zawodzie i zdać egzamin ustny.

Praca 39-latka zmieniła się od tego czasu zasadniczo. „Wcześniej w Chorwacji pracowałem jako czeladnik i przyjmowałem na siebie dużą odpowiedzialność. Później w Niemczech robiłem tylko proste prace jako pomocnik w warsztacie. Miałem przy tym czasami większe doświadczenie niż moi koledzy. Nie było łatwo nieustannie otrzymywać zadania poniżej wymagań i oczywiście płaca była niższa”- wspomina Josip Vukoje. Dzięki uznaniu pracuje teraz na własną odpowiedzialność i jako mechanik instalacji w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej zarabia więcej pieniędzy.

Josip Vukoje przeniósł swój sukces zawodowy również na sferę prywatną: „Przez 31 lat byłem silnie jąkającą się osobą, nieznane sytuacje w Niemczech jeszcze to pogarszały. Ale uznanie dało mi nową pewność siebie i siłę, by sobie z tym poradzić. Zaledwie trzy tygodnie po dziesięciodniowym kursie w "Instytucie Del Ferro" w Amsterdamie, ośrodku specjalizującym się w leczeniu osób jąkających się, opowiadałem o moim uznaniu przed gronem prawie stu osób na imprezie zorganizowanej przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Monachium”.

Josip Vukoje bardzo pozytywnie patrzy w przyszłość: „W rodzinie i w pracy wszystko przebiega teraz bardzo harmonijnie. Pokonałem moje jąkanie i jeśli wszystko pójdzie dobrze, ostatecznie znajdę pracę jako mistrz“.

Rozmowę z Josipem Vukojem przeprowadzono w sierpniu 2014 r.

Moje postępowanie w skrócie

  1. W Chorwacji Josip Vukoje kształci się jako mechanik instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Pracuje jako czeladnik i ma tytuł mistrza w zakresie instalacji i instalacji grzewczych.
  2. W 2005 roku przyjeżdża do Niemiec. Początkowo pracuje jako pomoc w warsztacie. Kiedy obejmuje nowe stanowisko, dowiaduje się o możliwości uznania.
  3. Josip Vukoje składa w Izbie Rzemieślniczej w  Monachium wniosek o uznanie jego kwalifikacji zawodowych.
  4. Najpierw otrzymuje uznanie jako mechanik instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Po egzaminie ustnym uznany zostaje również jego tytuł mistrzowski  w zakresie instalacji i instalacji grzewczych.
  5. Uznanie daje Josipowi Vukoje większą pewność siebie, większą odpowiedzialność i więcej pieniędzy. Kiedyś w przyszłości chce znaleźć pracę jako mistrz.