Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Portal informacyjny rządu niemieckiego,
dotyczący uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych

Kibrom Gebreyesus, Mechanik przemysłowy

Teraz pokaże, co potrafię!

Brak świadectw i dokumentów nie stanowił przeszkody dla uznania jego dyplomu zawodowego: dzięki analizie kwalifikacji Kibrom Gebreyesus był w stanie wykazać, że wykształcenie zdobyte w jego ojczyźnie Erytrei jest równoważne z niemieckim zawodem mechanik przemysłowy.

Moja rada
Podjąć wyzwanie i być cierpliwym!
Notka biograficzna
Imię
Kibrom Gebreyesus
Wiek
30
Zawód referencyjny
Mechanik przemysłowy
Kraj pochodzenia dyplom
Eritrea
Pracuje jako
Mechanik przemysłowy

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie że mogę pracować w Niemczech w zawodzie, który sprawia mi radość.“

Dla lepszego i bezpieczniejszego życia, Kibrom Gebreyesus uciekł ze swej ojczyzny Erytrei przez Morze Śródziemne do Niemiec. Ze swym wykształceniem chciał rozpocząć tutaj pracę w obszarze technologii maszyn: „Myślałem, że będę mógł od razu pracować w Niemczech. W końcu oprócz mojego wykształcenia mam już kilkuletnie doświadczenie zawodowe.“ Uznanie dyplomu zawodowego zabrało 30-latkowi rok czasu od momentu przybycia.

Najpierw Kibrom Gebreyesus uczył się języka niemieckiego w ramach kursu integracyjnego i w ciągu 10 miesięcy osiągnął poziom B2. W styczniu 2015 r. zwrócił się do biura doradztwa ds. uznawania kwalifikacji Izby Handlowej (Handelskammer) w Hamburgu. W związku z ucieczką nie posiadał żadnych świadectw i dokumentów dotyczących kariery zawodowej. Był zrozpaczony: „Próbowałem zdobyć moje świadectwa. Ale w mojej ojczyźnie jest wojna. Myślałem, że zdobycie uznania ię nie uda”. Ale dla uchodźców, którzy nie mogą przedstawić dokumentów z wiarygodnych powodów, istnieje w Ustawie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą możliwość udokumentowanie kwalifikacji zawodowych za pomocą analizy kwalifikacji.

Dzięki szczegółowej rozmowie Izba Handlowa (Handelskammer) w Hamburgu uzyskała obraz jego wiedzy zawodowej. Nawet po tym, jak Kibrom Gebreyesus złożył wniosek o uznanie do IHK FOSA jako właściwego organu, nadal próbował załatwić świadectwa. Ponieważ jego wysiłki zakończyły się niepowodzeniem, IHK FOSA zaproponowała mu analizę kwalifikacji. W listopadzie 2016 r. 30-latek udowodnił tam swoje umiejętności przed ekspertem z hamburskich wodociągów (Hamburger Wasserwerke GmbH). „To była próbka pracy, aby pokazać to, czego się nauczyłem. Musiałem na przykład przebudować pompę perystaltyczną z napędu ręcznego na maszynowy i przeprowadzić kontrolę działania”. Wynik analizy kwalifikacji wpłynął na wynik ogólny. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zakończyło się wydaniem decyzji o częściowej równoważnościporównywalnym zawodem niemieckim mechanika przemysłowego.

Stwierdzone istotne różnice 30-latek wyrównał podczas trzytygodniowego kursu e-pneumatyki i techniki sterowania oraz pięciomiesięcznego szkolenia dostosowawczego w firmie recyklingu odpadów w Hamburgu (Abfallverwertungs-Gesellschaft Hamburg - AVG). Do jego codziennych zadań należał między innymi montaż / demontaż elementów maszyn oraz konserwacja, kontrola i naprawa maszyn produkcyjnych. Dzięki tej dokumentacji Kibrom Gebreyesus mógł złożyć kolejny wniosek do IHK FOSA i uzyskać pełne uznanie. Nie tylko to: AVG zatrudniła go później jako mechanika przemysłowego. Od tego czasu jest odpowiedzialny za konserwację maszyn. Kibrom Gebreyesus jest dumny, że przetrwał: „Nie sądziłem, że będzie to możliwe, ale moje życie tak bardzo się zmieniło. W końcu pracuję w moim zawodzie i sprawia mi to radość. Uznanie to po prostu część mojego życia”.

Rozmowa z Kibromem Gebreyesusem odbyła się w styczniu 2018 roku. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji doradzało i wspomagało go biuro doradztwa ds. uznawania kwalifikacji Izby Handlowej w Hamburgu i IHK FOSA.

Moje postępowanie w skrócie

  1. Z Erytrei Kibrom Gebreyesus ucieka do Niemiec. Posiada wykształcenie w zakresie budowy maszyn i kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe.
  2. Kibrom Gebreyesus uczy się języka niemieckiego na kursie integracyjnym i osiąga poziom B2.
  3. Izba Handlowa w Hamburgu doradza Kibromowi Gebreyesusowi w sprawie uznania. Ponieważ brakuje niezbędnych dokumentów, IHK FOSA oferuje analizę kwalifikacji.
  4. Analiza ujawnia istotne różnice. Kibrom Gebreyesus wyrównuje je na kursie specjalistycznym i szkoleniu dostosowawczym.
  5. Kolejny wniosek kończy się pełnym uznaniem jako mechanik przemysłowy. Kibrom Gebreyesus dostaje pracę w Abfallverwertungs-Gesellschaft Hamburg.