Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji
Lama Al Khouja, Farmaceutka

Mogę pracować, zarabiać pieniądze i dalej budować swoje życie.

Farmaceutka Lama Al Khouja chciała właściwe zrobić w Niemczech tylko magisterium. Ale wojna w Syrii zmusiła ją do pozostania. Po pomyślnym uznaniu kwalifikacji pracuje obecnie w aptece w Turyngii.

Moja rada
Dodatkowo do uznania odbywaj staż! Poprawia to znajomość języka i rozumienie.
Notka biograficzna
Imię
Lama Al Khouja
Wiek
31
Zawód referencyjny
Farmaceutka
Kraj pochodzenia dyplom
Syria
Pracuje jako
Farmaceutka

Moja historia

„Uznanie oznacza dla mnie bezpieczeństwo i otwarte drzwi.“

Lama Al Khouja przybyła do Niemiec z Syrii w 2015 r. jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Dziś pracuje jako farmaceutka w Turyngii. Docenia bezpieczeństwo, jakie daje jej uznanie kwalifikacji zawodowych. Docenia również kolegów i koleżanki, którzy ułatwili jej integrację. „Jestem zadowolona z mojej pracy i mojego życia tutaj. Ponieważ otrzymałam wsparcie od samego początku. Niektórzy z moich kolegów stali się przyjaciółmi”.

Pierwotnie planowała swój pobyt zupełnie inaczej. Lama Al Khouja przyjechała do Niemiec z najwyższymi kwalifikacjami: posiadała tytuł magistra biochemii klinicznej i kilka lat  doświadczenia zawodowego jako farmaceutka. Ponadto chciała uzyskać drugi tytuł magistra na Uniwersytecie w Jenie. Studia ukończyła brawurowo. Ale wojna w Syrii uniemożliwiła jej powrót. Teraz było jasne: należało sporządzić plan B. „Nie mogłam wrócić do ojczyzny. Więc zdecydowałem się rozpocząć życie w Niemczech. Gdyż, jeśli chcesz pracować, to znajdziesz miejsce pracy".

Ale nie mogła pracować jako farmaceutka bez pozwolenia na pracę . Co teraz? Przyjaciel i farmaceuta skierował ją do lokalnego centrum doradztwa w ramach programu wsparcia „Integracja przez kwalifikacje” (IQ). W lutym 2017 r. Lama Al Khouja, z pomocą doradcy, wystąpiła do Urzędu Administracji Krajowej Turyngii o prawo do wykonywania zawodu. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu, musiała przystąpić do specjalistycznego egzaminu  językowego i gzaminu sprawdzającego wiedzę. W ramach przygotowań Lama Al Khouja wzięła udział w konkursie APO-Online Professional. Jest to wirtualne szkolenie dla farmaceutów -imigrantów. Szkolenie to obejmuje jednostki językowe i specjalistyczne jednostki dydaktyczne i odbywa się głównie w Internecie. Lama Al Khouja mogła w ten sposób połączyć dwie rzeczy: szkoliła ła się i jednocześnie mogła pracować jako farmaceutka pod nadzorem. „To była wielka pomoc dla mnie. Gdy miałam jakieś pytania, zawsze mogłam zwrócić się do tamtejszych osób kontaktowych”. Egzaminy zostały zorganizowane przez Urząd Administracji Krajowej Turyngii i odbyły się w Krajowej Izbie Farmaceutów. Lama Al Khouja natychmiast zdała egzaminy. Zaledwie 2 miesiące później otrzymała prawo do wykonywania zawodu. To otworzyło jej drogę do pracy jako farmaceutka w Niemczech.

Dla Lamy Al Khouja, nauka wielu rzeczy była szczególnym wyzwaniem. W Syrii uczestniczyła już w kursach języka niemieckiego i osiągnęła poziom B1. Tutaj kontynuowała naukę na własną rękę i zdała egzamin C1 w Goethe-Institut w Erlangen. Ale nie tylko nauczyła się języka niemieckiego. Ponadto zapoznała się z niemieckimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz specjalistycznym językiem farmaceutów. Zawód ten nosi tę samą nazwę w Syrii i Niemczech. „Ale nie można tego tak po prostu przenieść. Na przykład farmaceuci w Syrii mogą przy wydawaniu leków stosować zamiennie producentów. Tutaj w tym celu konieczna jest czasami konsultacja z lekarzem. Zasady i prawa są inne".

Dziś Lama Al Khouja jest zatrudniona na stałe w aptece w Hermsdorf w Turyngii. Pracowała już pół roku w tej aptece jako farmaceutka pod nadzorem. To dobra trampolina dla jej kariery zawodowej w Niemczech: „Mam tu teraz bazę. Mogę pracować, zarabiać pieniądze i dalej budować swoje życie". Lama Al Khouja ma w planach zrobienie doktoratu.
 

Foto: © Portal „Anerkennung in Deutschland“/BIBB: Robert Funke

Rozmowa z Lamą Al Khouja odbyła się w maju 2018 roku. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji doradzało i wspomagało ją Centrum Informacji i Doradztwa ds. Uznawalności Turyngii Wschodniej instytutu edukacyjnego Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft (BWTW) e. V. w ramach sieci IQ Turyngia, podprojektu IQ APO-Online oraz Krajowa Izba Farmaceutów w Turyngii (LAKT).

Moje postępowanie w skrócie

  1. Lama Al Khouja przyjeżdża do Niemiec w 2015 roku jako stypendystka DAAD. Z Syrii przywozi ze sobą tytuł magistra biochemii klinicznej oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako farmaceutka.
  2. W Niemczech zdobywa drugi tytuł magistra. Wciąż uczy się języka niemieckiego i osiąga poziom C1.
  3. W biurze doradztwa IQ Lama Al zasięga informacji o prawie do wykonywania zawodu. W ramach przygotowań do egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy bierze udział w wirtualnym szkoleniu dla farmaceutów.
  4. Oprócz szkolenia Lama Al Khouja pracuje już jako farmaceutka pod nadzorem. 
  5. Lama Al Khouja zdaje egzamin, otrzymuje prawa do wykonywania zawodu i stałe zatrudnienie jako farmaceutka. Jej następnym celem jest doktorat.