6 kroków postepowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

Nie zdobyłeś (-aś) swoich kwalifikacji zawodowych w Niemczech i chcesz rozpocząć w Niemczech postępowanie w sprawie uznanie kwalifikacji zawodowych? Tutaj znajdziesz wszystkie ważne informacje.

Musisz udokumentować kwalifikacje zawodowe uznawane przez państwo. I musisz chcieć pracować w Niemczech.

Przebieg postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

› Pokaż całą zawartość1. Imigracja do Niemiec

Jeżeli jesteś jeszcze za granicą: sprawdź, na jakich warunkach możesz mieszkać i pracować w Niemczech. Pomocna jest w tym szybka lista kontrolna na "Make it in Germany".

2. Praktyczna wyszukiwarka

Sprawdź w praktycznej wyszukiwarce czy musisz, czy też nie musisz starać się o uznanie twoich kwalifikacji zawodowych. Wprowadź w tym celu do pola wyszukiwarki porównywalny zawód niemiecki.

Praktyczna wyszukiwarka wskaże ci właściwy organ w szukanej lokalizacji. Poza tym praktyczna wyszukiwarka dostarcza informacji o zawodzie, konkretnym postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji w tym zawodzie oraz dokumentach, które musisz złożyć we właściwym organie.

3. Doradztwo

Centra doradcze programu wsparcia "Integracja przez kwalifikacje (IQ)" udzielają bezpłatnych porad w Niemczech i pomagają w kwestiach odnośnie właściwego niemieckiego zawodu porównywalnego, dokumentów aplikacyjnych i wszystkich ważnych pytań dotyczących uznania kwalifikacji.

Istnieją również centra doradcze poza granicami Niemiec.

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) oferuje doradztwo telefoniczne poprzez infolinię „Working and Living in Germany".

4. Wniosek

Musisz udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe, np. świadectwami. Świadectwa te wraz z wnioskiem o uznanie kwalifikacji zawodowych oraz innymi dokumentami należy wysłać do właściwego organu. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych można złożyć nie będąc jeszcze w Niemczech.

Uwaga: większość pracowników urzędów w Niemczech mówi wyłącznie po niemiecku.

5. Sprawdzanie

Właściwy organ sprawdzi twoje dokumenty w przeciągu 3 miesięcy od ich kompletnego złożenia. Jednakże w przypadku niektórych zawodów okres ten może być regulowany inaczej. W trudnych przypadkach właściwy organ może jednorazowo przedłużyć termin, o ile będzie to uzasadnione. Jeżeli przeprowadza się analizę kwalifikacji, ponieważ brakuje dokumentów, termin ten również nie ma zastosowania.

6. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

Jeżeli właściwy organ podjął decyzję w sprawie twojego wniosku o uznanie, otrzymasz wynik w tak zwanej decyzji o uznaniu, która jest również nazywana „decyzją o równoważności".

Decyzja o uznaniu może zawierać różne wyniki uznania:

„Pełne uznanie”
Twoje kwalifikacje zawodowerównoważne z porównywalnym zawodem niemieckim. Pełne uznanie jest wymagane przez prawo w zawodach regulowanych.

„Uznanie częściowe”
Część kwalifikacji zawodowych jest uznawana w pełni, podczas gdy w innej części stwierdzono istotne różnice. W związku z tym nie otrzymujesz pełnego uznania. Jeśli dążysz do pełnego uznania, możesz wziąć udział w środkach wyrównawczych lub szkoleniu dostosowawczym i wyrównać istotne różnice.

„Brak uznania"
Jeżeli różnice w stosunku do porównywalnego zawodu niemieckiego są zbyt duże, otrzymasz decyzję o uznaniu z informacją o braku uznania.


Czy muszę wyrównać istotne różnice?

Aby pracować w zawodzie regulowanym, musisz wyrównać istotne różnice. Jest to wymagane przez prawo. W tym celu musisz pomyślnie ukończyć środek wyrównawczy.

W zawodach nieregulowanych możesz pracować również bez uznania. Uznanie może jednak zwiększyć twoje szanse podczas aplikowania o pracę. Być może twój (potencjalny) pracodawca będzie mógł pomóc w sfinansowaniu szkolenia dostosowawczego.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w przypadku brakujących dokumentów

Uzyskałeś (-aś) uznawane przez państwo kwalifikacje zawodowe w swoim kraju pochodzenia, lecz nie mogłeś (-aś) zabrać ze sobą do Niemiec wszystkich dokumentów? W ramach postępowania w sprawie uznania można przeprowadzić analizę kwalifikacji.

Dzięki analizie kwalifikacji możesz praktycznie udowodnić twoje kompetencje zawodowe w obszarze zawodów wymagających kształcenia w systemie dualnym oraz tytułów mistrzowskich, na podstawie

  • próbki pracy,
  • fachowej rozmowy lub
  • pracy w firmie na okres próbny.

Analiza kwalifikacji nie jest egzaminem, lecz praktycznym wykazaniem twoich kwalifikacji zawodowych.

W przypadku innych zawodów regulowanych procedura dotycząca niekompletnych dokumentów jest określona w odpowiednich przepisach wykonawczych, na przykład lekarze mogą w razie potrzeby przystąpić do egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy. Informacji w tym zakresie udzieli twój właściwy organ. Właściwy organ można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce.

Zarówno analiza kwalifikacji, jak i egzamin sprawdzający poziom wiedzy są częścią postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Należy najpierw złożyć wniosek o uznanie we właściwym organie.

Koszty

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych jest płatne. Koszty można sprawdzić w praktycznej wyszukiwarce. Informacji o kosztach udziela również właściwy organ. Mogą wystąpić dodatkowe koszty, takie jak tłumaczenie dokumentów lub udział w egzaminie.

Koszty ponosisz ty. Być może jednak możesz uzyskać wsparcie finansowe. Na przykład, jeśli otrzymujesz pomoc państwa w ramach programu Hartz IV lub zasiłku dla bezrobotnych II, przed rozpoczęciem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych zapytaj w biurze pośrednictwa pracy lub centrum pracy, czy mogą pokryć koszty. Jeśli pracujesz i nie otrzymujesz żadnych pieniędzy od państwa, istnieją inne sposoby finasowania.

Analiza kwalifikacji jest również płatna (na przykład koszty materiałów, warsztatów lub dla ekspertów zawodowych). Koszty te mogą przejąć na przykład biura pośrednictwa pracy, fundacje lub specjalne fundusze „analizy kwalifikacji”.

Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page